Trong ứng dụng Điện thoại

*

, Thư thoại hình ảnh (có sẵn từ các nhà cung cấp được chọn) sẽ hiển thị danh sách các tin nhắn của bạn. Bạn có thể chọn thư thoại sẽ phát và xóa thư mà không cần nghe tất cả các thư đó. Biểu trưng trên biểu tượng Thư thoại cho biết số lượng thư chưa nghe.

Đang xem: Cách kiểm tra thư thoại là gì, kiểm tra thư thoại trên iphone

Bản chép lại thư thoại (beta; chỉ khả dụng tại các quốc gia hoặc vùng nhất định) hiển thị thư được chép lại thành văn bản. Bản chép lại bị giới hạn với các thư thoại bằng tiếng Anh nhận được trên iPhone với iOS 10 trở lên. Bản chép lại tùy thuộc vào chất lượng của bản ghi.

Ghi chú: Thư thoại, Thư thoại kèm hình ảnh và Bản chép lại thư thoại có sẵn từ các nhà cung cấp được chọn tại các quốc gia hoặc vùng được chọn.

Lần đầu bạn chạm vào Thư thoại, bạn sẽ được yêu cầu tạo mật khẩu thư thoại và ghi lời chào thư thoại của bạn.

Chạm vào Thư thoại, sau đó chạm vào Thiết lập bây giờ.

Tạo mật khẩu thư thoại.

Chọn lời chào – Mặc định hoặc Tùy chỉnh; nếu bạn chọn Tùy chỉnh, bạn có thể ghi âm lời chào mới.

Hỏi Siri. Nói điều gì đó như: “Do I have any new voicemail?” hoặc “Play the voicemail from Eliza”. Tìm hiểu cách hỏi Siri.

Hoặc thực hiện tác vụ sau đây:

Chạm Thư thoại, sau đó chạm vào thư.

Thực hiện bất kỳ tác vụ nào sau đây:

Phát thư: Chạm vào

*

.

Thư được lưu cho tới khi bạn xóa hoặc nhà cung cấp của bạn xóa.

Xem thêm:

Chia sẻ thư: Chạm vào

*

.

Xóa thư: Chạm vào

*

.

Quan trọng: Tại một số quốc gia hoặc vùng, thư đã xóa có thể bị nhà cung cấp của bạn xóa vĩnh viễn. Thư thoại của bạn cũng có thể bị xóa nếu bạn thay đổi thẻ SIM.

Để khôi phục thư đã xóa, hãy chạm vào Thư đã xóa, chạm vào thư cần khôi phục, sau đó chạm vào Hủy xóa.

Trên iPhone của bạn: Chạm vào Thư thoại, sau đó làm theo các hướng dẫn.

Trên một điện thoại khác: Quay số di động của riêng bạn, nhấn * hoặc # (tùy thuộc vào nhà cung cấp) để bỏ qua lời chào, sau đó nhập mật khẩu thư thoại của bạn.

Thay đổi lời chào của bạn: Chạm Thư thoại, sau đó chạm vào Lời chào.

Thay đổi mật khẩu thư thoại: Đi tới Cài đặt

*

 > Điện thoại > Thay đổi mật khẩu thư thoại, sau đó nhập mật khẩu mới.

Nếu bạn đã quên mật khẩu thư thoại, hãy liên hệ với nhà cung cấp không dây của bạn.

Xem thêm: Phân Biệt Thiền Quán Là Gì ? Khởi Đầu Học Thiền Quán Cho Người Mới Bắt Đầu!

Thay đổi âm cảnh báo cho thư thoại mới: Đi tới Cài đặt > Âm thanh & Cảm ứng hoặc Cài đặt > Âm thanh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *