Task scheduler là gì, tự Động hóa công việc của bạn với task scheduler

      233

Có thể các bạn lưỡng lự, khoa học đang chứng minh: những người biếng nhác đang "cứu giúp cầm cố giới". Thiệt đó nha

*

Lệnh php artisan schedule:run là lệnh được hỗ trợ bởi vì Laravel. Khi lệnh này được Gọi tới, hàm schedule() sẽ được tiến hành.Cụ thể, mình có một project đặt ở tlỗi mục Documents/example, cùng mình muốn soát sổ Việc đặt lịch trong schedule từng phút ít 1 lần, và in ra hiệu quả vào tệp tin test.txt. Mình đã thếm cái lệnh sau:

* * * * * php ~/Documents/example/artisan schedule:run >> test.txtBước 2: Định nghĩa schedule

Schedule được có mang trong function schedule() của file Kernel.php. quý khách hàng rất có thể đặt định kỳ cho tất cả Closure với Artisan Commands.

Bạn đang xem: Task scheduler là gì, tự Động hóa công việc của bạn với task scheduler

lấy ví dụ như sau sẽ giúp mình đặt định kỳ in ra cái chữ "Hello" 5 phút 1 lần:

protected function schedule(Schedule $schedule) $schedule->call(function () emang lại "Hello " )->everyFiveMinutes();Và đây là hiệu quả của file chạy thử.txt trong tầm 10 phút:

*

Trong 10 phút ít này, mỗi phút Cron sẽ tiến hành schedule:run một đợt. Nhưng vì chưng schedule() có mang in ra "Hello" 5 phút 1 lần, cần sau 10 phút ít, ta chỉ in được 2 chữ "Hello".

Xem thêm: Đẩy Mạnh Cho Vay Tiêu Dùng Là Gì ? Vay Tín Chấp Tiêu Dùng Là Gì

quý khách cũng có thể đặt định kỳ mang lại artisan commands trong hàm schedule(). lấy một ví dụ như, đặt lịch thực hiện config:cabịt hàng ngày 1 lần:

protected function schedule(Schedule $schedule) $schedule->command("config:cache")->everyFiveMinutes();Các tùy chọn gia tốc Schedule

https://laravel.com/docs/5.5/scheduling#schedule-frequency-options

Cách 2: Tạo commvà với thực hiện Cron để tại vị lịch

Cách 1: Tạo commandĐể có thể đặt định kỳ ví dụ mang đến từng tác vụ, họ sẽ khởi tạo command để cron thực hiện định kì.

Ví dụ, mình đang thực hiện lệnh make:comm& sau để tạo thành command HelloWorld:

php artisan make:comm& HelloWorldCâu lệnh sẽ khởi tạo ra một file HelloWorld.php trong tlỗi mục appConsoleCommands.

Trong số đó, $signature nhằm có mang cú pháp điện thoại tư vấn mang lại lệnh cùng $description sẽ diễn tả tác vụ được triển khai khi lệnh được gọi mang đến. Hàm handle() thì dùng làm khái niệm nội dung tác vụ, hàm này sẽ được Điện thoại tư vấn đến lúc lệnh được thực thi. Dưới đó là một ví dụ:

namespace AppConsoleCommands;use IlluminateConsoleCommand;class HelloWorld extends Command{ /** * The name và signature of the console command. * *
*