Các ự khác biệt chính giữa UML và ơ đồ lớp là UML là ngôn ngữ mô hình hóa trực quan có mục đích chung giúp trực quan hóa, xây

NộI Dung:

Các Sự khác biệt chính giữa UML và sơ đồ lớp là UML là ngôn ngữ mô hình hóa trực quan có mục đích chung giúp trực quan hóa, xây dựng và lập tài liệu cho các hệ thống phần mềm trong khi sơ đồ lớp là một loại sơ đồ UML đại diện cho chế độ xem tĩnh của ứng dụng.

Đang xem: Sự khác biệt giữa uml là gì, giới thiệu về ngôn ngữ uml và các biểu Đồ của nó

Khi phát triển phần mềm, không thể phát triển phần mềm ngay lập tức. Điều quan trọng là có được sự hiểu biết về hệ thống trước khi thực hiện chúng. UML cung cấp một giải pháp cho vấn đề này. Nó là một ngôn ngữ hình ảnh cho phép mô hình hóa hệ thống. Có nhiều sơ đồ UML khác nhau. Biểu đồ lớp, là một sơ đồ tĩnh, là một trong số đó.

Các khu vực chính được bảo hiểm

1. UML là gì – Định nghĩa, chức năng 2. Sơ đồ lớp là gì – Định nghĩa, chức năng 3. Mối quan hệ giữa UML và Sơ đồ lớp là gì – Đề cương của Hiệp hội 4. Sự khác biệt giữa UML và Sơ đồ lớp là gì – So sánh sự khác biệt chính

Điều khoản quan trọng

Sơ đồ lớp, UML

*

UML là gì

UML là gocnhintangphat.comết tắt của Ngôn ngữ mô hình thống nhất. Nó là một ngôn ngữ tiêu chuẩn để trực quan hóa, xây dựng và tài liệu hệ thống phần mềm. Nó khác với các ngôn ngữ lập trình thông thường như C ++, Java và Python vì nó không sử dụng bất kỳ mã hóa nào. Hơn nữa, nó cung cấp một đại diện hình ảnh của phần mềm.

Mặc dù UML không phải là ngôn ngữ lập trình, vẫn có các công cụ để tạo mã bằng các ngôn ngữ lập trình khác nhau bằng cách sử dụng các sơ đồ UML. UML dễ hiểu và đơn giản hơn để hiểu và sử dụng. Nó không chỉ dành cho các nhà phát triển. Người dùng doanh nghiệp và những người bình thường cũng có thể học nó rất dễ dàng. Hơn nữa, UML giúp thực hiện các khái niệm hướng đối tượng.

Sơ đồ lớp là gì

Một sơ đồ lớp là một sơ đồ UML. Nó là một sơ đồ tĩnh đại diện cho chế độ xem tĩnh của ứng dụng. Hơn nữa, nó mô tả các thuộc tính và phương thức (hoạt động) của một lớp và các liên kết giữa chúng.

Các sơ đồ này được sử dụng rộng rãi trong phát triển phần mềm vì chúng cho phép mô hình hóa các khái niệm lập trình hướng đối tượng. Hơn nữa, một sơ đồ lớp bao gồm các lớp, giao diện, liên kết, hợp tác, v.v.

*

Lớp học – Kế hoạch chi tiết để tạo đối tượng. Lớp bao gồm một thuộc tính tên và phương thức. Các thuộc tính là các thuộc tính trong khi các phương thức là các hoạt động.

Vật – Một ví dụ của một lớp.

Xem thêm: Yay Là Gì ? Nghĩa Của Từ Yay Trong Tiếng Việt Yay In Vietnamese

Giao diện – Bao gồm các hoạt động và / hoặc các thuộc tính xác định hành gocnhintangphat.com của các đối tượng.

Cổ vật – Đại diện cho các thực thể cụ thể như tài liệu, cơ sở dữ liệu, tập tin thực thi, vv

Hơn nữa, có các tương tác để thể hiện mối quan hệ giữa các lớp.

Di sản – Cho phép các lớp con sử dụng các thuộc tính và phương thức của lớp cha.

Hiệp hội hai chiều – Thể hiện mối quan hệ mặc định giữa hai lớp.

Hiệp hội đơn hướng – Hiệp hội chỉ điều hướng đến một lớp.

Mối quan hệ giữa UML và Sơ đồ lớp

Một sơ đồ lớp là một sơ đồ UML.

Sự khác biệt giữa UML và Sơ đồ lớp

Định nghĩa

UML là một mục đích chung, phát triển, ngôn ngữ mô hình hóa cung cấp một cách tiêu chuẩn để trực quan hóa thiết kế của một hệ thống. Ngược lại, sơ đồ lớp là sơ đồ cấu trúc tĩnh kiểu UML mô tả cấu trúc của một hệ thống bằng cách hiển thị các lớp hệ thống, các thuộc tính, hoạt động và mối quan hệ giữa các đối tượng. Vì vậy, đây là sự khác biệt chính giữa UML và sơ đồ lớp.

Sử dụng

Một điểm khác biệt giữa UML và sơ đồ lớp là UML giúp mô hình hóa, trực quan hóa, xây dựng và lập hệ thống phần mềm tài liệu trong khi sơ đồ lớp giúp mô hình hóa chế độ xem tĩnh của ứng dụng.

Xem thêm: 【Tìm Hiểu】 Tứ Linh Là Gì – Ý Nghĩa Tứ Linh Trong Phong Thủy

Phần kết luận

Sự khác biệt chính giữa UML và sơ đồ lớp là UML là ngôn ngữ mô hình hóa trực quan có mục đích chung giúp trực quan hóa, xây dựng và lập tài liệu hệ thống phần mềm trong khi sơ đồ lớp là một loại sơ đồ UML đại diện cho chế độ xem tĩnh của ứng dụng.

Tài liệu tham khảo:

1. Ngôn ngữ mô hình thống nhất của Wikipedia. Wikipedia Wikipedia, Wikimedia Foundation, ngày 24 tháng 10 năm 2018,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *