Để nêu lên quan điểm, ý kiến, suy nghĩ của mình trong tiếng Anh, cấu trúc đầu tiên hiện lên trong đầu các bạn có phải là cấu trúc think không? Tiếng Anh Free tin rằng người học tiếng Anh nào cũng đã quá quen với câu nói “I think” này rồi. Tuy nhiên các bạn đã biết cấu trúc think và thinking (dạng tiếp diễn) sẽ dùng với hai nghĩa khác nhau chưa? Cùng tìm hiểu kĩ hơn trong bài viết dưới đây nhé!

Cấu trúc think và cách dùng

Trong tiếng Anh, động từ ‘think” có nghĩa là suy nghĩ. 

Cấu trúc think hay don’t think là cấu trúc được dùng để bày tỏ quan điểm và ý kiến của người nói đối với người nghe. 

Tuy nhiên, khi “think” đứng ở dạng V-ing là “thinking” thì động từ này muốn nhấn mạnh hành động suy nghĩ, chứ KHÔNG được dùng để nêu lên quan điểm.

Nghe có vẻ hơi “hack não”, đừng lo lắng vội, hãy đọc tiếp ví dụ chi tiết để hiểu nhé. 

*

1. Cấu trúc think thì hiện tại đơn

Như đề cập ở trên, trong thì hiện tại đơn (Present Simple), cấu trúc think được dùng với mục đích nêu ra ý kiến chủ quan của người nói về vấn đề gì đó.

Đang xem: Nghĩa của từ think là gì, cấu trúc và cách dùng i think trong tiếng anh

Đang xem: Sau think là gì

Cấu trúc khẳng định:

I think (that) + Clause 

Cấu trúc phủ định:

I don’t think (that) + Clause 

Ví dụ:

People often think that playing games is not good.Mọi người vẫn thường nghĩ chơi điện từ là không tốt. 

Honestly, I don’t think this is a useful book.Thật lòng thì tôi không nghĩ đây là một cuốn sách hữu ích. 

John thinks that Sarah is angry with him.John nghĩ rằng Sarah đang tức giận anh ấy. 

Cấu trúc think có thể được sử dụng để đưa ra những nhận định, quan điểm về tình hình hiện tại.

Ví dụ:

I think there’s a hospital nearby.Tôi nghĩ là có một bệnh viện ở gần đây. 

My mom thinks the rain will stop after a while.Mẹ tôi nghĩ rằng mưa sẽ tạnh sau một lúc nữa. 

I think there will be a lot of people at the concert. Tôi nghĩ sẽ có rất nhiều người ở buổi hòa nhạc. 

Cấu trúc I think/Do you think?/ I don’t think… thường được sử dụng kèm với từ should (nên).

Ví dụ:

I think you should go home. Tôi nghĩ bạn nên về nhà. 

Do you think that she is a reliable person?Bạn có nghĩ cô ấy là người đáng tin không? 

He doesn’t think we should talk about this scandal. Anh ấy không nghĩ là chúng ta nên nói về vụ “scandal” này. 

Lưu ý: Cách sử dụng cấu trúc think trong thì quá khứ đơn cũng tương tự, động từ think lúc này được chia thành thought. 

*

2. Cấu trúc think thì hiện tại tiếp diễn

Đây là kiến thức cần chú ý nhất. Ở thì hiện tại tiếp diễn (Present Continuous), cấu trúc think được dùng để nói về HÀNH ĐỘNG suy nghĩ, cân nhắc về vấn đề nào đó ở thời điểm hiện tại. 

Cấu trúc: 

I am thinking that + Clause 

I am thinking of something

I am thinking about something

Ví dụ:

Jane is thinking that she should go to the market or not. Jane đang cân nhắc xem cô ấy nên đi siêu thị hay không. 

I am thinking of a trip to Hawaii. Tôi đang nghĩ về một chuyến đi tới Hawaii. 

We are all thinking seriously about this problem.Chúng tôi đều đang suy nghĩ nghiêm túc về vấn đề này. 

Sự khác nhau của cấu trúc think about và think of không quá rõ ràng. 

Think about thường dùng khi người nói đang cân nhắc việc gì đó, giống với “consider”.

Xem thêm: Nhà Có Âm Khí Là Gì – Những Dấu Hiệu Cho Thấy Nhà Phạm “Âm Khí”

Think of được dùng khi người nói đang tưởng tượng, suy tư về điều gì. 

Khi nói về việc nghĩ về ai đó thì cả hai cách được coi như tương đương. 

Chú ý: Trong câu yêu cầu, ta không sử dụng “thinking”.

Ví dụ:

Think about it! Hãy nghĩ về nó.

Don’t think too much.Đừng suy nghĩ nhiều quá. 

Download Ebook Hack Não Phương Pháp – Hướng dẫn cách học tiếng Anh thực dụng, dễ dàng cho người không có năng khiếu và mất gốc. Hơn 205.350 học viên đã áp dụng thành công với lộ trình học thông minh này.

Một số cấu trúc với cách sử dụng giống cấu trúc think

Dưới đây là những cấu trúc thông dụng mang ý nghĩa biểu đạt giống với cấu trúc think ở trên, nhằm nói ra ý kiến, ý tưởng của mình. 

Cấu trúc Ví dụ
S + suggest + V-ing/ that clause I suggest taking a bus instead of walking home. 

Tôi nghĩ ta nên bắt xe bus thay vì đi bộ về nhà. 

Shall we + V …? Shall we meet at 7pm to talk about the project? 

Chúng ta gặp nhau lúc 7 giờ tối để bàn về dự án nhé? 

Let’s + V Let’s go to the nearest restaurant! 

Hãy đến nhà hàng gần nhất! 

Why don’t we / you + V….? Why don’t you take a yoga course? 

Tại sao bạn không tham gia một lớp yoga? 

Why not + V ……? Why not watch this movie together?

Tại sao chúng ta không xem bộ phim này cùng nhau? 

Would you like to + V/ N? Would you like to drink some tea?

Bạn có muốn uống chút trà không?)

Do you like + V-ing/ N Do you like eating dinner with me?

Bạn có muốn ăn tối với tôi không? 

Bài tập cấu trúc với think

Sau bài viết này, các bạn hãy cố gắng không nhầm lẫn hai cấu trúc think và thinking nữa nhé, không thì người nghe sẽ không hiểu được đâu. Để chắc chắn hơn thì cùng Step Up luyện tập một chút với bài tập dưới đây nào! 

*

Viết lại câu với cấu trúc think:

She suggests staying home this weekend. 

=> She …………………………………

We are considering inviting more friends to the party. 

=> We …………………………………

Shall we ask our manager? 

=> I ……………………………………..

Accepting this job is a hard decision for me. 

=> I ……………………………………..

Let’s go to the beach!

=> I ……………………………………..

Why not camping in the forest? – John said

=> John …………………………………

I miss you all the time, my sweetie. 

=> I ……………………………………..

Do you like joining with us tonight?

=> I ……………………………………..

Xem thêm: Trapping Là Gì – Trap Girl Là Gì

Should I get married next year? 

=> I ……………………………………..

Is playing games to relax a good idea? 

=> Do ………………………………….?

Đáp án:

She thinks we should stay home this weekend. We are thinking about inviting more friends to that party. I think we should ask our manager. I am thinking seriously about accepting this job. I think we should go to the beach. John thinks we should camp in the forest. I am thinking of you all the time. I think you should join us tonight. I am thinking that I will get married next year. Do you think we should play games to relax? 

Bài viết trên đây là toàn bộ kiến thức cần biết về cấu trúc think trong tiếng Anh và sự khác biệt giữa I think và I am thinking. Hãy nắm chắc cấu trúc ngữ pháp tiếng Anh này để có thể giao tiếp thành thạo cũng như tránh mắc lỗi trong các bài kiểm tra nhé. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *