Để viết tốt và đạt điểm cao trong IELTS Writing Task 1, lời khuyên chân thành là bạn hãy luyện tập nhuần nhuyễn việc mô tả số liệu ước lượng theo nhiều cách khác nhau.

1. Sử dụng phân số

Bạn hãy quy đổi số liệu phần trăm ra dạng phân số rồi lựa chọn cụm từ mô tả thích hợp nhé.

Cách đọc phân số:

Tử số là số đếm (cardinal number): one, two, three…Mẫu số là số thứ tự (ordinal number): third, fourth, fifth,…Chú ý: khi tử số lớn hơn hoặc bắng 2 thì mẫu số phải ở dạng số nhiều (thêm s)

Ví dụ:

½ (50%): a half hoặc one half

¼ (25%): one quarter/ a quarter hoặc one fourth

¾ (75%) : three quarters

10%: one tenth/ a tenth hoặc one out of ten

50%: a half

60%: two thirds

2. Một số phó từ chỉ sự ước lượng

– Nhỏ hơn/ Dưới (so với một con số gần nhất làm mốc)

Below

Under

Less than

– Lớn hơn (so với một con số gần nhất làm mốc)

More than

Over

Above

– Xấp xỉ

+ Trường hợp 1: số liệu cao hơn hoặc thấp hơn một chút

About

Approximately

Nearly

Almost

Roughly

Practically

Slightly

Marginally

+ Trường hợp 2: số liệu cao hơn hoặc thấp hơn rất nhiều

Considerably

Significantly

Chú ý: + Đối với các từ chỉ sự nhỏ hơn/ lớn hơn, các bạn có thể kết hợp cùng từ “just”, “well” hoặc để mô tả cụ thể hơn nhé:

just under: thấp hơn một chút

well over: cao hơn rất nhiều

Như vậy, số liệu trở nên rõ ràng hơn rồi đúng không nào?

+ Đối với cách dùng phân số, bạn nên kết hợp cùng những phó từ chỉ sự “xấp xỉ”.

Cùng thử một số ví dụ nhé:

31%: just over 30%/ about 30%/ about one third/ slightly over a third

19%: just under 20%

77%: slightly more than three quarters

64%: almost two thirds

3. Các cụm từ chỉ sự ước lượng chung

Số nhỏ nhất: A mere/ a modest 2% of…

Số nhỏ (5%, 10%, 15%…): the minority of…

Số vừa phải (20%, 30%…): a large proportion/ percentage of…

Số lớn: many/ a considerable + number of…

50%: the majority of…

Số lớn hơn (60%, 70%…): A massive/ A considerable/ A hefty 60% of

Đa số (80 %, 85%, 90%,…): The vast majority of/ The overwhelming majority of/ Almost all (trên 95% chẳng hạn)

Với các cách trên, chúng mình cùng luyện tập với 2 ví dụ sau đây, để xem số liệu ước lượng có thể “thiên biến vạn hóa” như thế nào nhé:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *