Tịnh Độ là gì, cõi tĩnh Độ là cõi nào

      103

 Ngày ni, nhiều ngườiniệm Phật A Di Đà để cầu vãng sinc Tây phương thơm Cực Lạc. Như vậy tương xứng với đạinguyện của đức Phật A Di Đà cứu vớt độ bọn chúng sinh về cõi Tịnh độ của Ngài nhằm tiếptục tu hành cho tới ngày thành Phật.

 Do sự ước muốn của mộtsố fan hâm mộ nên tôi viết ra phần đông điều cnạp năng lượng bạn dạng của Pháp Môn Tịnh Độ và của việcHộ Niệm để giúp người tu biết làm cho thay như thế nào để được vãng sinh, làm sao biết một fan Khi chếtđược vãng sinch tuyệt không; bao gồm mấy phương thơm thứctu Tịnh Độ, tất cả từng nào phương pháp niệm Phật, cùng người tu phảicó tác dụng phần nhiều gì nhằm đạt công dụng mỹ mãn?

 Mong rằng: bạn tuPháp Môn Niệm Phật A Di Đà ép ngẫm thật kỹ càng, ghi ghi nhớ đa số điều so sánh khuyếntấn trong cuốn nắn cẩm nang này trước khi bước đầu thực hành thực tế, cùng sau đây thỉnh thoảngphải hiểu lại sẽ được cảnh báo.

 Mặc cho dù trong sách nêura rất nhiều điều, tuy thế chưa nói không còn được rất nhiều chi tiết, bí quyết diễn đạt văn trường đoản cú còn khuyếtđiểm, ước ao những vị Thiện tại trithức bỏ qua mất mang đến, người viết muôn phần thật thà nhiều tạ.

 Sau chót, thành tâm bái tạ với xin phép qúyThiện nay tri thức, Phật tử, v.v... vẫn viết, dịch, in, ấn tống, xuất bản Kinc sách,đăng bên trên mạng, dựa vào đó cuốn sách “Pháp Môn Tịnh Độ” được thành hình tương đối đầy đủ.

Bạn đang xem: Tịnh Độ là gì, cõi tĩnh Độ là cõi nào


Milpitas, Cali.USAngày 16 - 10 - 2011NamMô Thích Ca Mâu Ni PhậtNamMô A Di Đà Phật.Toàn Không Đỗ Đăng Tiến

 

 

DẪN NHẬP

 

TỊNH ĐỘ LÀ GÌ?

 

 Tịnh là im re lặng ổn trong sáng, Độ là tương trợ, Tịnh Đ trường đoản cú chữ Phạn: Buddhasetra là Phật độ, cõi Phật, cõi thanhtịnh.

 Trong hư ko mênh mông vôbiên: tất cả vô lượng cõi nước (hành tinh), trong những kia tất cả cõi Tịnh, gồm cõi Uế (nhưSa Bà). Chúng sinc tất cả trung tâm tịnh sinch về cõi Tịnh, bao gồm trọng tâm uế sinh về cõi uế; nếusinc về cõi uế thì nghiệp chướng hằng ngày một sâu nặng nề, cực nhọc thành công pháp lành;còn sinc về cõi Tịnh thì nghiệp chướng mỗi ngày một tiêu trừ, dễ thành quả pháplành; ngay lập tức cả những cõi Tịnh độ cũng có nhiều không nên biệt, trong những số ấy cõi thù thắngnhất là trái đất Tây Phương thơm Cực Lạc.

 Để được không thiếu thốn với tất cả sản phẩm công nghệ lớp, trước nhất buộc phải lược qua về tía Kinch căn bảncủa Tịnh Độ Tông, sau bàn cho pmùi hương biện pháp tu, những điều nên biết cùng chuẩn bị.Sau chót kể đến bí quyết thực hành thực tế hàng ngày của người tu Tịnh Độ. Chúng ta thuộc theo dõi:

 

MỤC 1:

LƯỢC KINH A DI ĐÀ:

I) - CÕI TỊNH ĐỘ TRANGNGHIÊM:

 Một thời Đức Phật ngựtại Tịnh xá Kỳ Hoàn, vườn Cấp Cô Độc nước Xá-Vệ, với một ngàn nhì trămnăm mươi vị Tỳ kheo; lúc đó, có vô số Bồ Tát, Chư Thiên, Thiên Long Bát Bộ vàtđọng chúng tham dự.

 Bấy giờ đức Phật bảo TỳKheo Xá-Lợi-Phất rằng: "Từ đây qua pmùi hương Tây thừa mười muôn ức cõi Phật (1)(xa quá 10 tỷ giải Ngân Hà), tất cả thế giới tên là Cực Lạc, vào thế giới kia cóđức Phật hiệu là A Di Đà (2) bây giờ đang nói pháp.

 Xá Lợi Phất, cõi đóvị sao tên là Cực lạc?

 Vì bọn chúng sinh vào cõiCực Lạc không có hồ hết sự khổ, chỉ hưởng trọn phần nhiều điều vui; trong cõi đó có bảytừng bao lơn, bảy từng rèm lưới, bẩy từng mặt hàng cây, gần như bằng bảy báu bao bọctiếp giáp vòng.

 Lại bao gồm ao bằng bẩy báu,trong ao đầy nước đủ tám công đức (3);lòng ao thuần dùng kyên cương làm mèo trải trên khu đất bởi xoàn. Vàng bạc, lưu lại ly,trộn lê phù hợp thành đầy đủ thềm đường ở bốn mặt ao; bên trên thềm đường gồm lầu gác cũngđông đảo nghiêm mức độ bằng bảy báu là: tiến thưởng, bạc, lưu ly, pha lê, xa cừ, xích châu, mãóc.

 Trong ao gồm hoa sen lớnnhư bánh xe: hoa sắc xanh thời ánh nắng xanh, sắc đẹp kim cương thời ánh nắng tiến thưởng, sắcđỏ thời tia nắng đỏ, sắc đẹp white thời ánh sáng white, nhiệm mầu thơm non trongsạch mát. 

 Xá Lợi Phất, cõi CựcLạc thành quả công đức nghiêm túc như vậy.

 Trong cõi của đức Phậtkia, thường trỗi (vang lên) nhạc ttránh, đất bằng vàng ròng, hôm mai sáu thời (4) rải hoa trời Mạn đà la; chúngsinh vào cõi đó thường vào lúc sáng sớm, đều lấy giỏ đựng phần đa hoa thơm đemcúng nhịn nhường mười muôn ức đức Phật ngơi nghỉ mười pmùi hương, đến giờ ăn uống tức khắc trngơi nghỉ về phiên bản quốcăn cơm chấm dứt đi tởm hành (5).

 Xá Lợi Phất, cõi Cực Lạcthắng lợi công đức chỉnh tề như vậy.

*

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NÓIKINH

 

 Lại nữa, cõi này thường cóđa số như thể chyên ổn mầu dung nhan xinh tươi quái gở, nhỏng chyên ổn Bạch hạc, Khổng-tước đoạt,Anh-vũ, Xá-lợi, Ca-lăng-tần-già, Cọng-mạng; hồ hết giống như chim kia ngày đêm sáuthời hót giờ đồng hồ hòa nhã.

 Tiếng chyên ổn đó diễn nóigần như pháp nhỏng Năm cnạp năng lượng (6), Năm lực (7),Bảy giác Chi (8), Tám thánh đạo (9), v.v... Chúng sanh trong cõi kia nghegiờ đồng hồ chyên ổn chấm dứt thảy đa số niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng! 

 Xá-Lợi-Phất! Ông chớ chorằng hồ hết tương tự chyên đó là vì tội báo hiện ra, vị cõi Cực Lạc không tồn tại bacon đường ác, Xá-Lợi-Phất, cõi kia thương hiệu đường ác còn không có huống là bao gồm sự ác sao?Những giống như chyên ổn kia là vì đức Phật A Di Đà ý muốn đến giờ pháp được tuyên ổn lưu(bày tỏ chuyền đi) mà lại thay đổi ra đó thôi.

 Trong cõi Cực Lạc, giónhẹ thổi động các sản phẩm cây báu với cồn mành lưới báu, làm cho vang ra tiếng vidiệu, ví như trăm nngây ngô sản phẩm công nghệ nhạc đồng hòa chung; người làm sao nghe giờ đồng hồ kia tựnhiên gần như sinh lòng niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. 

 Xá-Lợi-Phất: cõi Cực Lạcthành tích công đức trang nghiêm như vậy.

 

II) - DIỆU THẮNG CỦA PHẬTA DI ĐÀ:

 

 Xá-Lợi-Phất: Ông nghĩ về sao, Đức Phật đó vìsao hiệu là A Di Đà? 

 Vì đức Phật kia tất cả hàoquang quẻ sáng chói soi suốt vô lượng những cõi mười phương thơm không biến thành vật cản (vôlượng quang); Đức Phật kia cùng quần chúng. # của Ngài sinh sống vô lương A Tăng tỳ kiếp (vôlượng thọ). Đức Phật A Di Đà thành Phật mang lại nay đã 10 kiếp rồi (1 kiếp = 16triệu 800 nghìn năm).

 Lại trong cõi nước CựcLạc có vô lượng Tkhô hanh Văn uống môn đệ hầu như là bậc A La Hán, chẳng cần tính đếm nhưng cóthể biết hết được, mặt hàng Bồ Tát chúng cũng đông như thế.

 Xá Lợi Phất, cõi CựcLạc thành công công đức chỉnh tề như thế.

 Lại nữa, cõi Cực Lạc,hồ hết chúng sanh vãng sinc mang đến này đều là bậcbất thóai chuyển (10) (không trở nên đọa nữa); trong số ấy córất nhiều vị bực nhất sinh bổ xđọng (sẵn sàng thành Phật), số kia rất nhiều, chẳngnên tính đếm mà lại biết không còn được, chỉ rất có thể dùng vô số a-tăng-kỳ để nói thôi!

 Chúng sinh nào nghephần đa điều trên phía trên, đề xuất vạc nguyện cầu sinch quý phái cõi nước đó, bởi sao? Vì:được cùng với các bậc Thượng thiện nhân sinh hoạt cùng một vị trí. 

 

III) - NHÂN CỦA VÃNG SINH:

 Xá-Lợi-Phất! Chẳng cóthể dùng đôi chút thiện nay cnạp năng lượng phước đức nhân duyên mà lại được sinch quý phái cõi đó.

 Nếu gồm thiện phái mạnh tử,thiện tại thiếu nữ nhân như thế nào nghe nói đức Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu của đức Phật kia, hoặc vào một ngày, hoặc haingày, hoặc tía ngày, hoặc tư ngày, hoặc năm ngày, hoặc sáu ngày, hoặc bẩy ngày,một lòng không tán loạn. Thời fan kia cho dịp lâm phổ biến (chết) được đức Phật ADi Đà thẳng hàng Thánh chúng hiện tại thân ngơi nghỉ trước fan đó. Người kia thời gian chết tâmthần không điên hòn đảo, liền được vãng sinh về cõi nước Cực Lạc của đức Phật A DiĐà.

Xem thêm: Máy Chủ Ảo Vps Windows Là Gì ? Tổng Hợp Tất Cả Những Điều Cần Biết Về Vps

 Xá Lợi Phất, ta thấy cóđa số lợi ích ấy đề xuất nói phần đa lời như vậy, nếu như gồm bọn chúng sinh như thế nào nghe nhữnglời bên trên, đề nghị vạc nguyện sinch sang cõi Cực Lạc.

 

IV) - CHƯ PHẬT KHUYÊN TIN:

 Nói hoàn thành, đức Phật bảoTôn đưa Xá Lợi Phất:

- Nlỗi Ta lúc này ngợi khen công đức công dụng bắt buộc nghĩ bàn củađức Phật A Di Đà, thì hằng hà sa số chư Phật nghỉ ngơi mọi sáu Phương thơm Đông Tây Nam BắcTrên Dưới gần như nghỉ ngơi tại nước các Ngài, hiện ra tướng lưỡi rộng nhiều năm (nói chân thật)quấn khắp cõi tam thiên đại thiên (1 cõi Phật) mà lại nói lời trung thực rằng:"Chúng sanh các ngươi phải nên tin xưng tán công đức bắt buộc suy nghĩ bàncủa Kinh: “Nhất Thiết (một lòng) Clỗi Phật Ssinh sống Hộ (độ cho) Niệm (nhớ) Này",vì sao thương hiệu là Kinch Nhất-Thiết Clỗi Phật Ssống Hộ Niệm?

 Vì nếu như gồm thiện tại nam giới tử,thiện tại bạn nữ nhân như thế nào nghe Kinch này, và nghe thương hiệu của đức Phật A Di Đà cơ mà thọtrì, thì những thiện tại nam giới tử thuộc thiện nàng nhân ấy hầu như được toàn bộ những đức Phậthộ niệm, rất nhiều được không thoái gửi nơi đạo Vô Thượng Chính Đẳng Chính Giác (bậc giác ngộ đọc biết chân thiết yếu,không còn bậc làm sao rộng được nữa).

 Cho yêu cầu, các ông đềuyêu cầu tin nhận lời của Ta cùng của Chư Phật nói; trường hợp gồm tín đồ vẫn phạt nguyện, đangphân phát nguyện, đã phạt nguyện ước ao sinh về cõi nước của đức Phật A Di Đà, nhữngfan ấy phần đông được ko thối chuyển chỗ đạo Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác,thời sẽ sinh quý phái, sẽ sinh thanh lịch, hoặc sẽ sinh sang trọng.

 Xá-Lợi-Phất! Cho nênnhững thiện nay phái nam tử thiện nay nữ nhân, giả dụ người nào gồm tin tưởng thì nên vạc nguyệnsinch về cõi nước cơ. Như ta từ bây giờ ngợi khen công đức bắt buộc suy nghĩ bàn củađức Phật A Di Đà, thời những đức Phật cũng ngợi khen công đức tất yêu suy nghĩ bàncủa Ta.

 

GIẢNG GIẢI:

 Đọc Kinc trên, bọn chúng tathấy đức Phật nói rất rõ ràng, duy gồm một trong những vấn đề cần đọc thêm, đó là:

1) – Cõi Cực Lạc: Người đời hồ hết nghi ngờ cõi Cực Lạc ngơi nghỉ xangoài mười muôn ức cõi Phật quá xa, cơ hội chuẩn bị lâm tầm thường chỉ trong khoảnh tương khắc enặng nề mang đến được, làm thế nào phát âm được điều này?

 Trong Kinh nói: Tâm baohỏng không quấn mọi pháp giới, thì mười muôn ức cõi Phật chỉ nghỉ ngơi trong tim ta, nàotất cả xa tít gì? Khoảnh tự khắc mạng thông thường sinh trong thâm tâm ta, làm sao tất cả khó khăn gì?

 Vả lại, Call mười muôn ứccõi nước là so với tầm nhìn của phàm phu, trung tâm trong sinc tử nhưng nói; ví như chúngsinc thắng lợi Tịnh nghiệp, thời điểm lâm tầm thường trung khu an định Có nghĩa là trung khu thọ sinc Tịnhđộ, vừa khởi niệm lập tức được vãng sinch. Vì vậy nên Kinh nói: “Mười muôn ứccõi nước chỉ trong khohình họa tự khắc ngay tức thì mang lại, từ tâm vốn diệu kì vậy!”.

2) – Phật A Di Đà: Dịch từ bỏ chữ Phạn (Sanskrit): Amitabha Buddha: Buddha dịch âm Hán là Giác là Phật, Amita phát âm là A Di Đà nghĩa là vô lượng, bha là Quang, Amitabhalà vô lượng ánh sáng.

3) – Nước tám công đức là gì? Đó là:

1-Nước vào nắm không vẩn đục. 2- Nước mát dịu. 3- Nước thơm ngon ngọt. 4- Nướcmềm mại dìu dịu. 5- Nước thấm nhuần. 6- Nước an hòa lặng lẽ. 7- Nước trừ đóikhát. 8- Nước nuôi bự những cnạp năng lượng.

4) – Sáu thời là gì?

 Ngày 6 thời, đêm 6 thời, ngày bao gồm các loạichyên hót hòa nhã; Trung Hoa chia nhỏ ra tối năm canh, ngày sáu khắc.

5) – Đi gớm hành là gì?

 Đi khiếp hành: Là đi bộ đến giãngân cốt sau khi ngồi thiền hậu xuất xắc niệm Phật thọ, vừa đi vừa niệm, quán tưởng, thamtthánh thiện, v.v..., cũng chính là kinh hành.

6) – Năm Căn uống là gì?

 Năm Căn là năm vấn đề căn phiên bản, năm cội gốc,năm nguồn căn uống bản mang lại câu hỏi tu hành, sẽ là Tín Căn, Tinch Tấn Cnạp năng lượng, Niệm Cnạp năng lượng (nhớnghĩ), Định Căn uống (tịch tĩnh), và Huệ Căn (trí tuệ).

7) – Năm Lực là gì?

 Năm Lực là năm mức độ mạnh bạo, là năm năng lựcmức độ lực; Năm Cnạp năng lượng ví như năm ngón của bàn tay, còn Năm Lực ví như mức độ teo ruỗicủa các ngón tay để cầm cố, cụ, cấu véo, bóp, xoa. Năm Lực gồm có: Tín Lực, TinhTấn Lực, Niệm Lực, Định Lực, cùng Huệ Lực.

8) – Bảy Giác Chi là gì?

 Giác chữ Phạn là Boddhi (Bồ Đề) là giácngộ; Chi là nhánh, là bảy loại tu tuần từ sẽ đạt cho đạo qủa, nói một cách khác là “BảyGiác Phần”, bảy phương tiện đi lại thực hành thực tế đã giải bay. Bảy giác đưa ra tất cả có: NiệmGiác Chi, Trạch Pháp Giác Chi (lựa chọn), Tinc Tấn Giác Chi, Hỷ Giác Chi, KhinhAn Giác Chi, Định Giác Chi, và Xả GiácChi.

9) – Tám Chính Đạo là gì?

 Tám Chính Đạo có cách gọi khác là Tám Thánh Đạolà con đường giải bay, bao gồm tất cả tám nhánh là Chính loài kiến (nhìn biết nhỏng thật),Chính tư duy (Để ý đến đúng thật thật), Chính ngữ (nói năng đúng sự thật), Chínhnghiệp (hành vi đề xuất đạo), Chính mệnh (công việc và nghề nghiệp chân chính), Chính tinhtấn (chăm chỉ buộc phải mẫn), Chính niệm (lưu giữ nghĩ về ko quên), Chính định (thanhtịnh sáng suốt); thiếu hụt một trong các tám nhánh không thành Bát chính nghĩa. 

 Do phần nhiều lời nguyện trong những khi tu hành, đứcPhật A Di Đà đã trang nghiêm cõi Tịnh độ của Ngài thù win đề xuất new bao gồm đủ thứnlỗi các hàng cây, lưới báu, hoàng cung, các loại chim, gần như âm tkhô giòn hòa tấu vidiệu, khiến fan nghe được thoải mái và tự nhiên niệm Phật niệm Pháp niệm Tăng.

 Nếu ai nghe danh hiệu Phật A Di Đà tintưởng vọng thương hiệu Ngài xuất phát từ 1 ngày cho tới bảy ngày,một lòng không tán loạn. Thời bạn kia mang đến dịp tắt thở được đức Phật A Di Đàcùng hàng Thánh bọn chúng hiện nay thân trước bạn kia nhằm tiếp rước về cõi Cực Lạc.

10)- Bậc bấtthoái chuyển:

 khi được sinc quý phái Tâyphương Cực Lạc, rồi tiếp tục tu hành cho tới ngày thành Phật, phải không trở nên đoạ.Điều này có năm nhân duyên khiến cho người vãng sinc ko thoái đưa, kia là:

 1. Do nguyện lực của PhậtA-di-đà thường thâu nức hiếp giữ gìn.

 2. Do ánh sáng của Phậtluôn soi chiếu, chổ chính giữa Bồ-đề thường xuyên lớn lên.

 3. Nước, chyên ổn, cây rừng, gió reo, nhạc tấu đềutriết lí nghĩa khổ, không; tín đồ nghe đông đảo pháp ấy thường xuyên khởi lòng niệmPhật, niệm Pháp, niệm Tăng.

 4. Cõi nước Cực Lạc toàn là bậc Bồ-tát, Thượng nhân làm bạn lành, khôngbao gồm chình họa dulặng xấu ác tính, không tồn tại quỷ thần, tà ma; các lắp thêm phiền đức não Tam độc, v.v…hoàn toàn không sinch khởi.

 5. Do sinh sống thọ lâu dài, đồng cùng với Clỗi Phật vàChỏng Bồ-tát.

*

TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC TRANG NGHIÊM

MỤC 2:

LƯỢC KINH

 PHẬT VÔ LƯỢNG THỌ:

I) – KINH VÔ LƯỢNG THỌ:

*

ĐỨC PHẬT THÍCH CA MÂU NI NÓI KINH

 

 Một thời đức Phật ngự tại núi Kỳ Xà Quậtthuộc thành La Duyệt, nước Ma Kiệt thuộc 1250 Tỳ Kheo, bao gồm đông đảo chúng Bồ Tát,những Vua Trời, và Thiên Long Bát Bộ. Hiện nay nhan sắc diện của đức Thế Tôn vui vẻtươi sáng. Tôn mang A Nan Đà từ bỏ chỗ ngồi vùng lên, quỳ gối đề nghị lẹo tay bạchđức Phật rằng:

-Bạch đức Thế Tôn! Hôm nay sắc diện của Ngài hào hứng sáng chóe trước đó chưa từng đượcthấy, có yêu cầu Ngài suy nghĩ nhớ đến Clỗi Phật vượt khứ đọng, vị lai, hiện giờ chăng?

 ĐứcPhật dạy:

- Lànhthay, lành thay! Này A Nan: Ông vạc trí tuệ hỏi được Nhỏng Lai câu hỏi ấy, Ông làĐại Sĩ thảng hoặc nlỗi hoa Ưu Đàm (1) xuấthiện sống trần gian, tất cả lòng vị lợi ích bọn chúng sanh, buộc phải thưa hỏi việc ấy.

 Nầy A Nan, Nhỏng Lai Chính Đẳng Chính Giáctốt knhị thị vô lượng tri loài kiến, trên sao? Vì Nhỏng Lai tri kiến (biết thấy) vôchướng vô mắc cỡ, Nhỏng Lai, nếu còn muốn ngơi nghỉ trần thế, có thể sinh sống mang lại vô lượng rất nhiều trămndại dột ức mãng cầu vị tha kiếp (vô số kiếp) mà thân thể của Như Lai cùng các căn vẫnko tổn định bớt, tại sao? Vì Nhỏng Lai được tam muội (tịch tịnh) từ trên rốt ráo; nàyA Nan, Ông hãy lắng tai, khéo suy nghĩ, Ta đã bởi vì ông mà sáng tỏ giải nói.

 Tôn trả A Nan thưa:

-Vâng! Bạch Thế Tôn! Con ước muốn được nghe đức Thế Tôn chỉ dạy dỗ.

 Đức Phật bảo:

-Thungơi nghỉ xưa, quá a tăng kỳ rất nhiều đại kiếp, tất cả Phật xuất vậy hiệu là Nhiên Đăng NhưLai giáo hóa độ bay vô lượng chúng sanh. Sau đó tất cả Quang Viễn Phật, NguyệtQuang Phật, Chiên Đàn Hương Phật, v.v... không còn thảy 52 vị Phật tiếp liền thành lập.

 Kế kế tiếp gồm đức Phật hiệu là Thế Tự TạiVương Nhỏng Lai, Ứng Cúng, Chánh Biến Tri, Minh Hạnh Túc, Thiện nay Thệ, Thế GianGiải, Vô Thượng Sĩ, Điều Ngự Trượng Phu, Thiên Nrộng Sư, Phật, Thế Tôn (10 thương hiệu hiệu của chỏng Phật (3)).

 Lúc đó tất cả Quốc Vương nghe đức Phật thuyếtpháp lòng khôn xiết vui rất đẹp phân phát chổ chính giữa Vô thượng Bồ đề, trường đoản cú quăng quật ngôi vua xuất gia có tác dụng TỳKheo hiệu là Pháp Tạng, mang đến cúi lễ đức Phật Thế Tự Tại Vương, đi quanh mặt phảibố vòng, quỳ lẹo tay nói kệ mệnh danh Phật xong bạch:

“-Bạch đức Thế Tôn, nhỏ vẫn phạt trung ương Vô thượng Chính giác, xin đức Thế Tôn nóikinh pháp đến, con đã tu hành nhà hiếp lấy cõi Phật vô lượng tkhô cứng tịnh trangnghiêm. Khiến nhỏ mau thành bực Chánh giác nhổ không còn gốc rễ sinc tử khổ lụy.”

 Thế Tự Tại Vương Nlỗi Lai nói với Tỳ KheoPháp Tạng rằng: “- Công hạnh tu hành nghiêm túc Phật độ, ông trường đoản cú biết lấy.”

*