Định nghĩa Wizard là gì?

Wizard là Thuật sĩ. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Wizard – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Đang xem: Chữ tiếng anh của thuật sĩ là gì sử dụng thuật sĩ có, vietgle tra từ

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Một phù thủy là một phần của phần mềm đơn giản hoá phức tạp nhiệm vụ, hoặc chỉ thị một người sử dụng về làm thế nào để hoàn thành một nhiệm vụ. Là một loại đặc biệt của giao diện người dùng, tiện ích phần mềm có thể được gọi là một “hướng dẫn kỹ thuật số” hoặc “trực tuyến (hoặc máy tính để bàn) hướng dẫn” giúp người dùng để thực hiện mục tiêu của mình.

Giải thích ý nghĩa

Nói chung, thuật sĩ sử dụng các công cụ khác nhau cho người sử dụng của con người “đi bộ” thông qua một quá trình. Nhiều người trong số những trình thuật sĩ bao gồm các hình thức cụ thể trong ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng mà khung hướng dẫn riêng của mình. Thông qua giao diện người dùng đồ họa này, các thuật sĩ có thể sử dụng các menu, danh sách thả xuống, hộp kiểm tra, các nút lệnh và các công cụ khác để tự động hoặc hướng dẫn một số loại quy trình.

Xem thêm: Ve Áo Là Gì ? Nghĩa Của Từ Ve Áo Trong Tiếng Việt Ve Áo Nghĩa Là Gì

What is the Wizard? – Definition

A wizard is a piece of software that simplifies complicated tasks, or instructs a user about how to complete a task. As a particular kind of user interface, the software wizard could be called a “digital tutorial” or “online (or desktop) guide” that helps users to accomplish their goals.

Understanding the Wizard

Generally, wizards use diverse tools to “walk” human users through a process. Many of these wizards are composed of specific forms in object-oriented programming languages that frame the tutorial itself. Through this graphical user interface, the wizard might use menus, drop-down lists, checkboxes, command buttons and other tools to automate or guide some sort of process.

Xem thêm: Cấp Chứng Nhận Haccp Là Gì ? Thế Nào Là Đạt Tiêu Chuẩn Haccp

Thuật ngữ liên quan

InstallationGraphical User Interface (GUI)Interface (I/F)Device DriverMicrosoft WindowsCommitAccess ModifiersAcyclicAppending VirusArmored Virus

Source: Wizard là gì? Technology Dictionary – gocnhintangphat.com – Techtopedia – Techterm

Trả lời Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Bình luận

Tên *

Email *

Trang web

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi.

Tìm kiếm cho:

Được tài trợ

Giới thiệu

gocnhintangphat.com là website tra cứu thông tin file (thông tin định dạng, phân loại, nhà phát triển…) cách mở file và phần mềm mở file. Ngoài ra file.com cung cấp đầy đủ và chi tiết các thuật ngữ Anh-Việt phổ biến

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *