Nghĩa của từ ultimately là gì, (từ Điển anh ultimately in vietnamese

      140
Ultimately, this will translate into productivity gain which Vietnam giới needs lớn achieve its ambitious development objectives.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ ultimately là gì, (từ Điển anh ultimately in vietnamese


Vấn đề này sẽ giúp đỡ đất nước hình chữ S tăng năng suất để có được những mục tiêu cải cách và phát triển đầy tham vọng của mình.
And at various points in His ministry, Jesus found Himself threatened and His life in danger, ultimately submitting to lớn the designs of evil men who had plotted His death.
Và vào vài thời điểm không giống nhau vào giáo vụ của Ngài, Chúa Giê Su vẫn thấy thiết yếu Ngài bị rình rập đe dọa cùng mạng sinh sống của Ngài lâm nguy, cuối cùng xẻ gục bên dưới mưu chước của không ít bạn tà ác vẫn hoạch định chết choc của Ngài.
Việc đã có được sự hiểu biết này ở đầu cuối sẽ là việc làm tìm tìm của toàn bộ những con cái của Thượng Đế trên thế gian.
It ultimately floated and accumulated creating continents that would change in size and shape over time.
Lớp đá này cuối cùng thì nổi lên với hóa học ông xã lên nhau tạo ra những lục địa sẻ chuyển đổi kích cnghỉ ngơi với dạng hình vào tiếp tục.
Because of that Restoration, knowledge and essential ordinances for salvation và exaltation are again available to lớn all people.12 Ultimately, that exaltation allows each of us khổng lồ dwell with our families in the presence of God & Jesus Christ forever!
Nhờ vào Sự Phục Hồi kia, sự hiểu biết, những giáo lễ thiết yếu cho việc cứu vãn rỗi và sự tôn cao một lần tiếp nữa bao gồm sẵn đến tất cả những bạn.12 Cuối cùng, sự tôn cao đó chất nhận được mỗi cá nhân chúng ta sống dài lâu với mái ấm gia đình của chính bản thân mình khu vực hiện hữu của Thượng Đế cùng Chúa Giê Su Ky Tô!
They would exalternative text Jehovah’s name more than ever before and would lay the basis for the ultimate blessing of all the families of the earth.
Các trở nên cụ kia bây giờ hẳn đã làm cho rạng danh Đức Giê-hô-va hơn trước đây nhiều với cuối thuộc vẫn dẫn đến ân phước cho toàn bộ các mái ấm gia đình trên đất.
Even though workers had khổng lồ complete dangerous tasks and some ultimately lost their lives for the sake of demonstrating the country’s capabilities, vinylon thus served as a reinforcement of the party’s ideological command & the Klặng family’s rule.
Mặc cho dù người công nhân đề nghị chấm dứt các trách nhiệm nguy khốn và một số trong những cuối cùng đang tiến công mất mạng sinh sống của mình nhằm minh chứng khả năng của đất nước, vinylon cho nên vì thế phục vụ nhỏng một sự củng cầm đến tứ tưởng của Đảng cùng nguyên tắc của gia đình Klặng.
And when the hiker arrives at intermediate landmarks, he can measure his progress toward his ultimate goal.
Qua số đông điểm mốc dọc mặt đường, người ấy có thể lượng được phần đường mình đã vượt qua đối với mục tiêu vạch ra.
The next decades leading to lớn the 21st century dealt with managing Burnsville"s increasing population và growth which led lớn providing alternative transportation options, diverse housing projects, and ultimately the "Heart of the City" project.
Những thập kỷ tiếp theo dẫn mang đến núm kỷ 21 vẫn giải quyết và xử lý bài toán cai quản dân sinh cùng lớn mạnh của Burnsville dẫn đến việc hỗ trợ những gạn lọc giao thông vận tải sửa chữa thay thế, các dự án công trình nhà ở đa dạng và phong phú cùng cuối cùng là dự án "Trái tyên của Thành phố".
Moroni concluded his testimony by teaching what we can vị to invite the Savior’s purifying power inkhổng lồ our lives now và ultimately become perfected through His Atonement.
Mô Rô Ni dứt triệu chứng ngôn của ông bằng phương pháp dạy điều bạn cũng có thể làm để mời quyền lực thanh khô tẩy của Đấng Cứu Rỗi vào cuộc sống thường ngày của họ bây giờ và cuối cùng trsinh hoạt đề nghị toàn thiện tại qua Sự Chuộc Tội của Ngài.
Although he makes clear that Kronotek"s ultimate goal is still the preservation of the time stream, he indicates that this one exception was made.

Xem thêm: Chơi Sâm Lốc Là Gì ? Hướng Dẫn Cách Chơi Sâm Lốc Không Đối Thủ


Mặc cho dù anh ta phân tích rằng phương châm cuối cùng của Kronotek vẫn luôn là duy trì mẫu thời gian, anh ta cho là chỉ trừ một ngoại lệ được triển khai.
It was designed with a 7g load factor and a 1.8× safety rating; therefore, the aircraft had a 12.6g ultimate load rating.
Nó có thiết kế để Chịu thông số sở hữu 7g với gồm tỉ lệ thành phần bình yên là 1 trong những,8x; cho nên vì vậy, sản phẩm bay có tỉ lệ cài cao nhất đạt 12,6g.
His total property was ultimately estimated at around 1,100 million taels of silver, reputedly estimated khổng lồ be an amount equivalent to the imperial revenue of the Qing government for 15 years.
Tổng cùng gia tài của Hòa Thân dự tính vào mức 1.100 triệu lạng ta bạc, những tin đồn nhận định rằng nó còn tương tự số chi phí mà quốc khố Nhà Tkhô hanh buộc phải mất 15 năm mới tết đến nhận được.
The popularity of the name "Bandog" itself was revived in the mid-1960s when a veterinarian named John B. Swinford selected quality specimens of specific foundation breeds to lớn create what he considered to lớn be the ultimate guard dog, a breed known as the Swinford Bandog (or Swinford Bandogge).
Sự phổ cập của cái thương hiệu "Bandog" đã có phục hồi vào Một trong những năm 1960 khi một bác sĩ thú y thương hiệu là John B. Swinford chọn đa số cá thể giỏi của những kiểu như căn nguyên cụ thể để tạo nên đầy đủ gì ông xem là nhỏ chó bảo đảm an toàn tối thượng, một tương tự được hotline là Chó Ban Swinford. (hoặc Swinford Bandogge).
Constituted as the Football Association Premier League Ltd, it remained as an official Football Association (The FA) competition at the top of the "Football Pyramid", but it also now had commercial independence from the Football League, allowing it to lớn negotiate a lucrative sầu broadcasting giảm giá with British Sky Broadcasting, ultimately resulting in a rise in revenues & an increase in the number of foreign players in the league, increasing the protệp tin of the league around the world.
Được thành lập và hoạt động dưới dạng Association Premier League Ltd, nó vẫn là 1 trong những giải đấu xác định của Liên đoàn Bóng đá Anh (The FA) đối đầu và cạnh tranh bên trên đỉnh của "Bóng đá Pyramid", dẫu vậy nó hiện nay cũng có sự tự do thương mại trường đoản cú Football League, có thể chấp nhận được nó dàn xếp một thỏa thuận vạc sóng ROI cùng với British Sky Broadcasting, dẫn đến sự tăng thêm doanh thu và sự gia tăng số lượng danh sách Các cầu thủ nước ngoài vào giải đấu, tăng hồ sơ của giải đấu bên trên toàn quả đât.
Indeed, since God is the ultimate Source of all authority, in a sense he placed the different rulers in their relative sầu positions.
Thật ra, bởi Đức Chúa Trời là Nguồn cội tột đỉnh của quyền hành, theo một nghĩa nào kia Ngài đặt các công ty thống trị khác biệt trong địa vị tương đối của mình (Rô-ma 13:1).
Women and Men in a New Millennium", Kimmel contends that the perceived differences between men & women are ultimately a social construction, và that socially and politically, men và women want the same things.
Phụ thiếu nữ và phái mạnh vào một thiên niên kỷ mới", Kimmel cho rằng sự biệt lập thừa nhận thức giữa nam giới cùng con gái là cuối cùng một kết cấu làng hội, và về khía cạnh làng mạc hội và chủ yếu trị, những người dân bầy ông và thiếu phụ thuộc muốn phần đa điều giống nhau.
Cuộc khủng hoảng rủi ro Corse vẫn làm suy nhược nghiêm trọng mang lại chính phủ Grafton, đóng góp thêm phần sự sụp đổ cuối cùng của nội các này.
McCain formed a close bond with Dole, based in part on their shared near-death war experiences; he nominated Dole at the 1996 Republican National Convention and was a key frikết thúc & advisor khổng lồ Dole throughout his ultimately losing general election chiến dịch.
McCain chế tạo một tương tác khắn khít với Dole, một phần vì bọn họ cùng chia sẻ phần lớn kinh nghiệm tay nghề gần như là mất mạng trong chiến tranh; ông đề cử Dole trên Đại hội Đảng Cộng hòa năm 1996 với là 1 người các bạn, tín đồ vắt vấn chính yếu hèn của Dole nhìn trong suốt chiến dịch vận chuyển đến tổng tuyển cử tổng thống nhưng lại sau cùng Dole thua kém cuộc đua vào tay đương kyên Tổng thống Bill Clinton.
The original manuscript by Ersoy carries the dedication Kahraman Ordumuza – "To our Heroic Army", in reference to the people"s army that ultimately won the Turkish War of Independence, with lyrics that reflect on the sacrifices of the soldiers during the war.
Bản thảo gốc của Ersoy đem đến sự cống hiến cho Kahraman Ordumuza - "Đội quân Anh hùng của chúng ta", liên quan mang đến quân nhóm quần chúng cơ mà cuối cùng sẽ giành được Độc lập, cùng với lời bài hát đề đạt về việc quyết tử của các người bộ đội vào cuộc chiến tranh.
*