Lớp 1-2-3

Lớp 1

Lớp 2

Vở bài tập

Lớp 3

Vở bài tập

Đề thi

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Lớp 6

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vở bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Cơ sở dữ liệu

*

Lý thuyết Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định hay, chi tiết nhất

Lý thuyết Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

Bài giảng: Bài 21 : Chuyển động tịnh tiến của vật rắn. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định – Cô Nguyễn Quyên (Giáo viên gocnhintangphat.com)

1. Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn

a) Định nghĩa

Chuyển động tịnh tiến của một vật rắn là chuyển động trong đó đường thẳng nối hai điểm bất kì của vật luôn song song với chính nó.

Đang xem: Bài 21 chuyển Động tịnh tiến là gì, nghĩa của từ tịnh tiến trong tiếng việt

Ví dụ:

– Chuyển động của ô tô trên đoạn đường thẳng là chuyển động tịnh tiến.

*

– Người ngồi trên chiếc đu quay chuyển động tịnh tiến.

*

– Vật trượt trên mặt phẳng nghiêng là chuyển động tịnh tiến.

*

b) Gia tốc của vật chuyển động tịnh tiến

Trong chuyển động tịnh tiến, tất cả các điểm của vật đều chuyển động như nhau, nghĩa là đều có cùng một gia tốc.

Gia tốc của vật chuyển động tịnh tiến xác định theo định luật II Niu – Tơn:

*

Trong đó: F→ = F1→ + F2→+ … + Fn→ là hợp lực của các lực tác dụng vào vật.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Tư Liệu Là Gì ? Định Nghĩa, Khái Niệm Tư Liệu Là Gì, Nghĩa Của Từ Tư Liệu

m là khối lượng của vật

2. Chuyển động quay của vật rắn quanh một trục cố định

a) Đặc điểm của chuyển động quay. Tốc độ góc

– Khi vật rắn quay quanh một trục cố định thì mọi điểm của vật có cùng một tốc độ góc ω gọi là tốc độ góc của vật.

– Nếu vật quay đều thì ω = const. Vật quay nhanh dần thì ω tăng dần. Vật quay chậm dần thì ω giảm dần.

b) Tác dụng của momen lực đối với một vật quay quanh một trục

Momen lực tác dụng vào một vật quay quanh một trục cố định làm thay đổi tốc độ góc của vật.

c) Mức quán tính trong chuyển động quay

– Trong chuyển động quay quanh một trục, mọi vật cũng có mức quán tính giống như trong chuyển động tịnh tiến. Khi tác dụng cùng một momen lực lên các vật khác nhau, tốc độ góc của vật nào tăng chậm hơn thì vật đó có mức quán tính lớn hơn và ngược lại.

Xem thêm: ” Violet Nghĩa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Violet Trong Tiếng Việt Violet Nghĩa Tiếng Việt Là Gì

– Mức quán tính của một vật quay quanh một trục phụ thuộc vào khối lượng của vật và vào sự phân bố khối lượng đó đối với trục quay. Khối lượng của vật càng lớn và được phân bố càng xa trục quay thì momen quán tính càng lớn và ngược lại.

Các bài Lý thuyết Vật Lí lớp 10 đầy đủ, chi tiết khác:

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC gocnhintangphat.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất – CHỈ TỪ 199K cho teen 2k5 tại khoahoc.gocnhintangphat.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *