Taste là gì, (từ Điển anh nghĩa của từ taste trong tiếng việt

      296
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtTnhân từ Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
taste
*
tastedanh tự vị sweet taste vị ngọt lớn have sầu no taste không có vị, nphân tử (rượu) vị giác (giác quan liêu để phân biệt vị) sự nếm (thức ăn uống..) just have a taste of this cheese! hãy nếm thử một ít phó mát này! (nghĩa bóng) sự nếm hương thơm, sự thưởng thức, sự trải qua, sự nếm trải her first taste of life in a big thành phố sự nếm trải trước tiên của cô ta về cuộc sống đời thường ở một thị thành Khủng một ít (vật dụng ăn) a taste of sugar một chút ít con đường sự ưa thích; sở thích, nhu cầu khổng lồ have a taste for music say đắm nhạc matter of taste vấn đề sở trường, vấn đề nhu cầu everyone lớn his taste tuỳ sở thích riêng rẽ của mọi cá nhân to lớn add salt to taste thêm muối hạt theo sở trường khiếu thẩm mỹ; sự sắc sảo ý nhị a man of taste người có năng khiếu thẩm mỹ và làm đẹp to lớn taste cùng với số lượng tùy mê say (duy nhất là trong các công thức làm cho món nạp năng lượng..)nước ngoài hễ trường đoản cú (không cần sử dụng các thời tiếp tục, (thường) sử dụng với can) có công dụng dìm thức (vị) can you taste the garlic in this stew? anh thấy giữ mùi nặng tỏi vào món làm thịt hầm này không? nếm, thử nghiệm vị to lớn taste sugar nếm mặt đường (nghĩa bóng) trải qua, nếm mùi, trải nghiệm, hưởng trọn, biết hương thơm (cực khổ..) khổng lồ taste the joy of freedom hưởng trọn nụ cười mừng rơn của tự do thoải mái khổng lồ taste power nếm mùi quyền lực có một vị làm sao kia (được nói rõ) lớn taste sour có vị chua to lớn taste bitter tất cả vị đăng đắng to lớn taste sweet bao gồm vị ngọt nạp năng lượng, uống the siông xã boy hadn"t tasted food for three days em bé bỏng gầy sẽ bố ngày không ăn tí gì nội rượu cồn tự (nghĩa bóng) nếm mùi, biết mùi, tận hưởng, trải qua khổng lồ taste of happiness tận hưởng hạnh phúc
*
/teist/ danh từ vị sweet taste vị ngọt khổng lồ have sầu no taste không tồn tại vị, nhạt (rượu) vị giác sự nếm; sự nếm mùi, sự thưởng thức, sự trải qua, sự tận hưởng he got a taste of her tantrum anh ấy đang được hiểu dòng cơn tam bành của mụ ta một chút ít (đồ ăn) a taste of sugar một chút đường sở thích, thị hiếu khổng lồ have sầu a taste for music say mê nhạc matter of taste vấn đề sở thích, vụ việc thị hiếu everyone khổng lồ his taste tuỳ sở trường riêng biệt của mọi cá nhân to add salternative text to taste thêm muối theo sở thích khiếu thẩm mỹ a man of taste người dân có năng khiếu thẩm mỹ và làm đẹp ngoại đụng từ nếm lớn taste sugar nếm mặt đường nếm hương thơm, thưởng thức, tận hưởng to taste the joy of freedom tận hưởng niềm vui hí hửng của tự do thoải mái ẩm thực ít, nhà hàng ăn uống qua chuyện, nhấm nháp the sick boy hadn"t tasted food for three days em bé tí hon đã bố ngày không nạp năng lượng tí gì nội động tự bao gồm vị to lớn taste bitter tất cả vị đắng the sweets taste of mint kẹo này vị bạc hà (nghĩa bóng) nếm mùi hương, biết hương thơm, hưởng trọn, trải qua to lớn taste of happiness hưởng niềm hạnh phúc
*

*