Teacher : A truss is a structure composed of a combination of members such as chords, posts, struts and gussets.

Đang xem: Khung truss là gì, truss là gì, nghĩa của từ truss

Student : So what is a truss-beam?

Teacher : A truss-beam or trussed beam is a beam in the form of a truss. It has a web appearance and is braced by one or more vertical posts supported by inclined rods called strusts.

Student : What is a bar joist?

Teacher : First of all, you have to distinguish a joist from a beam. A joist is a small beam used to support a floor or a ceiling. Joists are usually installed paralled together with a calculated spacing. A bar joist in an open-web steel joist consisting of a single bar, bent in a zigzag pattern, and welded at its points to upper and lower chords

TRANSLATION INTO VIETNAMESE

Thầy giáo : Vì kéo là một cấu kiện kết cấu kết hợp với các thanh như thanh kèo thanh chống đứng, thanh chống xiên và tấm nách.

Xem thêm: Tomato Paste Là Gì – Nghĩa Của Từ Tomato Paste Trong Tiếng Việt

Học viên : Vậy dầm kèo là gì?

Thầy giáo : Một dầm kèo là một dầm có dạng vì kèo. Nó trông giống một cái mạng trống bụng và được giằng bằng một hoặc nhiều thanh chống đứng có các thanh chống xiêng trợ lực.

Xem thêm:

Học viên : Dầm nhỏ bằng thép tròn là gì?

Thầy giáo : Trước tiên, anh phải phân biệt joist và beam. Joist là một dầm nhỏ dùng để gánh sàn hoặc trần. Dầm trần và dầm sàn thường được lắp đặt song song với nhau theo một khoảng cách có tính toán. Một dầm nhỏ bằng thép trònlà một dầm thép trống bụng gồm có một thanh thép tròn, bẻ lại theo hình zigzag và liên kết hàn ở các điểm tiếp xúc với thanh kèo thượng và kèo hạ.

 

*
 

*
 

*
 

*
 

*
DVD học Autocad 1016 chi tiết 5 DVD tự học NX 11 hay nhất 4 DVD tự học Solidworks 2016 Bộ 3 DVD cơ khí – 600 Ebook 3 DVD họcCreo 3.0 ưu đãi 50%

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *