Trong thống kê, có 3 loại T-Test thông dụng đó là: One-Sample T-Test, Independent Samples T-Test và Pair Sample T-Test. Trong bài viết này, Luận Văn Việt sẽ chia sẻ với bạn cách sử dụng của từng loại T-Test này. Trong trường hợp bạn gặp khó khăn khi sử dụng phần mềm SPSS, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ với Dịch vụ luận văn Luận Văn Việt

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ảnh 20 – Bảng Paired Sample Correlations

Giá trị sig 0.05, dữ liệu 2 lần khảo sát không có sự tương quan với nhau.

Luận Văn Việt hỗ trợ SPSS, nhận chạy SPSS thuê với kinh nghiệm hơn 15 năm, nếu bạn gặp quá nhiều khó khăn trong quá trình sử dụng phần mềm SPSS, hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ nhanh nhất.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *