– QoS (Quality of Service): Chưa có định nghĩa rõ về QoS, có thể hiểu chất lượng dịch vụ là mức hài lòng của người dùng đầu cuối với dịch vụ mà họ được cung cấp, có cả một hướng lớn cho các nhà nghiên cứu về QoS! – Chất lượng dịch vụ QoS có thể được đo bằng một số các tham số khác nhau như:

Đang xem: Thông lượng là gì, cộng với 7 công cụ tốt nhất Để theo dõi thông lượng

a. Thông lượng Throughput– Thông lượng là thước đo tỷ lệ bit/s (bits per second Bps) được tạo ra bởi ứng dụng. Công thức tính như sau:(Xem hình 1)

*

PacketSizei là kích thước của gói tin thứ i đến đích, PacketStart0 là thời gian gói tin đầu tiên rời khỏi nguồn, PacketArrivaln là thời điểm gói tin cuối cùng n đến đích.Căn cứ vào trace file, chúng ta sẽ tính được thông lượng ứng với từng node trong mô hình mạng.Phân tích trace file out.tr(file được sinh ra khi chạy file .tcl): Trace file 802.11 và 802.16 cũng tương tự nhau.1 dòng trong trace file có dạng:+ 21.564074 1 0 cbr 1520 ——- 5 1.0.6.0 0.0.0.5 27 170- 21.564074 1 0 cbr 1520 ——- 5 1.0.6.0 0.0.0.5 27 170r 21.564168 1 0 cbr 1520 ——- 2 1.0.3.0 0.0.0.2 25 151Với thứ tự: xem trên hình 2Với ý nghĩa các trường như sau: Event, the current time,…, type of packet (as a name), along with various packet header fields including, size, flags (symbolically), flow identifier, source and destination packet header fields, sequence number (if present), and unique identifier (Ai dịch hộ mình cái, hì).

Xem thêm: Đâu Là 5 Dạng Visual Content Là Gì, 6 Loại Visual Content Bạn Nên Sử Dụng

Xem thêm:

Các trường quan trọng: Trường số 0 là trường sự kiện, trường số 1 là trường thời gian gửi nhận, trường số 5 là trường kích thước gói, trường số 7 là trường Flow ID. Căn cứ vào đó ta sẽ sử dụng một đoạn perl để tính thông lượng cho từng luồng, với tên trace file, tên luồng và node truyền vào từ bàn phím. Thuật toán tính thông lượng như sau:

*

– Đồ thị thông lượng: Với ứng dụng BE và UGS

*

– File thuật toán download tại link:https://gocnhintangphat.com/vi/download/Thoi-khoa-bieu/Thong-luong/

*

Với công thức tính thông lượng (throughput) như trên: Thuật toán tính thông lượng bằng ngôn ngữ awk như sau:* Cách 1:BEGIN {init=0;i=0;}{action = $1;time = $2;node_1 = $3;node_2 = $4;src = $5;pktsize = $6;flow_id = $8;node_1_address = $9;node_2_address = $10;seq_no = $11;packet_id = $12;if(action==”r” && node_1==1 && node_2==0 && flow_id==1) {pkt_byte_sum=pkt_byte_sum+ pktsize;if (init==0) {start_time = time;init = 1;}end_time = time;i = i+1;}}END {printf(“%.2f %.2f
“, end_time<0>, 0);for(j=1 ; jth = pkt_byte_sum / (end_time – start_time)*8/1024;printf(“%.2f %.2f
“, end_time, th);}printf(“%.2f %.2f
“, end_time, 0);}* Cách 2: Ngoài ra có thể sử dụng một đoạn PERL để tính thông lượng!Trân trọng!

Tác giả bài viết: Phạm Văn Thuận

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn http://gocnhintangphat.com là vi phạm bản quyền

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *