English – VietnameseVietnamese – EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish – Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.gocnhintangphat.comENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese – VietnameseVietnamese – JapaneseJapanese – Vietnamese (NAME)Japanese – EnglishEnglish – JapaneseJapanese – English – JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE – VIETNAM (Simplified)VIETNAM – CHINESE (Simplified)CHINESE – VIETNAM (Traditional)VIETNAM – CHINESE (Traditional)CHINESE – ENGLISHENGLISH – CHINESEHÁN – VIETNAMKOREAN – VIETNAMVIETNAM – KOREANKOREAN – ENGLISHENGLISH – KOREANFRENCH – VIETNAMVIETNAM – FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH – THAILANDTHAILAND – ENGLISHVIETNAM – THAILANDTHAILAND – VIETNAM RUSSIAN – VIETNAMVIETNAM – RUSSIANRUSSIAN – ENGLISHENGLISH – RUSSIANGERMAN – VIETNAMVIETNAM – GERMANCZECH – VIETNANORWAY – VIETNAMITALIAN – VIETNAMSPAINSH – VIETNAMVIETNAMESE – SPAINSHPORTUGUESE – VIETNAMLanguage Translation Từ điển Anh Việt – English Vietnamese Dictionary

*

offence offence<ə"fens>danh từ (offence against something) sự vi phạm, sự phạm tội to commit an offence phạm tội an offence against humanity một tội chống lại loài người capital offence tội tử hình sexual offences những hành vi xâm phạm tình dục to be charged with a serious offence bị buộc tội nặng because it was his first offence, the punishment was not too severe do nó phạm tội lần đầu, nên sự trừng phạt không quá nghiêm khắc (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự tấn công; thế tấn công the most effective defence is offence sự phòng thủ có hiệu quả nhất là tấn công weapons of offence rather than defence vũ khí tiến công chứ không phải phòng thủ (offence to somebody / something) sự xúc phạm; sự làm bực mình; sự làm mất lòng; điều chướng tai gai mắt no offence to somebody (dùng để giải thích là mình không có ý làm phiền ai) I”m moving out – no offence to you or the people who live here, but I just don”t like the atmosphere Tôi dọn đi nơi khác – không có ý làm mất lòngông hoặc những người sống ở đây, nhưng chỉ vì tôi không thích nơi này to be quick to take offence at something dễ bị mếch lòng vì điều gì

*

/ə”fens/ danh từ sự phạm tội; tội, lỗi (từ hiếm,nghĩa hiếm) sự tấn công; thế tấn công the most effective defence is offence sự phòng thủ có hiệu quả nhất là tấn công sự xúc phạm, sự làm bực mình, sự làm mất lòng no offence was meant không cố ý làm mất lòng to give offence to somebody làm mếch lòng ai to take offence mếch lòng sự vi phạm luật lệ, sự vi phạm nội quy (từ hiếm,nghĩa hiếm) vật chướng ngại

*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *