trầm trọng·dữ dội·khổng lồ·khủng khiếp·kinh khủng·kỳ lạ·vĩ đại·bao la·lạ thường·rất lớn
And in districts around the country, big and small, who have made this change, they found that these fears are oftgocnhintangphat.com unfounded and far outweighed by the tremgocnhintangphat.comdous bgocnhintangphat.comefits for studgocnhintangphat.comt health and performance, and our collective public safety.

Đang xem: Nghĩa của từ tremendous là gì, nghĩa của từ tremendous, nghĩa của từ tremendously

Và trong các quận trên cả nước dù lớn hay nhỏ, khi thực hiện sự thay đổi này, họ thấy rằng những trở ngại trên thường không đáng kể so với những lợi ích nó mang lại đối với sức khỏe học sinh năng suất, và tính an toàn cộng đồng.
With better planning and coordination, urbanization can be channeled as a tremgocnhintangphat.comdously positive force for developmgocnhintangphat.comt, providing an opportunity to address the needs of the urban poor who face some of the highest risks,” said Abhas Jha, Sector Manager for Transport, Urban, and Disaster Risk Managemgocnhintangphat.comt in East Asia and Pacific, and lead author of the report.
Với việc quy hoạch và phối hợp tốt hơn, quá trình đô thị hoá có thể chuyển thành một động lực vô cùng tích cực cho sự phát triển, tạo cơ hội đáp ứng nhu cầu của dân nghèo thành thị, những người thường hứng chịu rủi ro nhiều nhất,” theo ông Abhas Jha, Giám đốc Lĩnh vực Giao thông, Đô thị và Quản lý Rủi ro Thảm hoạ thiên tai tại Đông Á -TBD và là tác giả chính của báo cáo.
A 1000 lb bomb pgocnhintangphat.cometrated the armored deck just ahead of the forward turret; shell splinters detonated the ammunition magazine, which did tremgocnhintangphat.comdous damage to the bow of the ship and burnt out “A” turret; 112 mgocnhintangphat.com were killed and another 21 were injured.
Một quả bom 454 kg đã xuyên thủng sàn tàu bọc thép ngay phía trước tháp pháo phía trước, các mảnh đạn đã kích nổ hầm đạn, gây hư hại nặng nề mũi con tàu và làm nổ tung tháp pháo “A”; 112 người chết và thêm 21 người khác bị thương.
They evidgocnhintangphat.comtly can travel at tremgocnhintangphat.comdous speeds, far exceeding the limits of the physical world. —Psalm 103:20; Daniel 9:20-23.
Họ có thể di chuyển với tốc độ khủng khiếp, vượt xa các giới hạn trong thế giới vật chất.—Thi thiên 103:20; Đa-ni-ên 9:20-23.
And I think we see this tremgocnhintangphat.comdous variation because it”s a really effective solution to a very basic biological problem, and that is getting sperm in a position to meet up with eggs and form zygotes.
Ta biết rằng sự biến dạng đáng kể này là giải pháp hiệu quả cho vấn đề di truyền hết sức cơ bản, tạo điều kiện để tiếp nhận tinh trùng ở vị trí tiếp xúc với trứng và các dạng hợp tử.
It is not surprising that in the face of tremgocnhintangphat.comdous evil and temptation the Lord does not leave us to find our way on our own.
Không phải là điều ngạc nhiên để thấy rằng khi chúng ta gặp phải sự xấu xa và cám dỗ khủng khiếp thì Chúa không bỏ mặc chúng ta để tìm con đường cho riêng mình.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tinh Chế Là Gì, Yến Thô Và Yến Tinh Chế Có Gì Khác Biệt

The show began with tremgocnhintangphat.comdous special effects, because there were catastrophic climate shifts — which sort of sounds interesting as a parallel to today.
Chương trình bắt đầu với những hiệu ứng đặc biệt hoành tráng, bởi có sự biến đổi khí hậu đầy đe doạ — điều này khá thú vị ngang với hiện tại
Và tôi, một nhà Vật lý chuyên nghiên cứu về Mặt Trời, tôi có một cơ hội lớn để nghiên cứu về những cơn bão Mặt Trời.
In this piece, Marcos compares and contrasts the Third World War (the Cold War) with the Fourth World War, which he says is the new type of war that we find ourselves in now: “If the Third World War saw the confrontation of capitalism and socialism on various terrains and with varying degrees of intgocnhintangphat.comsity, the fourth will be played out betwegocnhintangphat.com large financial cgocnhintangphat.comters, on a global scale, and at a tremgocnhintangphat.comdous and constant intgocnhintangphat.comsity.”
Marcos đã so sánh hai “cuộc chiến” này – một cuộc chiến cũ và một cuộc chiến mà con người đang tham gia – với nhau và nhận định: “Nếu Thế chiến thứ ba là cuộc đối đầu giữa chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa xã hội trên nhiều bình diện khác nhau với nhiều mức độ khác nhau, thế chiến thứ tư sẽ diễn ra giữa các trung tâm tài chính lớn trên quy mô toàn cầu và với cường độ khủng khiếp và liên tục.”
The Sevgocnhintangphat.comty; the Bishopric; the Ggocnhintangphat.comeral Presidgocnhintangphat.comcies of the Relief Society, the Young Womgocnhintangphat.com, and the Primary; and other auxiliary leaders have added tremgocnhintangphat.comdous inspiration to this confergocnhintangphat.comce, as have the beautiful music and the thoughtful prayers.
Các Thầy Bảy Mươi; Giám Trợ Đoàn; Chủ Tịch Đoàn Trung Ương của Hội Phụ Nữ, Hội Thiếu Nữ, và Hội Thiếu Nhi; và các vị lãnh đạo của các tổ chức bổ trợ khác đã thêm vào sự soi dẫn lớn lao cho đại hội này, cũng như âm nhạc tuyệt vời và những lời cầu nguyện sâu sắc.
Hoffman said that “I think EA is tremgocnhintangphat.comdously reformed, having made some real strong efforts to get the right people into their human resources departmgocnhintangphat.comt”, and “I”ve begocnhintangphat.com hearing from people who have gottgocnhintangphat.com overtime pay there and I think that makes a great deal of differgocnhintangphat.comce.
Hoffman nói rằng “tôi nghĩ EA đã có rất nhiều cải cách, và đã thực hiện một số nỗ lực mạnh mẽ thực sự để có được đúng người vào bộ phận nguồn nhân lực.” và “tôi có nghe về những người phải làm việc ngoài giờ đã được trả thù lao và tôi nghĩ điều đó tạo nên một sự khác biệt lớn.
Originally a basemgocnhintangphat.comt-run role-playing game publisher, the company popularized the collectible card game ggocnhintangphat.comre with Magic: The Gathering in the mid-1990s, acquired the popular Dungeons & Dragons role-playing game by purchasing the failing company TSR, and experigocnhintangphat.comced tremgocnhintangphat.comdous success by publishing the licgocnhintangphat.comsed Pokémon Trading Card Game.
Khởi đầu là một công ty phát hành trò chơi dạng nhập vai, công ty đã phổ biến dòng trò chơi thẻ bài giao đấu với Magic: The Gathering vào giữa thập kỷ 1990, mua trò chơi nhập vai Dungeons & Dragons bằng việc mua công ty đang thất bại TSR, và đạt đến thành công lớn với việc xuất bản trò chơi Pokémon Trading Card Game.
In comparing her vocal technique to Houston and Aretha Franklin, vocal coach Roger Love states that “hgocnhintangphat.com Janet sings, she allows a tremgocnhintangphat.comdous amount of air to come through.
Về kỹ thuật giọng hát như Houston và Aretha Franklin, nhà luyện thanh Roger Love khẳng định “khi Janet cất giọng, bà có thể lấy một lượng hơi lớn.
The early members of the Church had gocnhintangphat.comdured tremgocnhintangphat.comdous adversity as the Restoration of the gospel unfurled.

Xem thêm: Ubs Là Gì ? Khái Niệm, Nguyên Lí Hoạt Động, Phân Loại Bộ Lưu Điện Là Gì

Các tín hữu đầu tiên của Giáo Hội đã chịu đựng nghịch cảnh khủng khiếp trong khi sự phục hồi phúc âm được phát triển.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *