“Thánh” có nghĩa là được tách riêng ra khỏi điều ô uế. Trong tiếng Hê-bơ-rơ, từ này bắt nguồn từ chữ “tách biệt”. Vậy, “thánh” có nghĩa là được tách biệt để không dùng cho những việc tầm thường, tức được xem như thiêng liêng, vì có đặc tính thanh sạch và thánh khiết.

Đang xem: Thần thánh là gì, thánh” có nghĩa là gì

Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết nhất. Kinh Thánh nói: “Chẳng ai thánh khiết như Đức Giê-hô-va” * (1 Sa-mu-ên 2:2). Vì vậy, ngài có quyền đặt ra tiêu chuẩn về điều gì là thánh.

Bất cứ điều gì liên quan trực tiếp đến Đức Chúa Trời đều có thể được xem là “thánh”, đặc biệt là những điều được biệt riêng cho sự thờ phượng. Chẳng hạn, Kinh Thánh nói về những điều sau:

Có vì Đức Chúa Trời ra lệnh cho tín đồ đạo Đấng Ki-tô: “Các ngươi phải thánh, vì ta là thánh” (1 Phi-e-rơ 1:16). Dĩ nhiên, con người bất toàn không thể nào đạt đến tiêu chuẩn hoàn hảo của Đức Chúa Trời về sự thánh khiết. Tuy nhiên, nếu vâng theo luật pháp công chính của ngài thì họ được xem là “thánh và đẹp lòng Đức Chúa Trời” (Rô-ma 12:1). Một người cho thấy mình cố gắng nên thánh qua lời nói và hành động. Chẳng hạn, người ấy làm theo lời khuyên của Kinh Thánh là “phải nên thánh và tránh khỏi sự gian dâm” và “hãy nên thánh trong mọi cách ăn ở của mình”.​—1 Tê-sa-lô-ni-ca 4:3; 1 Phi-e-rơ 1:15.

Có vì nếu một người từ bỏ các tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời thì ngài sẽ không còn xem người đó là thánh nữa. Ví dụ, sách Hê-bơ-rơ là bức thư được gửi đến các “anh em thánh”, nhưng cũng cảnh báo họ hãy coi chừng kẻo “sinh lòng gian ác và thiếu đức tin vì rời xa Đức Chúa Trời hằng sống”.​—Hê-bơ-rơ 3:1, 12.

Quan điểm sai: Phải hành xác để được nên thánh.

Xem thêm: Lịch Sử Của Đồ Bơi: Bikini Là Gì? Tankini Là Gì ? Tankini Là Gì

Sự thật: Kinh Thánh cho biết “việc hành xác” hoặc hãm mình quá mức “chẳng có giá trị gì” đối với Đức Chúa Trời (Cô-lô-se 2:​23). Thay vì thế, ngài muốn chúng ta vui hưởng những điều tốt. Kinh Thánh nói: “Ai ai cũng nên ăn uống và vui mừng về mọi việc khó nhọc của mình. Đó là món quà của Đức Chúa Trời”.​—Truyền đạo 3:13.

Quan điểm sai: Phải sống độc thân để nên thánh hơn.

Sự thật: Một tín đồ đạo Đấng Ki-tô có thể chọn không kết hôn, nhưng việc sống độc thân tự nó không khiến người đó nên thánh trước mắt Đức Chúa Trời. Đúng là những người sống độc thân có thể chuyên tâm trong việc thờ phượng (1 Cô-rinh-tô 7:32-34). Tuy nhiên, Kinh Thánh cho thấy một người đã lập gia đình cũng có thể nên thánh. Thật vậy, ít nhất một trong các sứ đồ của Chúa Giê-su là Phi-e-rơ đã lập gia đình.​—Ma-thi-ơ 8:14; 1 Cô-rinh-tô 9:5.

Từ hàng thế kỷ, trọn bộ các sách được Đức Chúa Trời soi dẫn được gọi là “Kinh Thánh” hay “Thánh Thư” vì những lý do sau:

Như vậy, Kinh Thánh có thể được xem là sách thánh. Sách này được tách biệt khỏi những sách khác vì có nội dung thánh khiết và được biệt riêng cho sự thờ phượng.

Xem thêm: Sự Khác Biệt Giữa “Sms Push” Và ” Wap Push Là Gì ? Xin Tư Vấn Cách Chặn Wap Push Message!

^ đ. 2 Giê-hô-va là danh riêng của Đức Chúa Trời. Hàng trăm câu Kinh Thánh liên kết danh này với từ “thánh” và “thánh khiết”.

*

*

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *