Nghĩa của từ trivial là gì, nghĩa của từ trivial trong tiếng việt

      521
bình thường·cỏn con·ko quan trọng·không xứng đáng kể·linc tinh·nhỏ nhặt·vô giá bán trị
Groups 3–10 have no trivial names and are referred lớn simply by their group numbers or by the name of the first member of their group (such as "the scandium group" for group 3), since they display fewer similarities and/or vertical trends.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ trivial là gì, nghĩa của từ trivial trong tiếng việt


Nhóm 3–10 ko mang tên tầm thường của 3 team cùng được xem là đơn giản dễ dàng vì các nhóm của bọn chúng hoặc vị tên gọi của nhóm đầu tiên vào team của bọn chúng (như "đội scandi" đến nhóm 3), vì chưng chúng biểu hiện các xu hướng không nhiều tương đồng hơn theo pmùi hương đứng.
In mathematics, the Riemann hypothesis, proposed by Bernhard Riemann (1859), is a conjecture that the non-trivial zeros of the Riemann zeta function all have sầu real part một nửa.
Trong toán thù học, đưa thuyết Riemann, nêu vị Bernhard Riemann (Riemann (1859)), là một bỏng đoán về các ko điểm phi khoảng thường của hàm zeta Riemann tất cả đều phải sở hữu phần thực bằng một nửa.
A very silly, trivial thing to lớn vì, but think of the difference on a team that didn"t vì chưng that at all, that got 15 lỗi, put it in their pocket, maybe bought themselves a coffee, or teams that had this prosocial experience where they all bonded together khổng lồ buy something and bởi a group activity.
là vì một tổ sử dụng số chi phí kia với download một con ngựa kẹo rồi họ xúm lại với đập rã bé ngựa kẹo để cho đụn kẹo văng ra tứ tung rồi có tác dụng đủ trò khác một điều siêu nhỏ nhặt, điên rồ nhưng mà hãy nghĩ tới các biệt lập đối với một tổ ko làm cho hầu hết trang bị như vậy, chúng ta đút ít túi 15 đô có lẽ chúng ta đang cài đặt mang lại chúng ta một ly coffe, hay là những đội trải nhiệm một hoạt động cộng đồng chỗ mà người ta hoàn toàn có thể liên kết lại với cùng sở hữu máy gì đó và tmê mẩn gia một hoạt động nhóm
What helps our words lớn be ‘a bubbling torrent of wisdom’ instead of a babbling brook of trivialities?
Điều gì giúp cho phần đa lời của bọn họ y hệt như ‘thác nước tràn đầy khôn ngoan’ vắt bởi một dòng suối tan róc rách, tràn trề chuyện khoảng phào?
With it you can accomplish great things in a short period of time, or you can get caught up in endless loops of triviality that waste your time và degrade your potential.
Với Internet, những em có thể triển khai phần lớn điều hoàn hảo và tuyệt vời nhất vào một thời hạn nđính, hoặc các em có thể bị cuốn hút vào vô số vụ việc không quan liêu trọng nhưng sẽ lãng phí thời tiếng với làm cho bớt tiềm năng của các em.
23 When Saul’s servants told David these things, David said: “Is it a trivial matter lớn you to form a marriage alliance with the king when I am a man poor and lightly esteemed?”
23 khi nghe những bề tôi của Sau-lơ nói giống rất nhiều lời ấy, Đa-vít đáp: “Các ông nghĩ về làm con rể vua là vấn đề tầm thường sao? Tôi chỉ là một trong những kẻ nghèo nhát, bao gồm tí đỉnh danh giá”.
Tín thiết bị thiệt của Đấng Christ ko xem thường việc nguyện cầu nlỗi chỉ là phương thức khiến cho bản thân mặc tình.
“I vì chưng not have sầu any motive sầu other than the desire to lớn defover what is right & defkết thúc my people. Thus I have sầu decided lớn devote the remainder of my life to doing something, no matter how trivial, so that when I leave this life, I will have fewer regrets.”
“Tôi chẳng gồm bộ động cơ nào không giống không tính bộ động cơ thấy bản thân cần phải bênh vực lẽ cần, bênh vực những người dân dân của tôi, chính vì như thế tôi đưa ra quyết định trong thời gian mon sót lại của cuộc sống tôi, tôi buộc phải làm cho điều gì đó dù là rất ít nhằm rồi Lúc trường đoản cú giã cõi đời này sẽ giảm bớt đi đều ăn năn.”
After all, when Jehovah forgives us, he is certainly not trivializing our sins, và he will never allow sinful humans khổng lồ trample upon his mercy.
Vì thiệt ra, Lúc Đức Giê-hô-va tha tội họ, chắc chắn rằng ngài đã không coi nhẹ những tội vạ của bọn họ, cùng ngài sẽ không bao giờ được cho phép loại fan tội lỗi giày xéo lòng tmùi hương xót của ngài (Hê-bơ-rơ 10:29).

Xem thêm: Lệnh Wget Là Gì - Cách Sử Dụng Wget


Why would Jesus perkhung such a marvelous deed in answer lớn something as trivial as a shortage of wine at a wedding feast?
When compared lớn eternal verities, most of the questions và concerns of daily living are really rather trivial.
khi được đối chiếu cùng với hồ hết lẽ thật mãi mãi, thì hầu như những câu hỏi với mọt quyên tâm về cuộc sống thường ngày hằng ngày thật sự siêu tầm thường.
So if we are to unlock the power of data, we don"t have lớn go blindly into Orwell"s vision of a totalitarian future, or Huxley"s vision of a trivial one, or some horrible cocktail of both.
Nếu ta xuất hiện thêm mối cung cấp sức mạnh số, ta đang không phải mù quáng nghe theo tư tưởng độc tài của Orwell tuyệt tư tưởng khoảng thường của Huxley hay là một các thành phần hỗn hợp dở tệ của cả hai.
Unlượt thích "even", some mathematical terms are purposefully constructed to exclude trivial or degenerate cases.
Không y như "chẵn", một số trong những thuật ngữ toán thù học được kiến tạo một giải pháp gồm chủ đích để loại bỏ các trường vừa lòng khoảng thường tuyệt suy trở nên.
Có phần lớn sàng lọc như thế nào được xem là ko xứng đáng kể, tuy nhiên tín đồ tín thứ Đấng Christ vẫn dưng bản thân buộc phải bao gồm quan điểm nào về những bài toán đó?
The terms bicycle-shed effect, bike-shed effect, & bike-shedding were coined as a metaphor lớn illuminate the law of triviality; it was popularised in the Berkeley Software Distribution community by the Danish software developer Poul-Henning Kamp in 1999 & has spread from there lớn the whole software industry.
Định lao lý đã được vận dụng để trở nên tân tiến phần mềm và các hoạt động không giống. Thuật ngữ hiệu ứng công ty nhằm xe đạp điện là một trong những ẩn dụ để minh họa định luật pháp khoảng thường, được phổ biến trong xã hội Giấy phxay ứng dụng Berkeley bởi vì đơn vị cải cách và phát triển máy vi tính bạn Đan Mạch Poul-Henning Kamp năm 1999 cùng đã lan truyền từ bỏ đó mang đến toàn bộ ngành công nghiệp ứng dụng.
The number twelve, a superior highly composite number, is the smallest number with four non-trivial factors (2, 3, 4, 6), and the smallest to include as factors all four numbers (1 to lớn 4) within the subitizing range, & the smallest abundant number.
Số mười nhị, một trong những phức tạp thời thượng, là số nhỏ nhất có tư nguyên tố quan trọng (2, 3, 4, 6), với bé dại độc nhất bao hàm các nhân tố vnạp năng lượng tất cả tứ số (1-4) trong phạm vi cơ phiên bản.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
*