Nghĩa của từ ultimate là gì, ultimate nghĩa là gì trong tiếng việt

      291
về tối cao·buổi tối hậu·tối thượng·công ty yếu·cơ bản·kết quả cuối cùng·to nhất·phương pháp cơ bản·tối đa·cho tới hạn·điểm cuối cùng·điểm cơ bản
Ultimately, this will translate into productigocnhintangphat.comty gain which gocnhintangphat.cometphái nam needs lớn achieve sầu its ambitious development objectives.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ ultimate là gì, ultimate nghĩa là gì trong tiếng việt


Vấn đề này để giúp đỡ VN tăng năng suất nhằm đã đạt được những mục tiêu cải tiến và phát triển đầy tham vọng của chính bản thân mình.
And at various points in His ministry, Jesus found Himself threatened and His life in danger, ultimately submitting khổng lồ the designs of egocnhintangphat.coml men who had plotted His death.
Và vào vài thời khắc khác nhau vào giáo vụ của Ngài, Chúa Giê Su đã thấy bao gồm Ngài bị rình rập đe dọa và mạng sống của Ngài lâm nguy, cuối cùng ngã gục bên dưới mưu kế của không ít bạn tà ác vẫn hoạch định tử vong của Ngài.
gocnhintangphat.comệc đã có được sự hiểu biết này ở đầu cuối sẽ là công cuộc search tìm của tất cả những con cháu của Thượng Đế bên trên thế gian.
It ultimately floated and accumulated creating continents that would change in form size và shape over time.
Lớp đá này cuối cùng thì nổi lên cùng chất ck lên nhau tạo ra các lục địa sẻ thay đổi kích cở cùng mẫu mã trong liên tiếp.
Because of that Restoration, knowledge and essential ordinances for salvation và exaltation are again available to all people.12 Ultimately, that exaltation allows each of us khổng lồ dwell with our families in the presence of God và Jesus Christ forever!
Nhờ vào Sự Phục Hồi kia, sự gọi biết, các giáo lễ cần thiết cho sự cứu rỗi và sự tôn cao một lần tiếp nữa tất cả sẵn mang đến tất cả phần lớn bạn.12 Cuối cùng, sự tôn cao kia cho phép mọi cá nhân chúng ta sinh sống dài lâu cùng với mái ấm gia đình của chính bản thân mình nơi hiện diện của Thượng Đế và Chúa Giê Su Ky Tô!
They would exalt Jehovah’s name more than ever before & would lay the basis for the ultimate blessing of all the families of the earth.
Các biến đổi ráng kia lúc này hẳn đang làm rạng danh Đức Giê-hô-va hơn trước đây nhiều cùng cuối cùng đang dẫn mang lại ân phước đến toàn bộ những mái ấm gia đình bên trên khu đất.
Even though workers had khổng lồ complete dangerous tasks & some ultimately lost their lives for the sake of demonstrating the country’s capabilities, gocnhintangphat.comnylon thus served as a reinforcement of the party’s ideological comm& and the Kyên ổn family’s rule.
Mặc cho dù công nhân buộc phải chấm dứt các nhiệm vụ gian nguy và một số cuối cùng vẫn tấn công mất mạng sinh sống của họ nhằm chứng tỏ năng lực của quốc gia, gocnhintangphat.comnylon cho nên giao hàng như một sự củng chũm cho bốn tưởng của Đảng với luật lệ của mái ấm gia đình Kyên.
And when the hiker arrives at intermediate landmarks, he can measure his progress toward his ultimate goal.
Qua phần đa điểm mốc dọc mặt đường, người ấy hoàn toàn có thể lượng được đoạn đường tôi đã quá qua đối với mục tiêu vạch ra.
The next decades leading khổng lồ the 21st century dealt with managing Burnsgocnhintangphat.comlle"s increasing population và growth which led lớn progocnhintangphat.comding alternative transportation options, diverse housing projects, và ultimately the "Heart of the City" project.
Những thập kỷ tiếp theo dẫn cho nuốm kỷ 21 vẫn giải quyết gocnhintangphat.comệc quản lý số lượng dân sinh với tăng trưởng của Burnsgocnhintangphat.comlle dẫn tới gocnhintangphat.comệc cung cấp những chọn lọc giao thông vận tải thay thế sửa chữa, các dự án nhà ở nhiều mẫu mã cùng cuối cùng là dự án công trình "Trái tyên của Thành phố".
Moroni concluded his testimony by teaching what we can vì to lớn ingocnhintangphat.comte the Sagocnhintangphat.comor’s purifying power into lớn our lives now and ultimately become perfected through His Atonement.
Mô Rô Ni dứt hội chứng ngôn của ông bằng cách dạy dỗ điều bạn cũng có thể làm cho để mời quyền lực tkhô cứng tẩy của Đấng Cứu Rỗi vào cuộc sống thường ngày của họ bây giờ và cuối cùng trnghỉ ngơi đề xuất toàn thiện tại qua Sự Chuộc Tội của Ngài.
Although he makes clear that Kronotek"s ultimate goal is still the preservation of the time stream, he indicates that this one exception was made.

Xem thêm: Kinh Thánh Nói Gì Về Đức Tin Là Gì ? Đức Tin Là Gì


Mặc mặc dù anh ta nói rõ rằng phương châm cuối cùng của Kronotek vẫn chính là duy trì loại thời hạn, anh ta cho rằng chỉ trừ một ngoại lệ được tiến hành.
It was designed with a 7g load factor and a 1.8× safety rating; therefore, the aircraft had a 12.6g ultimate load rating.
Nó được thiết kế với để chịu đựng thông số download 7g cùng tất cả tỉ lệ thành phần an ninh là một trong,8x; vì thế, sản phẩm bay có tỉ lệ cài đặt cao nhất đạt 12,6g.
His total property was ultimately estimated at around 1,100 million taels of silver, reputedly estimated to be an amount equivalent to the imperial revenue of the Qing government for 15 years.
Tổng cùng gia sản của Hòa Thân dự tính vào tầm 1.100 triệu lạng ta bạc, những lời đồn nhận định rằng nó còn tương đương số tiền mà lại quốc khố Nhà Tkhô nóng bắt buộc mất 15 năm mới tết đến nhận được.
The popularity of the name "Bandog" itself was regocnhintangphat.comved in the mid-1960s when a veterinarian named John B. Swinford selected quality specimens of specific foundation breeds to lớn create what he considered lớn be the ultimate guard dog, a breed known as the Swinford Bandog (or Swinford Bandogge).
Sự phổ biến của cái thương hiệu "Bandog" đã làm được hồi sinh vào Một trong những năm 1960 khi một bác sĩ thú y thương hiệu là John B. Swinford lựa chọn phần đa cá thể giỏi của những kiểu như nền tảng ví dụ nhằm tạo ra số đông gì ông xem là con chó bảo đảm an toàn về tối thượng, một giống như được gọi là Chó Ban Swinford. (hoặc Swinford Bandogge).
Constituted as the Football Association Premier League Ltd, it remained as an official Football Association (The FA) competition at the top of the "Football Pyramid", but it also now had commercial independence from the Football League, allowing it lớn negotiate a lucrative broadcasting khuyến mãi with British Sky Broadcasting, ultimately resulting in a rise in revenues và an increase in the number of foreign players in the league, increasing the profile of the league around the world.
Được Thành lập và hoạt động bên dưới dạng Association Premier League Ltd, nó vẫn là 1 trong những giải đấu xác định của Liên đoàn Bóng đá Anh (The FA) đối đầu và cạnh tranh bên trên đỉnh của "Bóng đá Pyramid", nhưng lại nó hiện nay cũng có sự hòa bình thương thơm mại từ Football League, có thể chấp nhận được nó Bàn bạc một thỏa thuận phạt sóng lợi nhuận với British Sky Broadcasting, dẫn tới sự ngày càng tăng doanh thu cùng sự gia tăng con số danh sách Các cầu thủ quốc tế vào giải đấu, tăng hồ sơ của giải đấu trên toàn nhân loại.
Indeed, since God is the ultimate Source of all authority, in a sense he placed the different rulers in their relative sầu positions.
Thật ra, vì chưng Đức Chúa Trời là Nguồn cội tột đỉnh của quyền bính, theo một nghĩa như thế nào kia Ngài đặt những bên thống trị không giống nhau trong địa vị kha khá của mình (Rô-ma 13:1).
Women and Men in a New Millennium", Kimmel contends that the perceived differences between men và women are ultimately a social construction, và that socially và politically, men và women want the same things.
Phụ cô bé cùng nam giới vào một thiên niên kỷ mới", Kimmel nhận định rằng sự biệt lập dấn thức giữa nam cùng phái nữ là cuối cùng một cấu tạo làng mạc hội, với về phương diện buôn bản hội và chủ yếu trị, những người lũ ông và thanh nữ cùng mong mỏi hầu hết điều giống nhau.
Cuộc rủi ro Corse đang làm suy yếu cực kỳ nghiêm trọng mang đến cơ quan chính phủ Grafton, góp thêm phần sự sụp đổ cuối cùng của nội các này.
McCain formed a cchiến bại bond with Dole, based in part on their shared near-death war experiences; he nominated Dole at the 1996 Republican National Convention and was a key friend and adgocnhintangphat.comsor to Dole throughout his ultimately losing general election campaign.
McCain sản xuất một liên hệ khắn khít với Dole, một phần bởi họ thuộc chia sẻ hầu hết kinh nghiệm gần như là mất mạng trong chiến tranh; ông đề cử Dole trên Đại hội Đảng Cộng hòa năm 1996 cùng là một bạn chúng ta, người vậy vấn bao gồm yếu của Dole trong suốt chiến dịch vận động mang lại tổng tuyển cử tổng thống nhưng mà sau cùng Dole thảm bại cuộc đua vào tay đương kyên Tổng thống Bill Clinton.
The original manuscript by Ersoy carries the dedication Kahraman Ordumuza – "To our Heroic Army", in reference to the people"s army that ultimately won the Turkish War of Independence, with lyrics that reflect on the sacrifices of the soldiers during the war.
Bản thảo cội của Ersoy mang về sự cống hiến đến Kahraman Ordumuza - "Đội quân Anh hùng của bọn chúng ta", liên quan mang đến quân đội quần chúng cơ mà cuối cùng sẽ giành được Độc lập, với lời bài xích hát phản ảnh về sự quyết tử của những người lính vào cuộc chiến tranh.
Danh sách tróc nã vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
*