Tragic là gì, (từ Điển anh tragic là gì, nghĩa của từ tragic

      75
While these past weeks have sầu been a time of national exhilaration in this country, it would be tragic if you thought this meant your job was done.

Bạn đang xem: Tragic là gì, (từ Điển anh tragic là gì, nghĩa của từ tragic


Trong lúc phần nhiều tuần vừa rồi đang là thời điểm niềm hân hoan ngập cả khắp quốc gia này, sẽ thật đáng tiếc nếu khách hàng nghĩ điều này nghĩa là quá trình của chính bản thân mình đang xong xuôi.
(Psalm 34:19) In 1963, while still in Chile, Patsy & I experienced the tragic death of our baby girl.
Vào năm 1963, trong khi còn sinh sống Chi-lê, Patsy với tôi yêu cầu khổ bởi vì cái chết thảm thương của nhỏ nhắn gái công ty chúng tôi.
Tum Teav is a classic tragic love story of the Cambodian literature phối in Kampong Cham mê, Botumthera Som"s gocnhintangphat.comllage, Kamprau xanh, is on the border of the former district of Tbong Khmom where Tum Teav takes place.
Tum Teav là một trong những câu chuyện tình yêu bi kịch truyền thống của nền vnạp năng lượng học tập Campuchia đem toàn cảnh sống Kampong Cđắm say ngay lập tức trên làng mạc Kamprau củ của Botumthera Som nằm trên cưng cửng giới cũ của thị xã Tbong Khmom vị trí Tum Teav sinch sinh sống.
While Roman Catholic, Eastern Orthodox, và Muslim communities in that tragic land fight for territory, many indigocnhintangphat.comduals long for peace, & some have found it.
Trong Khi xã hội Công giáo, Hồi giáo cùng Giáo hội Chính thống Đông pmùi hương trong xứ đọng đầy thảm cảnh kia vẫn không nhường nhịn cương vực, thì có tương đối nhiều người khát vọng tự do, và một số tín đồ trái sẽ kiếm được tự do.
The diplomatic policy of non-alignment regarded the Cold War as a tragic and frustrating facet of international affairs, obstructing the overriding task of consolidating fledgling states & their attempts khổng lồ over economic backwardness, poverty, & disease.
Chính sách đối ngoại không liên kết coi Chiến tranh Lạnh là một trong những góc cạnh bi kịch với xấu xa của các sự gocnhintangphat.comệc thế giới, ngăn cản bài toán triển khai trách nát nhiệm buổi tối cao là cung ứng những cơ chế vẫn cách tân và phát triển cùng sự tụt hậu tài chính, nghèo khó cùng mắc bệnh của mình.
(Genesis 1:26-28) When on earth, Jesus saw the tragic results of sin from a different perspective sầu —he himself was a man, able khổng lồ experience human feelings và emotions.

Xem thêm: Xác Định Kích Thước Của Thốn Là Gì ? Nghĩa Của Từ Thốn


lúc nghỉ ngơi trên khu đất, Chúa Giê-su thấy những hậu quả tai hại của tội lỗi tự góc nhìn của một con người, với tình yêu với cảm hứng của con người.
(Romans 5:12) But how did the simple act of taking & eating fruit from a tree result in such tragic consequences?
Tragically, millions in the world today still prize and choose “the riches of the earth” over the “riches of eternity” (D&C 38:39), not knowing or fully understanding that “he that hath eternal life is rich” (D&C 6:7; emphasis added), và that eternal life is God’s greachạy thử gift lớn man (see D&C 14:7).
Thảm thương thơm thay, hằng triệu người bên trên trần thế ngày nay vẫn còn quý trọng và lựa chọn “của cải của cụ gian” hơn “của nả của sự gocnhintangphat.comệc vĩnh cửu” (GLGƯ 38:39), phân vân hay không gọi đầy đủ rằng “kẻ làm sao thừa hưởng cuộc sống mãi mãi Có nghĩa là kẻ đó giàu có rồi vậy” (GLGƯ 6:7; sự nhấn mạnh có thêm vào), và cuộc sống lâu dài là ân tđọng to con độc nhất vô nhị của Thượng Đế ban mang đến nhỏ tín đồ (xin coi GLGƯ 14:7).
2:15-17) Had Adam và Eve obeyed his direction, they would have sầu been spared tragic consequences —a life filled with pain and ending in their death with no hope.
Nếu A-đam và Ê-va vâng theo chỉ dẫn này, họ có thể tránh được phần nhiều hậu quả đắng cay, đó là 1 đời sống đầy cực khổ và xong bằng chết choc nhưng không có hi vọng.
And it was obgocnhintangphat.comously a tragic moment for the thousands of people who lost their lives, there & then subsequently all over the world.
Và nó ví dụ là 1 trong khoảnh khắc bi thảm cho hàng ngàn tín đồ bị mất cuộc sống thường ngày của họ, và kế tiếp lá kéo theo toàn cục nhân loại.
So the feast of King Belshazzar came to a tragic over as a condign punishment for hyên & his grandees —because of their holding up “the Lord of the heavens” to lớn shame, contempt, and indignity by misuse of the temple vessels stolen from Jehovah’s sacred dwelling place in Jerusalem.
Nhỏng cố gắng bữa tiệc của vua Bên-xát-sa chấm dứt giải pháp thê thảm, trừng phạt đích xứng đáng ông ta và các đại thần —do họ đã vênh váo. 2===== từ gợi tả vẻ mặt vênh lên tỏ ý kiêu ngạo vang sỉ nhục, xúc phạm cùng làm mất đi phẩm giá Đấng làm cho “Chúa bên trên trời” bằng phương pháp lạm dụng những khí dụng của thường thờ rước cắp từ bỏ khu vực ngự thánh của Đức Giê-hô-va tại Giê-ru-sa-lem.
In October 1998, 19-year-old Zac Newton, who lived only three houses east of us, was killed in a tragic autoMobile accident.
Vào tháng Mười năm 1998, Zac Newton, 19 tuổi, chỉ làm gocnhintangphat.comệc phương pháp chúng tôi bố đơn vị về phía đông, đã chết thảm thương vào một tai nạn thương tâm xe khá.