nghịch·chơi với·giễu cợt·như đồ chơi·nhỏ xinh·trò chơi·trò đùa·đùa bỡn·để chơi·đồ vô giá trị

*

Many women who do use sex toys on a regular basis experience more frequent orgasms, have increased sexual confidence and report greater satisfaction with their partners.

Đang xem: Art toy là gì, art toy Đồ chơi người lớn”

Nhiều phụ nữ sử dụng đồ chơi tình dục thường xuyên nhận thấy đạt cực khoái thường xuyên hơn, tăng sự tự tin giới tính và thỏa mãn hơn với bạn tình của họ.
Otherwise, these games often lack a gocnhintangphat.comctory condition or challenge, and can be classified as software toys.
Mô phỏng thú nuôi lại thiếu một điều kiện chiến thắng hoặc thách thức, và có thể được phân loại như đồ chơi phần mềm.
Importing distributors are a good market entry strategy for products that are carried in inventory, such as toys, appliances, prepared food.
Nhà phân phối nhập khẩu là một chiến lược thâm nhập thị trường tốt cho các sản phẩm được mang theo trong kho, như đồ chơi, thiết bị, thực phẩm chế biến sẵn.
CoroCoro regularly promotes toys and gocnhintangphat.comdeo games related to their manga franchises, releasing stories and articles featuring them.
CoroCoro đều đặn xuất bản trò chơi và trò chơi điện tử liên quan đến những manga đặc quyền, ra mắt những câu chuyện và bài gocnhintangphat.comết vầ chúng.
The first American plastic toy soldiers were made by Bergen Toy & Novelty Co. (Beton for short) in 1938.
Người lính đồ chơi nhựa đầu tiên do công ty Bergen Toy & Novelty (đọc tắt là Beton) của Mỹ chế tạo vào năm 1938.
What the children learn will be very limited if parents progocnhintangphat.comde toys or coloring books to keep them occupied and quiet.
Con trẻ không học được mấy nếu cha mẹ cho chúng đồ chơi hoặc những sách tô màu để cho chúng bận rộn và im lặng.
The market sells all types of goods but notably silks and fabric, clothes, shoes and leather goods, sporting goods, plumbing and electronics, office supplies, fortune tellers, toys and food areas specialising in Korean cuisine.

Xem thêm: Travel Document Là Gì – Nghĩa Của Từ Travel Documents Trong Tiếng Việt

Chợ bán tất cả các loại hàng hoá nhưng đáng chý ý là lụa và vải, quần áo, giày và hàng da, đồ thể thao, ống nước và điện tử, văn phòng hỗ trợ, bói toán, đồ chơi và khu vực món ăn chuyên Ẩm thực Triều Tiên.
Trước giờ ngủ , bạn nên cho con chơi với những thứ đồ chơi ưa thích trong khi mình đọc to cho con nghe .
Another attempt of creating the Toy Bulldog was gocnhintangphat.coma crossbreeding French Bulldogs, English Bulldog, and their offspring to decrease the weight to a desirable 20 pounds or so.
Một nỗ lực khác của gocnhintangphat.comệc tạo ra Chó bò cảnh là thông qua lai Chó bò Pháp, Chó bò Anh và con cái của chúng để giảm trọng lượng đến 20 pound như mong muốn.
What work is there that you can do that will be a blessing to the whole family?— You can help set the table, wash the dishes, take out the garbage, clean your room, and pick up your toys.
Em có thể làm công gocnhintangphat.comệc nào để đem lại lợi ích cho cả gia đình?— Em có thể giúp dọn bàn, rửa chén, đổ rác, dọn phòng, và cất đồ chơi.
Baby will show emotions by babbling happily when a bright toy appears , or grunting and crying angrily when you take it away .
bé sẽ bày tỏ cảm xúc bằng cách bi bô vui mừng khi nhìn thấy đồ chơi sặc sỡ , hoặc lè nhè và khóc toáng lên khi bạn đem cất đi .
To make the matter worse, phthalates are found in products to which we have a high exposure, such as babies” toys, beverage containers, cosmetics, and even food wraps.
Tệ hơn nữa, phthalate có trong những sản phẩm mà chúng ta tiêu thụ nhiều, như đồ chơi trẻ em, vỏ hộp đồ uống, mỹ phẩm, và thậm chí cả bao gói thực phẩm.
It has grown to include a number of other games as well as eight novelizations, two Amazing Stories articles, a board game, and other licensed merchandise such as collectible statues and toys.
Kể từ đó sê-ri đã phát triển lên tới một số phiên bản khác nhau cũng như tám cuốn tiểu thuyết chuyển thể, hai bài báo Amazing Stories, một board game và những sản phẩm được cấp phép khác như bộ sưu tập figure và đồ chơi ăn theo.

Xem thêm: Chrome Pdf Viewer Là Gì – Adobe Acrobat Reader: Pdf Viewer, Editor

At the same time, Buzz meets other toys from around the world that were once loved, but have now been recalled.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *