Mình đặt câu hỏi này với mục đích xem hiểu biết của mấy bạn tới đâu.Do vậy dùng hiểu biết English của mình để trả lời,không nên tra Google Dịch nha,bởi Google Dịch không thông minh và hiểu biết tới vậy đâu!Nó không có đâu,vả lại mình đánh từ không hề sai lỗi chính tả đâu.

Đang xem: Teleportation là gì, nghĩa của từ teleport trong tiếng việt

Chắc các bạn học chương trình thí điểm như mình thì dễ rồi nhỉ?(Gợi ý là Unit 11:Getting started đó).

*

đã bình luận6 tháng 5, 2017bởi ♫ ๖ۣۜChuyên ๖ۣۜ ♫Cử nhân(2.7k điểm)
đã trả lời6 tháng 5, 2017bởi ♫๖ۣۜNamTào๖ۣۜ$_$Cử nhân(3.2k điểm)được bầu chọn là câu hỏi hay nhất6 tháng 5, 2017bởi lf_

*

đã bình luận6 tháng 5, 2017bởi lf_Thạc sĩ(9.1k điểm)
đúng rồi, tick và +1 cho bn nàynghĩa là hình thức dịch chuyển tức thời đó.nhưng mk chưa đọc tập ấy nhưng sách mk học thì nó có nghĩa là vậy.

Xem thêm: Luân Kha Mách Bạn Chất Điều Vị Là Gì Với Sức Khỏe? Chất Điều Vị I+G Là Gì

đã bình luận6 tháng 5, 2017bởi ♫๖ۣۜNamTào๖ۣۜ$_$Cử nhân(3.2k điểm)

*

đã trả lời6 tháng 5, 2017bởi trannhat900 ● Quản Trị ViênPhó giáo sư(58k điểm)
Teleporter là người sử dụng một trình duyệt ngoại tuyến của hãng Tennyson Maxwell Information Systems.Mình xem trên mạng! hihi
đã trả lời6 tháng 5, 2017bởi ♫96NEKO♫ ≧◕‿◠≦Thần đồng(1.2k điểm)
Essay opinion : “Student should learn English more hour in school.What do you think about it ? Tell me your opinion”
1. A.silent B.noisy C.pretty D.polite 2. A.station B.season C.police D.sandal 3. A.agree B.hurry C.enter D.visit 4. A.fasten B.describe C.listen D.hover ư
1. A. traffic B. same C.crash D. jam 2. A. let B. jet C. vehicle D. success 3. A. foot B. scooter C. shoot D. food
1. A.twice B.flight C.piece D.mind 2. A.about B.around C.sound D.young 3. A.cover B.oven C.coffee D.company
The door was heavy that the children couldn’t push it open. =) ______________________________________________________.
He finished his work ______less than 10 minutes before he came to visit his friends. Điền 1 giới từ thích hợp cho câu trên.

Xem thêm: Tham Quan Là Gì ? Điểm Tham Quan Du Lịch (Tourist Attraction) Là Gì

The post office sells phone card apart of stamps. Phiền các bạn tìm rồi sửa lỗi ssai trong câu trên giùm mk.

gocnhintangphat.com Hỏi Đáp

Là nền tảng hỏi bài tập, trao đổi bài tập từ lớp 1 đến lớp 12 và nhận lời giải nhanh chóng, dễ dàng, miễn phí được tin dùng bởi 60.000 học sinh cả nước

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *