Something is tempting là gì, nghĩa của từ tempting, tempting là gì, nghĩa của từ tempting

      210
Because we can easily fall prey khổng lồ the machinations of Sachảy, who is a master in making what is wrong appear desirable, as he did when tempting Eve. —2 Corinthians 11:14; 1 Timothy 2:14.

Bạn đang xem: Something is tempting là gì, nghĩa của từ tempting, tempting là gì, nghĩa của từ tempting


Bởi vị bọn họ dễ mắc bẫy của Sa-tan, là người khôn xiết lão luyện vào Việc làm những điều không nên trái trông có vẻ lôi cuốn, nlỗi hắn vẫn làm lúc cám dỗ Ê-va.—2 Cô-rinh-sơn 11:14; 1 Ti-mô-thê 2:14.
If we implore hlặng not lớn allow us khổng lồ fail when we are tempted, he will help us so that we are not overreached by Sarã, “the wicked one.”
Nếu van lơn Ngài đừng nhằm chúng ta bị sa vào cám dỗ, Ngài sẽ giúp sức hầu bọn họ không trở nên Sa-rã, tức “kẻ ác”, vượt qua.
But God is faithful, and he will not let you be tempted beyond what you can bear, but along with the temptation he will also make the way out in order for you to lớn be able lớn endure it.” —1 Corinthians 10:13.
Đức Chúa Trời là thành-tín, Ngài chẳng phải đến bằng hữu bị cám-dỗ vượt mức độ mình đâu; tuy nhiên vào sự cám-dỗ, Ngài cũng msinh sống lối đến thoát khỏi, để anh em có thể Chịu được”.—1 Cô-rinh-tô 10:13.
(Psalm 1:1, 2) Also, the Gospel recorded by Matthew tells us that when Jesus Christ rejected Satan’s efforts lớn tempt Him, He quoted from the inspired Hebrew Scriptures, saying: “It is written, ‘Man must live, not on bread alone, but on every utterance coming forth through Jehovah’s mouth.’”
Cũng vậy, sách Phúc âm của Ma-thi-ơ tường thuật rằng Lúc Giê-su Christ bác bỏ quăng quật những nỗ lực của Sa-tung để cám dỗ ngài, ngài trích Kinh-thánh được soi dẫn phần giờ Hê-bơ-rơ và nói: “Có lời chxay rằng: Người ta sinh sống chẳng yêu cầu chỉ nhờ vào bánh mà lại thôi, tuy nhiên nhờ hầu hết lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời” (Ma-thi-ơ 4:4).
The use of artificial lures khổng lồ fool and catch a fish is an example of the way Lucifer often tempts, deceives, & tries to ensnare us.
Việc thực hiện mồi trả nhằm lừa bắt một nhỏ cá là 1 trong ví dụ về phong thái Lu Xi Phe hay cám dỗ, lường gạt với cố gắng gài bẫy họ.
Though we may not be able lớn change jobs, there may be other ways lớn remove sầu ourselves from tempting circumstances.
(1 Corinthians 10:13) We can pray that Jehovah lead us so that we are not tempted beyond what we can bear and that he provide a way of escape when we are sorely distressed.
Chúng ta rất có thể cầu nguyện Đức Giê-hô-va trả lời họ để không trở nên cám dỗ vượt sức Chịu đựng với nhằm Ngài cung cấp một lối thoát khi họ bị nguy nan.
But God is faithful, và he will not let you be tempted beyond what you can bear, but along with the temptation he will also make the way out in order for you lớn be able lớn endure it.”—1 Corinthians 10:13.

Xem thêm: Thông Tin Chi Tiết Mới Nhất Về Mác Thép S45C Là Gì ? So Sánh Thép C45 Và S45C


Đức Chúa Trời là thành-tín, Ngài không hề cho bạn bè bị cám-dỗ thừa mức độ mình đâu; nhưng vào sự cám-dỗ, Ngài cũng msống đàng mang đến thoát khỏi, nhằm bằng hữu hoàn toàn có thể chịu đựng được” (I Cô-rinh-sơn 10:13).
After filling your nose with the tantalizing odors and your eyes with the appealing colors, you might be tempted khổng lồ taste the succulent food.
+ But God is faithful, and he will not let you be tempted beyond what you can bear,+ but along with the temptation he will also make the way out so that you may be able to endure it.
+ Tuy nhiên, Đức Chúa Trời là đấng trung tín, ngài sẽ không nhằm anh em bị cám dỗ thừa mức độ mình,+ nhưng lại sẽ msống cửa sinh, hầu bạn bè hoàn toàn có thể chịu đựng trong những khi bị cám dỗ.
When Potiphar’s wife tempted Joseph to engage in sexual immorality with her, he firmly refused và stated: “How could I commit this great badness và actually sin against God?”
lúc bà xã của Phô-ti-pha cám dỗ Giô-sép để thuộc bà làm cthị xã vô luân, Giô-snghiền khăng khăng phủ nhận cùng nói: “Thế nào tôi dám làm cho điều đại-ác nhịn nhường ấy, cơ mà phạm tội thuộc Đức Chúa Ttách sao?”
There may be those of you who are tempted to lớn disregard or dismiss the standards in For the Strength of Youth.
Có thể gồm những người trong những em bị cám dỗ để làm ngơ tốt bỏ qua mất những tiêu chuẩn trong sách Cổ Vũ Sức Mạnh của Giới Tphải chăng.
If you are tempted to lớn feel that climbing the social ladder is the way to security, ask yourself: ‘Who on the ladder is actually at the point of real security?
Nếu chúng ta gồm khuynh hướng cho rằng bài toán trèo lên nấc thang xóm hội mang lại sự an ổn định, hãy tự hỏi: ‘Ai sinh sống trên nấc thang làng hội sẽ thiệt sự an ổn?
3 And it came to pass that the people began khổng lồ wax strong in wickedness & abominations; & they did not believe sầu that there should be any more signs or wonders given; and Satan did ago about, leading away the hearts of the people, tempting them and causing them that they should vì chưng great wickedness in the lvà.
3 Và chuyện rằng, dân chúng bước đầu lớn mạnh trong những điều tà ác và khả ố; cùng bọn họ hoài nghi là sẽ sở hữu đa số điềm triệu và điều vi diệu như thế nào nữa được ban ra; và Sa Tan đang ađi mọi nơi, dẫn dắt trái tlặng dân bọn chúng đi lạc hướng, cùng quyến rủ bọn họ với khiến bọn họ làm những điều tà ác khổng lồ vào xđọng.
Sometimes you might be tempted to think as I did from time to time in my youth: “The way things are going, the world’s going to lớn be over with.
Thông thường các em rất có thể bị cám dỗ nhằm lưu ý đến y hệt như tôi đã thỉnh thoảng suy xét lúc còn trẻ: “Vì thế giới sẽ tiến triển Theo phong cách bây giờ, thì tận nỗ lực sắp tới vị trí rồi.
4 Em hoàn toàn có thể bị cám dỗ bởi cạm mồi nhử của vận động thể thao được tổ chức trên trường hay họp phương diện chơi nhởi thân anh em.
*