Granitô là phương pháp dùng hỗn hợp vữa xi mãng bột đá có nhiều cỡ hạt và màu tạo thành nhiều màu sác, vân thớ tùy theo ý muốn, có hiệu quà trang trí rất tốt. Kẻ ô trên nền sàn granito không những có tác dụng chống nứt nền sàn khi nhiệt dộ thay đổi, mà còn tạo điều kiện để tổ hợp trang trí.

Đang xem: Trát granito là gì, granito là gì, nghĩa của từ granito

*

Thi công granito
Kích thước chia ô granitô tuỳ theo không gian tùng phòng. Nếu chia ô quá lớn sẽ tạo càm giác chột hẹp, thưòng phân ô nhỏ hon 500mm, nhưng cũng nên căn cú vào màu sác, vân thớ tổ họp granitô để mang lại cảm giác phong phú.
Kiểu phân ô đon nguyên tạo càm giác liên tục, đây là cách phân ô theo chiều ngang thích họp với các phòng ngắn, tạo cảm giác chiều ngang căn phòng rộng ra.
Kiểu phân ô xiên tạo cảm giác sống động; kiểu phân ô hỉnh chữ nhật tạo cảm giác yên tĩnh, thâm trầm; kiểu phân ô vòng cung tạo càm giác nhu hoà.
Kiểu phân ô là chìa khóa thiết kế hình thức trang trí granitô. Khi thi công granitô có thể phối họp nhiều màu tạo sụ biến hoá màu sác mặt granitô, nhưng cần có một màu ca bàn để bào đám sụ hoàn chỉnh màu sốc mặt nền sàn. Trong phối liệu vữa granitô có thể dùng bột đá nhiều cở hạt, nhiều màu sác để mặt granitô có màu sác, vân thớ phong phú. Thưàng phân ô bàng dây đồng, dây thép hoặc dây nhụa. Thưàng dùng dá bạch vân, đá cẩm thạch v.v… Vật liệu màu thưòng dùng loại màu chất khoáng, hay màu vô ca bền ánh sáng và bền kiềm. Bột màu nhỏ hon 12% trọng lượng xi măng.

Xem thêm: Văn Hoá Làm Ra Làm, Chơi Ra Chơi ( Work Hard Là Gì ? Hard Work Vs Work Hard

*

Nếu dùng xi măng màu thì trộn với hạt đá. Trước hết, sửa phổng và đánh xàm nền sàn bê tông, tưới nước dưỡng hộ 2 – 3 ngày, sau đó thi công granitô. Đối với lóp vữa xi măng củ, thỉ phái cọ rủa sạch, sủa phẳng dùng vữa xi măng keo theo tỷ lệ keo; xi măng: nước (1:5:1) trét phâng những chỗ vã lỏ, nếu mặt vữa xi măng tron nhân thì phải đánh xờm dể tỡng độ dính kết.
Rửa sạch hạt đá, lọc bỏ hết tạp chốt. Một lần trộn đủ lượng vữa làm granitô, tránh pha trộn nhiều lổn sẻ làm biến màu granitô. Căng dây tạo ô trên nền xi mãng mới, với nền xi măng cũ trước khi tạo ô cần trát một lớp vữa xi măng.
Mặt vữa xi măng đá cao hon dây phân ô 5mm, sau khi đầm nén mặt vữa còn cao l-2mm .Nếu dây phân ô cao han mặt vữa thì dây phân ô sẽ bị hỏng. Sau khi trài vữa xi măng đá 24 giò bắt đáu tưới nước dưỡng hộ và có thể đi lại trên lốp vữa.

Xem thêm: Cấu Trúc Và Cách Dùng Until Là Gì Trong Tiếng Anh? Until Trong Tiếng Anh Và Các Cấu Trúc Liên Quan

Thòi gian mài granitô quyết định bỏi các yếu tố khí hậu, mác xi mãng v.v… Thông thường, mùa hè chò sau 1- 2 ngày, mùa đông chò sau 4 – 5 ngày. Trước tiên nên mài thủ, nếu hạt đá vân bám cứng thì có thể bắt đđu mài granitô, chú ý không nên để quá lâu, vì khi một vữa đã khô cứng, thì rất khó mài. Đáu tiên dùng cát cã 60 – 80 mài rối, mài đến khi nổi mặt viên đá thì dừng lại, ba bốn ngày sau dùng cát cỡ 100 – 120 mài tiếp lổn thú hai. Sau khi mài xong trát thêm một lớp vữa xi măng, sau 24 giò bát đâu tưới nước dưỡng hộ. Chò sau 2-3 ngày dùng cát mịn cõ 180 – 200 mài rối. Cuối cùng dùng đá mài mịn cỡ 280 mài bóng.
Công việc cuối cùng là đánh sáp bỏng một granitô, chò mặt sàn granitô hoàn toàn khô bắt đâu đánh sáp bóng, chà sau 1-2 giò là có thể sử dụng được

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *