Nghĩa của từ total amount là gì, total amount

      393

Nâng cao vốn tự vựng của bạn cùng với English Vocabulary in Use từ bỏ gocnhintangphat.com.Học các từ bạn cần giao tiếp một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Nghĩa của từ total amount là gì, total amount

a total of $20/£1,000/€3m, etc. We calculated all costs khổng lồ the company và came lớn a total of $5,500.
The analysis was permitted to continue for 114 generations và this took approximately 24 hr in total.
Figure 2a illustrates specifically the total expected sampling cost of those plans and clearly shows a trover of increasing cost with smaller sampling units.
Decline in soil organic carbon và total nitrogen in relation khổng lồ tillage, stubble management và rotation.
However, what is reinforced by these data, is the very low percentage of flies in the total trapped population that bore pollinaria.
The remaining funds of (1xb) must be invested in the riskless asphối khổng lồ ensure that the total position is riskless.
Các ý kiến của các ví dụ ko diễn tả cách nhìn của các chỉnh sửa viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press giỏi của các bên trao giấy phép.
*

the act of collecting or producing money for a particular purpose, especially for a charity

Về câu hỏi này
*

Xem thêm: "I'M The One Là Gì, Nghĩa Của Từ One, I'M The One Có Nghĩa Là Gì

Trang nhật cam kết cá nhân

Delusions of grandeur: talking about people with a high opinion of themselves


*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu vớt bằng phương pháp nháy đúp loài chuột Các ứng dụng search tìm Dữ liệu cấp phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ lưu giữ và Riêng tư Corpus Các lao lý áp dụng
/displayLoginPopup #displayClassicSurvey /displayClassicSurvey #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng Na Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

*