Con Số Cuối Cùng
Con Số Cuối Cùng

154 là tài khoản gì? 154 là tài khoản được dùng để tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm, chế biến sản phẩm và các chi phí dịch vụ khác trong nhà hàng khách sạn áp dụngphương pháp kê khai thường xuyêntrong hạch toán hàng tồn kho. Cùng tìm hiểu kỹ hơn về tài khoản 154 cũng như cách định khoản hạch toán tài khoản 154 qua bài viết sau.

Đang xem: Tk 154 là gì, cách hạch toán tài khoản 154

Mục đích cuối cùng của các hoạt động kinh doanh đó là sinh lợi nhuận. Để tính được lợi nhuận sinh ra, bạn cần áp dụng nhiều cách tính khác nhau. Trong đó, 154 là tài khoản được áp dụng phổ biến tại các doanh nghiệp. Vậy 154 là tài khoản gì? 154 là tài khoản này dùng để tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh phục vụ cho việc tính giá thành sản phẩm công nghiệp, xây lắp, nuôi, trồng, chế biến sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp, dịch vụ ở doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên trong hạch toán hàng tồn kho.

*

154 là tài khoản được áp dụng để tổng hợp chi phí sản xuất, kinh doanh… – Ảnh: Internet

1. Kết cấu của tài khoản 154

Kết cấu của tài khoản 154 gồm có hai bên là bên nợ và bên có, cụ thể:

Bên nợ:

– Các chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí phân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ liên quan đến sản xuất sản phẩm và chi phí thực hiện dịch vụ.

– Các chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung phát sinh trong kỳ liên quan đến giá thành sản phẩm xây lắp công trình hoặc giá thành xây lắp theo giá khoán nội bộ.

– Kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh dỡ dang cuối kỳ (trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

– Số dư bên nợ: Chi phí sản xuất, kinh doanh còn lại cuối kỳ.

Bên có:

– Giá thành sản xuất thực tế của sản phẩm đã chế tạo xong nhập kho hoặc chuyển đi bán.

– Giá thành sản xuất sản phẩm xây lắp hoàn thành bàn giao từng phần, hoặc toàn bộ tiêu thụ trong kỳ; hoặc bàn giao cho đơn vị nhận thầu chính xây lắp (Cấp trên hoặc nội bộ); hoặc giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành chờ tiêu thụ;

– Chi phí thực tế của khối lượng dịch vụ đã hoàn thành cung cấp cho khách hàng;

– Trị giá phế liệu thu hồi, giá trị sản phẩm hỏng không sửa chữa được;

– Trị giá nguyên liệu, vật liệu, hàng hoá nhập lại kho.

– Phản ánh chi phí nguyên vật liệu, chi phí công nhân vượt trên mức bình thường và chi phí sản xuất chung cố định không phân bổ không được tính vào giá trị hàng tồn kho mà phải tính vào giá vốn hàng bán của kỳ kế toán. Đối với đơn vị sản xuất theo đơn đặt hàng, hoặc đơn vị có chu kỳ sản xuất sản phẩm dài mà hàng kỳ kế toán đã kết chuyển chi phí sản xuất chung cố định vào TK 154 đến khi sản phẩm hoàn thành mới xác định được chi phí sản xuất chung cố định không được tính vào trị giá hàng tồn kho mà phải hạch toán vào giá vốn hàng bán (Có TK 154, Nợ TK 632).

Xem thêm: Xem Mà Phải Sục Cu Là Gì ? Cách Thủ Dâm Cho Nam Sướng Nhất Qủa Đất

– Kết chuyển chi phí sản xuất, kinh doanh còn lại đầu kỳ (Trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ).

2. Những chi phí được hạch toán theo tài khoản 154

Tài khoản 154 chỉ được hạch toán ở những nội dung chi phí sau:

– Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm, cung cấp dịch vụ.

– Chi phí nhân công trực tiếp cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm cung cấp dịch vụ.

– Chi phí sản xuất chung phục vụ trực tiếp cho việc sản xuất, chế tạo sản phẩm và cung cấp dịch vụ.

*

Tài khoản 154 chỉ áp dụng cho 1 số nội dung chi phí nhất định – Ảnh: Internet

3. Các nghiệp vụ phát sinh với tài khoản 154

– Cuối kỳ, kế toán kết chuyển chi phí nhân công trực tiếp theo từng đối tượng tập hợp chi phí, ghi:Nợ TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dangNợ TK 632 – Giá vốn hàng bán (Phần chi phí nhân công trên mức bình thường)Có TK 622 – Chi phí nhân công trực tiếp.

– Trị giá nguyên liệu, vật liệu xuất thuê ngoài gia công nhập lại kho, ghi:Nợ TK 152 – Nguyên liệu, vật liệuCó TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

– Giá thành sản phẩm thực tế nhập kho trong kỳ, ghi:Nợ TK 155 – Thành phẩmCó TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Xem thêm: Vcb Là Gì – Ngân Hàng Vietcombank Là Ngân Hàng Gì

– Đầu kỳ kế toán, kết chuyển chi phí thực tế sản xuất, kinh doanh dở dang, ghi:Nợ TK 631 – Giá thành sản xuấtCó TK 154 – Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang.

Hy vọng rằng bài viết này đã giúp bạn hiểu được 154 là tài khoản gì cũng như cách ứng dụng vào việc tính toán chi phí, doanh thu, lợi nhuận… cho doanh nghiệp cũng nhưng nâng cao nghiệp vụ kế toán nhà hàng khách sạn của bạn

Thông thường trong nhà hàng khách sạn việc định khoản tài khoản 154 này do bộ phận kế toán doanh thu khách sạn làm. Để biết nhiệm vụ của cũng như công việc của bộ phận kế toán doanh thu khách sạn mời bạn tìm hiểu tại đây

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *