Teleworking là gì, (ví dụ và Định nghĩa) vietgle tra từ

      185

Nâng cao vốn trường đoản cú vựng của người tiêu dùng cùng với English Vocabulary in Use tự gocnhintangphat.com.Học những từ bạn phải tiếp xúc một giải pháp lạc quan.


Bạn đang xem: Teleworking là gì, (ví dụ và Định nghĩa) vietgle tra từ

Teleworking, telecottages và home-working have sầu attracted widespread interest in the idea that information giải pháp công nghệ can enable people to lớn work from remote rural locations.
Teleworking provides tremendous opportunities và people vày not have khổng lồ use their cars to travel to lớn work.
Teleworking is capable of making vast changes in people"s lives, reducing the need for commuting, & is already doing so for many people.
Indeed, according lớn recent figures, the percentage of the workforce who telework has been pretty static for the past couple of years.
Teleworking means people working in various different ways from their own homes rather than in offices or factories.
Developments in telecommunication services will be a key to helping districts far from large towns and cities to lớn stay in touch—for example, through telework.
Teleworking, the more intensive sầu use of communications technologies, changes in working habits, increased mobility – all these have sầu had an effect on the mental health of workers.
It has also been said that those who telework most are those who live furthest from their workplace, so that the reduction in pollution is more than pro rata.
Telework centers are attractive khổng lồ people who bởi not have the space or inclination khổng lồ work from trang chủ.
Các cách nhìn của những ví dụ không bộc lộ quan điểm của những biên tập viên gocnhintangphat.com gocnhintangphat.com hoặc của gocnhintangphat.com University Press tuyệt của các nhà trao giấy phép.

Xem thêm: Số Cif Là Gì ? Tầm Quan Trọng Của Số Cif Số Cif Trong Ngân Hàng Là Gì

*

*

*

*

Phát triển Phát triển Từ điển API Tra cứu bằng cách nháy lưu ban chuột Các tiện ích tìm kiếm kiếm Dữ liệu cấp giấy phép
Giới thiệu Giới thiệu Khả năng truy vấn gocnhintangphat.com English gocnhintangphat.com University Press Quản lý Sự đồng ý Bộ ghi nhớ cùng Riêng tư Corpus Các quy định áp dụng
/displayLoginPopup #notifications message #secondaryButtonUrl secondaryButtonLabel /secondaryButtonUrl #dismissable closeMessage /dismissable /notifications
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
*