Nghĩa của từ umbrella là gì, nghĩa của từ umbrella trong tiếng việt

      814
2 Thông dụng2.1 Danh từ3 Chuim ngành3.1 Cơ - Điện tử3.2 Ô tô3.3 Xây dựng4 Các tự liên quan4.1 Từ đồng nghĩa /ʌm"brelə/

Thông dụng

Danh từ

Ô, dù; lọngto put up an umbrellagiương mặc dù lên Bình phong Sự bảo vệ; gia thế đảm bảo, ảnh hưởng đậy chở; cái ô bảo vệ (về khía cạnh (chủ yếu trị))sheltering under the American nuclear umbrellanúp dưới dòng ô phân tử nhân của Mỹ Cơ quan liêu TW tinh chỉnh một đội nhóm cửa hàng bao gồm liên quan cùng với nhauan umbrella organizationtổ chức triển khai bảo trợ Màn yểm hộ (bằng máy bay chiến đấu) Lưới đạn đậy (để kháng vật dụng bay địch) (động vật học) dù (của bé sửa)

Chuyên ổn ngành

Cơ - Điện tử

Cái ô, cái dù

Cái ô, loại dù

Ô tô

ô tô đậy mưa

Xây dựng

dù đậy mưa

Các tự liên quan

Từ đồng nghĩa

nounbrolly , guard , parasol , protect , screen , shade , shelter , sunshade

Bạn đang xem: Nghĩa của từ umbrella là gì, nghĩa của từ umbrella trong tiếng việt

Cơ - điện tử, Tsi khảo chung, Thông dụng, Trang nhúng tập tin ko lâu dài, Từ điển oxford, Từ điển đồng nghĩa tiếng anh, Xây dựng, ô tô,
*

*

*

Xem thêm: Kỳ Thi Tocfl Là Gì ? Tìm Hiểu Về Kỳ Thi Năng Lực Hoa Ngữ Tocfl

Quý Khách vui tươi đăng nhập nhằm đăng thắc mắc tại đây

Mời chúng ta nhập câu hỏi tại chỗ này (nhớ rằng nếm nếm thêm ngữ chình họa với nguồn các bạn nhé)
R giờ chiều phấn kích..Xin nhờ vào những cao nhân hỗ trợ tư vấn giúp em, cái two-by-two tại đây gọi thế làm sao ạ. Ngữ cảnh: bốc xếp sản phẩm & hàng hóa. Em cám ơn"It is not allowed lớn join several unit loads together with any fixation method. A unit load shallalways be handled as a separate unit & never joining together two-by-two. This is valid for bothhorizontal and vertical joining for unit loads. This requirement is also applicable for filling solutions,except for load safety reasons.
ZiPei
Mọi bạn ơi mang đến em hỏi trong câu này:It is said that there are 2 types of people of humans in this world.A drive to "life" - humans who are ruled by "Eros"A drive sầu to lớn "death" - humans who are rules by "Thanatos"Thì tự drive sầu tại chỗ này em dùng "cồn lực" có được không ạ? Vì trường hợp cần sử dụng rượu cồn lực em vẫn thấy nó vẫn chưa đúng đắn lắm í
PBD “Động lực” cũng được tuy thế khá dịu ký kết so với “drive”. "Drive" nó nặng ký hơn! Vài giải pháp không giống có thể sử dụng là: lòng thúc đẩy muốn, lòng mong ước mong, cảm giác bị cuốn hút đến, ...
*