Download bằng cách vào web : www.ts24.com.vn

*

Phần mềm kế toán TS24

Các doanh nghiệp nếu đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Nghị định thì sẽ được miễn kiểm tra chứng từ liên quan thuộc hồ sơ hải quan,

Miễn kiểm tra thực tế hàng hóa trong quá trình thực hiện thủ tục hải quan,

Trừ trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc kiểm tra ngẫu nhiên để đánh giá sự tuân thủ pháp luật;

Được ưu tiên khi thực hiện thủ tục về thuế đối với hàng hóa theo quy định của pháp luật về thuế.

Đang xem: Khác_cấu hình cơ bản Để sử dụng phần mềm ts24 professional là gì

Đồng thời, doanh nghiệp còn được cơ quan hải quan và các cơ quan kinh doanh cảng, kho bãi ưu tiên làm thủ tục giao nhận hàng hóa trước, ưu tiên kiểm tra giám sát trước… Quy định xác định thiệt hại đối với môi trường Nghị định quy định về xác định thiệt hại đối với môi trường quy định về trách nhiệm yêu cầu bồi thường thiệt hại và xác định thiệt hại đối với môi trường bao gồm:

Thu thập dữ liệu, chứng cứ để xác định thiệt hại đối với môi trường, tính toán thiệt hại đối với môi trường và xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại đối với môi trường do ô nhiễm, suy thoái gây ra.

Việc tính toán thiệt hại đối với môi trường dựa trên các dữ liệu, chứng cứ đã được thu thập, ước tính, thẩm định theo quy định tại Nghị định này.

Xem thêm:

+ Thành phố Hà Nội đổi từ 4 thành 24;

+ Thành phố Hồ Chí Minh đổi từ 8 thành 28;

+ Thành phố Đà Nẵng đổi từ 511 thành 236;

+ Thành phố Hải Phòng đổi từ 31 thành 225;

+ Thành phố Cần Thơ đổi từ 710 thành 292;

+ Thừa Thiên – Huế từ 54 thành 234;

+ Quảng Ninh từ 33 thành 203;

+ Thanh Hóa từ 37 thành 237;

+ Khánh Hòa từ 58 thành 258;

+ Lâm Đồng từ 63 thành 263;

+ Cao Bằng từ 26 thành 206;

+ Cà Mau từ 780 thành 290… 2. Đầu năm hàng ngàn người đăng ký bảo hiểm thất nghiệp: Theo Trung tâm giới thiệu việc làm (GTVL) TPHCM, trong 2 ngày 24 – 25.2 (tức mùng 6 – 7 Tết) đã có hơn 6 ngàn NLĐ đến đăng ký BHTN tại 8 điểm đăng ký BHTN thuộc Trung tâm GTVL TPHCM (GTVL).

Tuy nhiên do chưa có nghị định hướng dẫn cụ thể việc chi trả trợ cấp thất nghiệp (TCTN) theo quy định mới nên việc chi trả chế độ cho NLĐ còn một số lúng túng. 3. Tăng cường ứng dụng CNTT tiếp tục đẩy mạnh cải cách TTHC BHXH Việt Nam tích cực tham gia xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cải cách TTHC nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp tham gia và hưởng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật. 4. Đối với những đơn vị chi trả chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe thông qua tài khoản cho người lao động thì khi lập mẫu số C70a-HD đơn vị ghi tại cột “Ký nhận” là trả qua tài khoản cá nhân, lưu hồ sơ cùng với các chứng từ chuyển tiền, chi tiền làm căn cứ để sau này thanh, kiểm tra.

Xem thêm: Tạo Nghiệp Là Gì ? Có Mấy Loại Nghiệp Và Cách Hoá Giải

+ TẢI MẪU BIỂU TẠI ĐÂY:

*

Mẫu C70a-HD mới nhất theo Quyết định 919 BHXH

Về vướng mắc đối với việc “ký nhận” của NLĐ trong hồ sơ thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức và phục hồi sức khỏe của BHXH thành phố Đà Nẵng, BHXH Việt Nam hướng dẫn như sau: – Theo quy định tại điểm a, Mục 1, Công văn số 4653/BHXH-TCKT thì: khi giải quyết, chi trả chế độ cho NLĐ, yêu cầu NLĐ ký nhận trên Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe theo mẩu biểu “C70a-HD” quy định tại Thông tư số 178/2012/TT-BTC. Nhưng đối với các trường hợp những đơn vị chi trả chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe thông qua tài khoản thì không thể ký nhận như hướng dẫn trên.

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *