Kiểu Dữ Liệu Tuple Là Gì - Python: Sự Khác Nhau Giữa List Và Tuple

      47
Vì sao mình ra mắt về Tuple?

Trong lúc thao tác bản thân đã có lần gặp mặt những trường hợp cách tiến hành chúng ta mong mỏi trả về một giá trị, Lúc tạo ra hay như là muốn trả về thêm đông đảo cực hiếm nữa thì bản thân buộc vậy phải lập riêng biệt một object chứa nhiều quý giá kia vào rồi trả về object đó (Có nghĩa là mình đã yêu cầu biến hóa thứ hạng data trả về) và gần như trường hòa hợp kia chỉ áp dụng object kia 1 lần ví dụ như maintain một sourcecode của bạn khác cùng ngại vấn đề đổi khác đó thì nên sử sử dụng Tuple.

Bạn đang xem: Kiểu Dữ Liệu Tuple Là Gì - Python: Sự Khác Nhau Giữa List Và Tuple

Tuple là gì?

Tuple được trình làng trường đoản cú .NET Framwork 4.0, là một giao diện dữ liệu tất cả kết cấu, giúp tàng trữ những tài liệu tinh vi tạm thời nhưng không cần thiết phải tạo ra một object class new.

Mỗi Tuple quan niệm sẵn những item1, itemét vuông,... Có buổi tối nhiều 8 items được quan niệm.

public class Tuple T1>public class Tuple T1, T2>public class Tuple T1, T2, T3>public class Tuple T1, T2, T3, T4>public class Tuple T1, T2, T3, T4, T5>public class Tuple T1, T2, T3, T4, T5, T6>public class Tuple T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7>public class Tuple T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, TRest>Mỗi lớp Tuple đã được tư tưởng sẵn những Property có tên Item1, Item2, Item3,… tương xứng cùng với những giao diện dữ liệu T1, T2, T3,… được truyền vào. Bức Ảnh sau đây là một ví dụ:

*

Trên đây kiows Tuple khi ta truyền kiểu tài liệu vào thì đã bản đồ tương xứng cùng với những property Item1, Item2, Item3, Item4, Item5 ...

Xem thêm: Nghiên Cứu Định Lượng Là Gì, Giới Thiệu Về Nghiên Cứu Định Lượng

Cách sử dụng Tuple?

Khởi tạo ra đối tượng Tuple tất cả 2 cách:

Tạo qua phương thức Create vào class Tuple:

var MyTuple = Tuple.Createint, string>(1992, "KhoaPC");Tạo qua hàm dựng khởi tạo ra Constructor:var MyTuple2 = new Tupleint, string>(1992, "KhoaPC");Lấy quý giá trường đoản cú Tuple

Console.WriteLine(" Your birth year: 0, Name: 1", MyTuple.Item1, MyTuple.Item2);

*

Tuple lồng

Nếu bạn muốn bao gồm nhiều hơn thế nữa tám thành phần vào một tuple, chúng ta có thể làm điều ấy bằng cách lồng một đối tượng người sử dụng tuple khác làm bộ phận lắp thêm tám. Sở dữ liệu lồng nhau cuối cùng rất có thể được truy vấn bằng nằm trong tính Rest. Để rước quý giá tự tuple lồng đó thì dùng lệnh Rest.Item1.Item

//Tạo Tuple numbers với cùng 1 tuple lồng sống bộ phận máy 8 var numbers = Tuple.Create(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Tuple.Create(8, 9, 10, 11, 12, 13)); // return 1 numbers.Item1; // return 7 numbers.Item7; //return (8, 9, 10, 11, 12, 13) numbers.Rest.Item1; //return 8 numbers.Rest.Item1.Item1; //return 9 numbers.Rest.Item1.Item2; quý khách hàng có thể đặt những đối tượng tuple lồng nhau ở bất cứ đâu vào chuỗi. Tuy nhiên, nên được sắp xếp cỗ tài liệu lồng vào thời gian cuối chuỗi để có thể truy vấn bởi nằm trong tính Rest.

//Tạo Tuple numbers với một tuple lồng sinh hoạt phần tử thiết bị 3 var numbers = Tuple.Create(1, 2, Tuple.Create(3, 4, 5, 6, 7, 8), 9, 10, 11, 12, 13 ); // returns 1 numbers.Item1; // return 2 numbers.Item2; // return (3, 4, 5, 6, 7, 8) numbers.Item3; // return 3 numbers.Item3.Item1; // return 9 numbers.Item4; //return 13 numbers.Rest.Item1; Tuple được dùng y như một Method parameter

static void Main(string<> args) var person = Tuple.Create(1, "Steve", "Jobs"); DisplayTuple(person);static void DisplayTuple(Tupleint,string,string> person) Console.WriteLine($"Id = person.Item1"); Console.WriteLine($"First Name = person.Item2"); Console.WriteLine($"Last Name = person.Item3");Tuple được sử dụng y như một dạng hình trả về

//Để dễ dàng nắm bắt rộng rước ví dụ thực tiễn khi bạn có 2 số a cùng b nguồn vào và in ra 4 hiệu quả là cực hiếm cùng trừ nhân phân chia củ 2 số a với b thì vẫn viết nlỗi sau: static void Example() var result = Calculator(); Console.WriteLine("Ket qua: 0 1 2 3", result.Item1, result.Item2, result.Item3, result.Item4);static Tuple Calculator() int a = 24, b = 9; return Tuple.Create(a + b, a - b, a * b, 1.0 * a / b);Tóm lại.Quý khách hàng đề nghị sử dụng Tuple trong số những tình huống sau:

Khi bạn muốn trả về các giá trị từ một cách tiến hành cơ mà không muốn sử dụng ref Hay những out parametersKhi bạn có nhu cầu truyền những cực hiếm cho một thủ tục thông qua một tyêu thích sốLúc bạn muốn duy trì một phiên bản ghi cơ sở dữ liệu hoặc một số trong những quý giá tạm thời nhưng không chế tạo một tờ riêng

Quý Khách không nên cần sử dụng Tuple trong số những trường hợp sau:

Tuple là 1 trong hình dáng tài liệu tsay mê chiếu chứ đọng chưa phải ttê mê trị. Nên vấn đề sử dụng sai trái có thể ảnh hưởng cho CPUTuple được giới hạn bao gồm 8 nhân tố. Bạn buộc phải thực hiện các bộ dữ liệu lồng nhau nếu khách hàng buộc phải tàng trữ những bộ phận hơn. Tuy nhiên, vấn đề đó có thể dẫn đến sự lộn lạo trong những khi làm việcTrong quá trình mang tài liệu từ tuple bao gồm thực hiện phần đông tên trực thuộc tính nlỗi Items1, Items2 nhìn dường như ko tường minc lắm. Sẽ gây khó khăn cho tất cả những người thứ 2 gọi vào code trong quá trình sau này.

Chúc hầu như fan thao tác thiệt giỏi .

*