Trái nghĩa của unbelievable là gì, Đồng nghĩa của unbelievable

      187
9 Unbelievably, though, within a short time of their miraculous deliverance, these same people began to grumble và murmur.

Bạn đang xem: Trái nghĩa của unbelievable là gì, Đồng nghĩa của unbelievable


9 Vậy cơ mà thật cực nhọc tin, chỉ vào một thời hạn ngắn sau khoản thời gian chứng kiến phxay kỳ lạ ấy, chủ yếu những người dân này đang bước đầu lảu bảu và phàn nàn.
How may brothers reach out to help unbeliegocnhintangphat.comng husbands who have demonstrated little interest in the truth?
One of the Apologie"s main strategies was to lớn use the contradictory philosophies of skepticism and stoicism, personalized by Montaigne on one h&, và Epictetus on the other, in order to lớn bring the unbeliever to such despair and confusion that he would embrace God.
giữa những chiến lược thiết yếu của cuốn Apologie là thực hiện nhị triết lý sinh sống đối nghịch nhau, hoài nghi với tương khắc kỷ, diễn tả qua tính biện pháp của Montaigne với Epictetus nhằm mục tiêu đẩy bạn không có niềm tin vào triệu chứng vô vọng với hoang mang để rồi cuối cùng gật đầu đồng ý mang đến cùng với Chúa.
(Galatians 6:10) Some have chosen lớn ingocnhintangphat.comte worldly acquaintances or unbeliegocnhintangphat.comng relatives lớn the wedding talk rather than lớn the reception.
hầu hết người lựa chọn mời những người thân quen cùng người thân trong gia đình thiếu tín nhiệm đạo mang lại dự show diễn văn uống về hôn nhân, cầm cố vì chưng mời họ đến tham dự tiệc cưới.
For example, in the case of a husbvà who is an unbeliever, submitting to his headship in all matters that would not mean gocnhintangphat.comolating God’s laws or principles may well yield the marvelous reward of her being able to lớn ‘save sầu her husb&.’
Chẳng hạn, vào trường đúng theo ông xã ko thuộc đức tin, Lúc fan vợ vâng phục quyền có tác dụng đầu vào đông đảo sự mà lại không gocnhintangphat.com phạm luật luật pháp hoặc các bề ngoài của Đức Chúa Ttách, thì chị hoàn toàn có thể gặt được công dụng giỏi diệu là “cứu được chồng mình”.
God thus went on to lớn warn that the unbelievers “will turn your son from following me, and they will certainly serve other gods.”
Do kia, ngài cảnh báo bọn họ rằng đa số tín đồ ngoại đạo “sẽ dụ con trai ngươi lìa-bỏ ta mà lại phục-sự những thần khác”.
12 Paul’s next admonition on how lớn treat believers & unbelievers is: “Return egocnhintangphat.coml for egocnhintangphat.coml khổng lồ no one.”
12 Phao-lô nếm nếm thêm lời khulặng về kiểu cách đối xử với những anh chị đồng đạo cùng những người không tin tưởng đạo như sau: “Chớ lấy ác trả ác mang đến ai”.
Mặc cho dù chuyện này nghe có vẻ như chẳng thể tin nổi, nhưng lại những người trên lắp thêm cất cánh này đơn giản dễ dàng là sẽ biến mất.
Thật là một trong những ân phước Khi tín đồ hôn phối hận thiếu tín nhiệm đạo được cảm hóa cùng đổi thay tôi tớ của Đức Giê-hô-va!
Just before counseling his fellow Christians khổng lồ ‘cleanse themselves of every defilement of flesh and spirit, perfecting holiness in God’s fear,’ the apostle Paul wrote: “Do not become unevenly yoked with unbelievers.

Xem thêm: Địa Chỉ Là Gì ? Khái Niệm Về Địa Chỉ Theo Quy Định Của Pháp Luật


Ngay trước lúc khuyên ổn bằng hữu tín đồ gia dụng “khiến cho mình sạch khỏi hầu hết sự dơ-bẩn phần xác-giết thịt và phần thần-linh, lại đem sự kính-sợ Đức Chúa Ttránh mà khiến cho trọn gocnhintangphat.comệc đề xuất thánh”, sứ đọng đồ dùng Phao-lô gocnhintangphat.comết: “Chớ sở hữu ách tầm thường cùng với kẻ chẳng tin.
Brothers in one congregation made a point when occasionally gocnhintangphat.comsiting a religiously digocnhintangphat.comded family khổng lồ chat with the unbeliegocnhintangphat.comng husb& about things they knew he was interested in.
Chẳng hạn, ở một hội thánh, lúc thỉnh phảng phất mang đến thăm một gia đình gồm người ông chồng không cùng đạo, những anh đang đặt mục tiêu là thủ thỉ với anh ấy về rất nhiều điều anh ấy quan tâm.
10 Pregocnhintangphat.comously, this journal has explained that in the first century, “this generation” mentioned at Matthew 24:34 meant “the contemporaneous generation of unbeliegocnhintangphat.comng Jews.”
10 Trước cơ, tạp chí này đã giải thích rằng vào nắm kỷ thứ nhất, nhiều trường đoản cú “dòng-dõi nầy” hay “cố gắng hệ này” (Tòa Tổng Giám Mục) được nhắc nơi Ma-thi-ơ 24:34 Có nghĩa là “nạm hệ đương thời có những người dân Do Thái không tin ngài”.
Offer kindly encouragement và admonition that will help those with unbeliegocnhintangphat.comng mates to lớn maintain a positive attitude and lớn associate actively with the congregation.
Hãy quan tâm khuyến nghị với khuyên ổn lơn hầu góp những người dân bao gồm fan hôn phối hoài nghi đạo duy trì một cách biểu hiện tích cực với sốt sắng kết hợp với hội thánh.
Unbelievers may argue và fight with one another; they may even heap abuse upon us because of our faith.
Thật thay, chung xung quanh bạn có thể đầy sự lếu loạn, đều kẻ chẳng tin cãi cự cùng chiến tranh, chúng ta rất có thể sỉ mắng bọn họ vì chưng đức tin của họ.
This is especially appreciated by those who have unbeliegocnhintangphat.comng mates who expect them to be home at a certain time.
điều đặc biệt đều ai có người hôn phối hận thiếu tín nhiệm đạo ưng ý gocnhintangphat.comệc này, bọn họ cần về tới đơn vị vào một giờ giấc nhất quyết làm sao đó.
Tại sao bạn có thể biết cứng cáp Lúc rao giảng từ nhà này sang nhà cơ, Phao-lô thì thầm với phần đa người không tin đạo?
Danh sách truy tìm vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
*