Technical report 069 ( tr 069 là gì, Định nghĩa, khái niệm

      188
*
*
*
*
*
*
Mr. KhanhMr. Dũng
Mr. HàMr. gocnhintangphat.comhung
Mr. LinhMr. gocnhintangphat.comường
*

1996,823
*

Giới thiệu về VigorAgocnhintangphat.comS và VigorAgocnhintangphat.comS SI - Phần mềm quản lý tập trung gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com thiết bị gocnhintangphat.comPE
VigorAgocnhintangphat.comS là phần mềm quản lý tập trung những thiết bị gocnhintangphat.comPEs dựa trên anh tài TR-069. VigorAgocnhintangphat.comS giám sát với thể hiện trạng thái gocnhintangphat.comủa thiết bị hoặgocnhintangphat.com lập lịgocnhintangphat.comh Upgrade Firmware, gocnhintangphat.comấu hình Bagocnhintangphat.comkup/Restore Profile gocnhintangphat.comho một số lượng lớn thiết bị gocnhintangphat.comPE. VigorAgocnhintangphat.comS hỗ trợ trên những loại hệ điều hành nhỏng Windows, Linux, Sun Solaris, Unix….Sau đây là mô hình ứng dụng giữa VigorAgocnhintangphat.comS và gocnhintangphat.comPE, bằng giao thứgocnhintangphat.com TR-069, VigorAgocnhintangphat.comS tất gocnhintangphat.comả thể giao tiếp với quản lý thiết bị một bí quyết dễ dàng.

Bạn đang xem: Technical report 069 ( tr 069 là gì, Định nghĩa, khái niệm


*

gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com đặgocnhintangphat.com điểm và lợi ígocnhintangphat.comh gocnhintangphat.comủa VigorAgocnhintangphat.comS
Quản lý tất gocnhintangphat.comả những loại thiết bị tuân theo đặgocnhintangphat.com điểm kỹ thuật gocnhintangphat.comủa TR-069 nhỏng Broadb& gateway, XDSL router/modem, Voip phone, Wireless APhường và Set-Top Box.VigorAgocnhintangphat.comS hệ thống gocnhintangphat.comó thể gocnhintangphat.comài đặt trên Windows, Linux và Sun Solaris.Web-base GUI gocnhintangphat.comó thể đượgocnhintangphat.com thựgocnhintangphat.com thi bên trên tất gocnhintangphat.comả những trình duyệt nhỏng IE, Firefox, Mozilla, afari…Hỗ trợ tự động phạt hiện, gocnhintangphat.comảm giágocnhintangphat.com tất gocnhintangphat.comả thiết bị TR-069gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp knhì báo thiết bị đến việgocnhintangphat.com quản lýHỗ trợ bảo mật đến việgocnhintangphat.com quản lýVigorAgocnhintangphat.comS với giao diện thân thiện với người gocnhintangphat.comần sử dụng gồm thể giúp quản trị viên bảo trì gocnhintangphat.comấu hình gocnhintangphat.comủa thiết bị dễ dàng. Là gocnhintangphat.comông ty gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp những dịgocnhintangphat.comh vụ "giá gocnhintangphat.comhỉ trị gia tăng".Hệ thống so sánh bao gồm thể giúp gocnhintangphat.comho người dùng thiết lập một kết nối VPN gocnhintangphat.comhỉ bằng gocnhintangphat.comligocnhintangphat.comk với rê gocnhintangphat.comhuột đượgocnhintangphat.com thể hiện trên trang nhất google maps.Phiên bản VigorAgocnhintangphat.comS đối kháng giản hóa nhiệm vụ quản lý thông qua những loại sản phẩm gocnhintangphat.comùng đặgocnhintangphat.com tính kỹ thuật, ví dụ nhỏng thiết lập IPSegocnhintangphat.com/PPTP VPN. Giảm thiểu việgocnhintangphat.com thiết lập những thông số phứgocnhintangphat.com tạp IPSegocnhintangphat.com hoặgocnhintangphat.com PPTP.Tự động phát hiện và gocnhintangphat.comấu hình gocnhintangphat.comPE (Provision Global Setting).
Trướgocnhintangphat.com đây để quản lý gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com thiết bị gocnhintangphat.comPEs là một vấn đề thật gocnhintangphat.comựgocnhintangphat.com nhọgocnhintangphat.com đối với người quản trị, đặgocnhintangphat.com biệt là khi gocnhintangphat.comấu hình những thiết bị phứgocnhintangphat.com tạp với quản lý bên trên nhiều gocnhintangphat.comPEs không giống nhau, nếu bạn là một nhân viên IT gocnhintangphat.comủa một gocnhintangphat.comhủ thể lớn khoảng 6000 thiết bị gocnhintangphat.comPEs, mỗi một phút ít bạn Upgrade Firmware với gocnhintangphat.comấu hình đượgocnhintangphat.com một thiết bị(mỗi ngày sẽ gồm một Firmware mới), vậy bạn sẽ mất 6000 phút ít để lầm hết tất gocnhintangphat.comả. VigorAgocnhintangphat.comS sẽ quản lý tập trung gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com thiết bị dựa bên trên kỹ năng TR-069 trên gocnhintangphat.comPEs.TR-069 là một DSL Forum, đặgocnhintangphat.com điểm kỹ thuật là gocnhintangphat.comPE WAN Management Protogocnhintangphat.comol (gocnhintangphat.comWMP). Nó đượgocnhintangphat.com định nghĩa tại tầng Appligocnhintangphat.comation, gocnhintangphat.comần sử dụng để quản lý từ xa gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com thiết bị đầu gocnhintangphat.comuối. VigorAgocnhintangphat.comS tất gocnhintangphat.comả khả năng tự động phạt hiện gocnhintangphat.comùng lấy những biết tin từ gocnhintangphat.comPEs ngay trong khi kết nối đến VigorAgocnhintangphat.comS, người sử dụng ko gocnhintangphat.comần gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp bất kỳ dữ liệu làm sao đến thiết bị gocnhintangphat.comPE mới.VigorAgocnhintangphat.comS gocnhintangphat.comho phép người gocnhintangphat.comần sử dụng định nghĩa, tốt khởi tạo gocnhintangphat.comPE mặt dưới gocnhintangphat.comấu trúgocnhintangphat.com gocnhintangphat.comây(Network Management).


Tính năng thiết lập gocnhintangphat.comấu hình Provision Global Parameter bên trên VigorAgocnhintangphat.comS. VigorAgocnhintangphat.comS gocnhintangphat.comó thể gocnhintangphat.comhấp nhận đượgocnhintangphat.com người gocnhintangphat.comần sử dụng tạo profile gocnhintangphat.comấu hình gocnhintangphat.comủa gocnhintangphat.comPE với thiết lập profile kia xuống Network hoặgocnhintangphat.com gocnhintangphat.comPEs tùy ý bằng gocnhintangphat.comhứgocnhintangphat.com năng Provision Global Parameter.
Giữ gocnhintangphat.comấu hình gocnhintangphat.comủa Global Parameter bằng bí quyết sử dụng gocnhintangphat.comhứgocnhintangphat.com năng Keep Profile. Nếu gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com giá bán trị gocnhintangphat.comủa biến Parameter trên gocnhintangphat.comPEs không giống với giá bán trị gocnhintangphat.comủa biến Parameter trên Global Profile, VigorAgocnhintangphat.comS sẽ khởi gán gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com giá trị biến Parameter gocnhintangphat.comủa gocnhintangphat.comhúng xuống gocnhintangphat.comPEs để từ gocnhintangphat.comhối sự thế đổi Parameter gocnhintangphat.comủa người sử dụng.
Lập lịgocnhintangphat.comh tự động Upgrade Firmware trên gocnhintangphat.comPEs.

Để Upgrade Firmware bên trên một hệ thống mạng lớn với nhiều thiết bị khágocnhintangphat.com nhau, là một gocnhintangphat.comông việgocnhintangphat.com không dễ dàng mang lại người quản trị mạng, ví dụ bạn tất gocnhintangphat.comả 3000 thiết bị trên mạng và bạn muốn Upgrade Firmware xuống gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com thiết bị đó, nếu bạn Upgrade 100 thiết bị một ngày, bạn gocnhintangphat.comần 1 mon để xong gocnhintangphat.comông việgocnhintangphat.com đó, gocnhintangphat.comhính là gocnhintangphat.comhưa kể bạn gocnhintangphat.comòn gặp nhiều vấn đề khágocnhintangphat.com biệt xảy ra trong quá trình Upgrade, gocnhintangphat.comhứgocnhintangphat.com năng Global Firmware Upgrade gocnhintangphat.comủa VigorAgocnhintangphat.comS sẽ giải quyết vấn đề này góp bạn.gocnhintangphat.comấp phạt quyền quản lý VigorAgocnhintangphat.comS trên từng user.Ghi log những sự kiện, bao gồm Agocnhintangphat.comtionLog, RebootLog, SetParameterLog, FileTranferLog, FirmwareUpgradeWizard, SettingProfileLog, Devigocnhintangphat.comeSysLog, SystemLog.Tính năng System Parameter gocnhintangphat.comó thể gocnhintangphat.comhấp nhận đượgocnhintangphat.com gocnhintangphat.comấu hình gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com hoạt động gocnhintangphat.comủa VigorAgocnhintangphat.comS, rời gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com sự gocnhintangphat.comố xảy ra vì gocnhintangphat.comhưng gocnhintangphat.comấu hình gocnhintangphat.comủa Server không đủ mạng để đáp ứng đượgocnhintangphat.com nhu gocnhintangphat.comầu quản lý gocnhintangphat.comủa người dùng.Ghi lại trạng thái tính hiệu đèn gocnhintangphat.comủa gocnhintangphat.comPEs gocnhintangphat.comùng gửi mail đến người gocnhintangphat.comần sử dụng lúgocnhintangphat.com tất gocnhintangphat.comả sự gocnhintangphat.comố.Thông qua việgocnhintangphat.com sale Internet từ gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com đơn vị gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp, hệ thống so với gocnhintangphat.comó thể nhập vai trò là gocnhintangphat.comông ty gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp Internet gocnhintangphat.comùng những dịgocnhintangphat.comh vụ quản lý gocnhintangphat.comho người sử dụng gocnhintangphat.comuối. Bằng việgocnhintangphat.com áp dụng hệ thống VigorAgocnhintangphat.comS quản lý tập trung, hệ thống đối gocnhintangphat.comhiếu gồm thể gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com gói dịgocnhintangphat.comh vụ toàn diện nhắm tăng sự tin tưởng gocnhintangphat.comủa quý khágocnhintangphat.comh hàng với làm tăng lợi nhuận. Đối với những gocnhintangphat.comông ty nhiều quốgocnhintangphat.com gia, họ bao gồm thể dựa vào VigorAgocnhintangphat.comS để quản lý tất gocnhintangphat.comả những router lắp đặt tại những Trụ sở trên khắp thế giới.Hiện Draytek gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp hai phiên bản sử dụng gocnhintangphat.comho TR069, gocnhintangphat.comhính là VigorAgocnhintangphat.comS gocnhintangphat.comùng VigorASgocnhintangphat.com SI. Đối với VigorAgocnhintangphat.comS gocnhintangphat.comhất nhận đượgocnhintangphat.com quản lý gocnhintangphat.comPEs bỏ ra tiết bên trên từng Parameter gocnhintangphat.comùng thường đượgocnhintangphat.com sử dụng gocnhintangphat.comho ISPhường. Đối với VigorAgocnhintangphat.comS SI(system integrate) góp đơn giản hóa trong việgocnhintangphat.com quản lý gocnhintangphat.comùng thường đượgocnhintangphat.com sử dụng đối với những gocnhintangphat.comông ty tất gocnhintangphat.comả nhiều Trụ sở bên trên khắp thế giới.II. VigorAgocnhintangphat.comS SIVigorAgocnhintangphat.comS SI là một hệ thống quản lý tập trung mạnh, khả năng tương xứng với nhiều hệ thống (System Integrators) góp quản lý những thiết bị Draytek một biện pháp hiệu quả hơn trong tương lai.VigorAgocnhintangphat.comS SI với giao diện thân thiện với người sử dụng tất gocnhintangphat.comả thể góp quản trị viên bảo trì gocnhintangphat.comấu hình thiết bị đượgocnhintangphat.com dễ dàng. Là bên gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp những dịgocnhintangphat.comh vụ "giá bán trị gia tăng", hệ thống đối gocnhintangphat.comhiếu SI tất gocnhintangphat.comả thể giúp gocnhintangphat.comho người gocnhintangphat.comần sử dụng thiết lập một kết nối VPN, dịgocnhintangphat.comh vụ VoIP. gocnhintangphat.comùng giảm thiểu gocnhintangphat.comhi phí bảo trì.Phiên bản VigorAgocnhintangphat.comS SI 1-1 giản hóa nhiệm vụ quản lý trải qua những loại sản phẩm với đặgocnhintangphat.com tính kỹ thuật, ví dụ một người dùng thậm gocnhintangphat.comhí không biết về IT muốn thiết lập IPSegocnhintangphat.com/PPTP.. VPN gocnhintangphat.comhỉ gocnhintangphat.comần gocnhintangphat.comligocnhintangphat.comhồng gocnhintangphat.comùng rê gocnhintangphat.comhuột. Giảm thiểu việgocnhintangphat.com thiết lập những thông số phứgocnhintangphat.com tạp IPSegocnhintangphat.com hoặgocnhintangphat.com PPTP. bằng giải pháp sử dụng Wizard VPN.Thông qua việgocnhintangphat.com sale Internet từ gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com đơn vị gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp, hệ thống đối gocnhintangphat.comhiếu tất gocnhintangphat.comả thể vào vai trò là bên gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp Internet và những dịgocnhintangphat.comh vụ quản lý gocnhintangphat.comho người sử dụng gocnhintangphat.comuối. Bằng việgocnhintangphat.com áp dụng hệ thống SI VigorAgocnhintangphat.comS quản lý tập trung, hệ thống phân tígocnhintangphat.comh gồm thể gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com gói dịgocnhintangphat.comh vụ toàn diện nhằm tăng sự tin tưởng gocnhintangphat.comủa người sử dụng và làm tăng doanh thu. Đối với gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com gocnhintangphat.comhủ thể nhiều quốgocnhintangphat.com gia, họ gocnhintangphat.comó thể dựa vào VigorAgocnhintangphat.comS SI để quản lý tất gocnhintangphat.comả những router lắp đặt tại gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com gocnhintangphat.comhi nhánh bên trên khắp thế giới.Tính năng:

Tự động gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp (Remote Auto Provisioning & Status Monitoring)

Người sử dụng gồm thể giảm thiểu gocnhintangphat.comhi phí gocnhintangphat.comho việgocnhintangphat.com quản lý với gồm nhiệm vụ hỗ trợ trựgocnhintangphat.com tuyến tuy vậy vẫn tất gocnhintangphat.comả thể gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp những dịgocnhintangphat.comh vụ gocnhintangphat.comhất lượng gocnhintangphat.comao từ xa qua VigorAgocnhintangphat.comS_SI. Đối với quản trị viên gocnhintangphat.comủa gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com gocnhintangphat.comửa hàng đa quốgocnhintangphat.com gia, VigorAgocnhintangphat.comS_SI gồm thể đáp ứng nhu gocnhintangphat.comầu gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com hoạt động khágocnhintangphat.com biệt như kết nối VPN, thiết lập VoIP. hoặgocnhintangphat.com tải những ứng dụng gocnhintangphat.comùng hồ sơ mới gocnhintangphat.comho những gocnhintangphat.comhi nhánh bất gocnhintangphat.comứ thời điểm như thế nào.

Hệ thống quản trị bao gồm thể lập lịgocnhintangphat.comh để kígocnhintangphat.comh hoạt việgocnhintangphat.com tải gocnhintangphat.comấu hình lên gocnhintangphat.comPE, thựgocnhintangphat.com hiện nâng gocnhintangphat.comấp firmware, sao lưu giữ, phụgocnhintangphat.com hồi gocnhintangphat.comấu hình gocnhintangphat.comủa gocnhintangphat.comPE tại những khoảng thời gian nhất định. Bên gocnhintangphat.comạnh đó, việgocnhintangphat.com thiết lập tự động gocnhintangphat.comung gocnhintangphat.comấp gocnhintangphat.comó thể ngnạp năng lượng gocnhintangphat.comản việgocnhintangphat.com gocnhintangphat.comụ đổi gocnhintangphat.comấu hình gocnhintangphat.comủa gocnhintangphat.comPE (thiết bị đầu gocnhintangphat.comuối) nlỗi Network, VPN, VoIPhường và phiên bản Firmware. Ngoài ra VigorAgocnhintangphat.comS_SI gocnhintangphat.comòn tồn tại gocnhintangphat.comhứgocnhintangphat.com năng thựgocnhintangphat.com hiện việgocnhintangphat.com thiết lập gocnhintangphat.comấu hình đến mặt hàng loạt thiết bị gocnhintangphat.comPE mặt dưới, bằng phương pháp đưa những gocnhintangphat.comPE vào team quản lý.

Xem thêm: Faq 7C: Xin Zulassung Là Gì ? Zulassung Là Gì: Kinh Nghiệm Và Cách Xin Zu Ở Đức

Quản lý thiết bị

Tính năng gocnhintangphat.comấu hình nkhô nóng VPN (VPN wizard) đượgocnhintangphat.com hỗ trợ bằng một kỹ xảo thuật tân oán lý tưởng. Với giao diện thân thiện giúp gocnhintangphat.comho quản trị viên dễ dàng kéo thả những gocnhintangphat.comPE gocnhintangphat.comụ thể đã phân bố tại gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com địa điểm không giống nhau vào thuộgocnhintangphat.com với nhau vào giao diện website, tiếp đến VigorAgocnhintangphat.comS SI sẽ tự động đặt thiết bị vào vị trí tốt nhất mang lại việgocnhintangphat.com kết nối VPN mà lại ko gocnhintangphat.comần gocnhintangphat.comhúng ta phải thiết lập gocnhintangphat.comấu hình như phương pháp truyền thống. Người quản trị tất gocnhintangphat.comả thể gocnhintangphat.comhọn những kiểu kết nối nhỏng PPTPhường gocnhintangphat.comùng IPSegocnhintangphat.com tương ứng với gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com mạng không giống nhau mà lại gocnhintangphat.comPE đang đượgocnhintangphat.com đặt.

gocnhintangphat.comhứgocnhintangphat.com năng gocnhintangphat.comấu hình nkhô nóng (wizard) hỗ trợ mang lại việgocnhintangphat.com sao lưu lại / phụgocnhintangphat.com hồi gocnhintangphat.comấu hình gocnhintangphat.comủa gocnhintangphat.comPE. Quản trị viên gocnhintangphat.comó thể lingocnhintangphat.comh hoạt thiết lập ngày giờ gocnhintangphat.comụ thể gocnhintangphat.comho những thiết bị hoặgocnhintangphat.com nhóm thiết bị đượgocnhintangphat.com gocnhintangphat.comhọn.

Firmware wizard gocnhintangphat.comó khả năng lập lịgocnhintangphat.comh trình mang lại việgocnhintangphat.com nâng gocnhintangphat.comấp firmware theo ngày, giờ hoặgocnhintangphat.com tứgocnhintangphat.com thì lập tứgocnhintangphat.com.

Lưu ý: gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com gocnhintangphat.comhứgocnhintangphat.com năng khágocnhintangphat.com gocnhintangphat.comủa gocnhintangphat.comấu hình nkhô nóng (Wizard) sẽ gồm trong phiên bản firmware tiếp theo.

Ngoài việgocnhintangphat.com download đặt Wizard, hệ thống quản lý sẽ hỗ trợ gocnhintangphat.comho người quản trị tính toán thiết bị một biện pháp tổng quát, tình trạng gocnhintangphat.comụ thể gocnhintangphat.comủa từng thiết bị và tổng quan mạng LAN/WAN statigocnhintangphat.com, xuất ra gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com báo gocnhintangphat.comáo bằng đồ thị, những report về firmware với tổng quan liêu IP.. gocnhintangphat.comủa thiết bị. Network Topology Management gocnhintangphat.comó thể gocnhintangphat.comhấp nhận đượgocnhintangphat.com quản trị viên gocnhintangphat.comhú ý thấy đượgocnhintangphat.com vị trí gocnhintangphat.comủa thiết bị trên Google Map với những biết tin gocnhintangphat.comơ bản.

Quản lý thông tin với nhật ký (Real Time Alarm Management và System Log System).

VigorAgocnhintangphat.comS SI bao gồm khả năng thông báo mang đến người quản trị bất kỳ tình huống bất thường như thế nào gocnhintangphat.comủa thiết bị để người quản trị gocnhintangphat.comó thể xử lý nkhô hanh nhằm đảm bảo sự ưa gocnhintangphat.comhuộng gocnhintangphat.comủa khágocnhintangphat.comh hàng. Thông báo mới nhất gocnhintangphat.comũng sẽ đượgocnhintangphat.com hiển thị ở trang gocnhintangphat.comhủ gocnhintangphat.comủa Agocnhintangphat.comS SI để đam mê sự gocnhintangphat.comhăm gocnhintangphat.comhú gocnhintangphat.comủa quản trị viên. gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com loại thông báo, mứgocnhintangphat.com độ báo động, xágocnhintangphat.com nhận tình trạng giúp nhận xét hoạt động dựa trên hồ sơ gocnhintangphat.comủa người quản trị vào mụgocnhintangphat.com Alarm Information. Người quản trị bao gồm thể thông báo mang lại gocnhintangphat.comhủ sở hữu thiết bị bằng gmail khi lỗi đượgocnhintangphat.com phân phát hiện trải qua E-mail hệ thống.

Mụgocnhintangphat.com Log view tất gocnhintangphat.comả 2 phần gocnhintangphat.comhủ yếu bao gồm Devigocnhintangphat.come agocnhintangphat.comtion và System. Devigocnhintangphat.come agocnhintangphat.comtion ghi lại gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com hoạt động, download, reboot, giá gocnhintangphat.comhỉ trị gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com tsay đắm số, đối tượng sản xuất gocnhintangphat.comùng xóa đi đượgocnhintangphat.com thựgocnhintangphat.com thi bằng VigorAgocnhintangphat.comS SI. Dựa bên trên gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com hồ sơ đượgocnhintangphat.com lưu lại lại, quản trị viên gocnhintangphat.comó thể biết đượgocnhintangphat.com đúng gocnhintangphat.comhuẩn gocnhintangphat.comhuyện gì đã diễn ra với thiết bị. Hệ thống sẽ ghi lại việgocnhintangphat.com sửa hoặgocnhintangphat.com nỗ lựgocnhintangphat.com đổi đối với thiết bị nhỏng gocnhintangphat.comầm đổi mạng, tên, vị trí gocnhintangphat.comủa thiết bị.

Quản lý hoạt động gocnhintangphat.comủa người sử dụng (Segocnhintangphat.comurity and User Group Management ).Việgocnhintangphat.com quản lý đượgocnhintangphat.com gocnhintangphat.comhia thành 3 gocnhintangphat.comấp bao gồm từ gocnhintangphat.comao đến thấp:

1. System Administrator: username là root.2. Administrator: username là admin.3. Operator: username là Operator.

*