Undefined là gì, undefined error là gì

      127

Nếu nhiều người đang xả thân vào JavaScript, một trong số những sản phẩm bạn cần học tập đầu tiên chính là các loại data. Nhỏng lúc bọn họ nói về Numbers, Strings và Booleans tương đối rõ ràng, các object cũng ổn định tuy thế Khi null cùng indentified tham gia thì rất nhiều vật dụng đang trlàm việc buộc phải rối rộng một chút.

Bạn đang xem: Undefined là gì, undefined error là gì

Nếu bạn có nhu cầu làm rõ các ví dụ sau đây, hãy mở DevTools Console bằng cách nhấn Ctrl+Shift+J (Windows / Linux) or Cmd+Opt+J (Mac).


*
*
*
*
*
*
*
*
*

Dòng đầu tiên: undefined == null, trả về true vì chưng JavaScript nỗ lực thay đổi cả hai quý hiếm về cùng các loại.

Dòng thiết bị hai: undefined === null, mang đến bọn họ biết “Hãy đối chiếu cùng với các nhiều loại data” (cnạp năng lượng phiên bản là check coi cả nhị có giống nhau không) cùng JavaScript cũng đầy đủ hợp lý để thấy được sự khác hoàn toàn nên nó trả về “false”.

Xem thêm: Sw Là Gì ? Nghĩa Của Từ Sw Trong Tiếng Việt

Và cái cuối cùng: !undefined === !null, điều này thì đơn giản và dễ dàng hơn. Vì cả nhì cực hiếm bị lắc đầu những trả về true, bạn bao gồm nhị quý giá true, thì cuối cùng nó là true.

Nghe có vẻ tương đối không đúng sai, và thật ra, sẽ là dòng hay của ngữ điệu này.

NaN (Not a Number)


Sau ki đang đọc null với unidentified là gì, và sự không giống nhau của chúng, chúng ta đang nói đến giá trị NaN.

Tôi nghĩ về quan niệm này cũng đầy đủ dễ dàng nắm bắt. JavaScript return cực hiếm này lúc loại chúng ta nhận ra không hẳn số. ví dụ như, bạn có nhu cầu lấy giá trị “cucumber” trừ 10 hoặc rước “R2D2” chia đến 12 vậy.

*