Sworn là gì, sworn ememy có nghĩa là gì

      149
And keeping with protocol, gocnhintangphat.comce President Reynolds is in an undisclosed location, being sworn in as the 46th president...

Bạn đang xem: Sworn là gì, sworn ememy có nghĩa là gì


Theo phương pháp, phó tổng thống Reynolds sẽ được mang đến... một nơi kín đáo để tuyên ổn thệ thừa nhận chức, với trở thành vị tổng thống thiết bị 46 của Hoa Kỳ.
+ 44 Furthermore, Jehovah gave sầu them rest on every side, just as he had sworn khổng lồ their forefathers,+ và not one of all their enemies could stand against them.
+ 44 Hình như, Đức Giê-hô-va còn ban đến bọn họ sự an toàn tứ đọng bề, quả như ngài sẽ thề với tổ phú bọn họ. + Không một quân địch nào của dân Y-sơ-ra-ên có thể chống cự bọn họ.
Following municipal elections on 9 October 2011, at the young age of 38, Bettel was sworn in as Mayor of Luxembourg on 24 November 2011.
Sau phần đa cuộc thai cử chính vào 9 tháng 10 năm 2011, độ tuổi 38, Bettel tulặng thệ nhậm chức Thị trưởng Luxembourg vào trong ngày 24 tháng 1một năm 2011.
Moses declared in connection with the deliverance of Israel from slavery in Egypt: “It was because of Jehovah’s logocnhintangphat.comng you, and because of his keeping the sworn statement that he had sworn to your forefathers, that Jehovah brought you out with a strong hand.” —Deuteronomy 7:8.
Về sự cứu giúp dân Y-sơ-ra-ên khỏi vòng quân lính sinh sống Ai Cập, Môi-se tuyên bố: “Ấy vì chưng Đức Giê-hô-va thương-yêu thương những ngươi, cùng giữ lại lời thề mà Ngài đang lập cùng tổ-phụ những ngươi, buộc phải Đức Giê-hô-va dựa vào tay dạn dĩ rút những ngươi ra”.—Phục-truyền Luật-lệ Ký 7:8.
On 20 December, Kabila was sworn in for a second term, promising to invest in infrastructure and public sergocnhintangphat.comces.
Ngày 20 mon 12, Kabila tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ vật dụng nhị, tiềm ẩn đầu tư vào cơ sở hạ tầng cùng dịch vụ công.
After PAP"s gocnhintangphat.comctory from the 1959 Singaporean elections, Yusof was appointed as Yang di-Pertuan Negara and was sworn on 3 December 1959.
Sau Khi PAP.. thắng lợi vào cuộc Bầu cử Singapore, 1959, Yusof được chỉ định nlỗi Yang di-Pertuan Negara cùng tuim thệ nhậm chức vào trong ngày 03 Tháng 1hai năm 1959.

Xem thêm: Tag Nghĩa Là Gì - Làm Sao Để Sử Dụng Đúng (Cooftech


“Your prayers have sầu entered into lớn the ears of the Lord ... và are recorded with this seal and testament—the Lord hath sworn and decreed that they shall be granted.
“Những lời cầu nguyện của các ngươi sẽ thấu mang lại tai Chúa ..., với được ghi khắc bởi dấu đóng ấn và lời tuim phán này—Chúa đã thề với ban nhan sắc lệnh rằng phần đa lời cầu nguyện kia sẽ tiến hành đáp ứng.
Despite the negative reactions from both the judicial institutions and the public, the newly sworn-in government secretly approved an ordinance modifying the Penal Code and Penal Procedure Code during the night of 31 January.
Bất chấp số đông bội nghịch ứng tiêu cực trường đoản cú cả các ban ngành tư pháp cùng công chúng, cơ quan chính phủ vừa tuyên thệ nhậm chức bí mật thông qua Pháp lệnh sửa thay đổi Bộ phép tắc Hình sự với hình sự tố tụng vào ngày đêm 31 tháng 1.
Jehovah has sworn (& he will feel no regret): ‘You are a priest to lớn time indefinite according khổng lồ the manner of Melchizedek!’”
Đức Giê-hô-va đã thề, không hề đổi ý, rằng: Ngươi là thầy tế-lễ đời đời, phụ thuộc vào ban Mên-chi-xê-đéc” (Thi 110:1, 4).
Hagocnhintangphat.comng taken the coronation oath on his accession, George now argued that he had sworn khổng lồ uphold the Protestant faith, & could not support any pro-Catholic measures.
Đã từng tuim thệ trong sự kiện lên ngôi, George lập luận rằng ông quyết trọng tâm bảo đảm an toàn đức tin Kháng Cách với ko cỗ vũ bất kì phương án giải pngóng Công giáo nào.
Felix Manz, who had sworn lớn leave sầu Zürich và not khổng lồ baptise any more, had deliberately returned và continued the practice.
Felix Manz, trước đó hứa đi khỏi Zürich và ko cử hành lễ báp têm, ni đưa ra quyết định trở về với thực hành thực tế thánh lễ.
18 But we are not allowed to lớn give them wives from our daughters, because the people of Israel have sworn: ‘Cursed is the one who gives a wife lớn Benjamin.’”
18 Nhưng họ ko được gả phụ nữ mình mang lại họ, vị dân Y-sơ-ra-ên đang thề: ‘Đáng rủa cụ kẻ như thế nào gả con bản thân có tác dụng bà xã người Bên-gia-min’”.
Digressing tự quả cảm của một fan bầy ông nhiệt liệt Thy tình thương tuyên thệ nhậm chức, nhưng trống rỗng knhì man,
On July 2, 1881, President Garfield was shot and killed by Charles J. Guiteau, but Garfield did not die until September 19 of that year, at which time Arthur was sworn in as president, sergocnhintangphat.comng until March 4, 1885.
lúc Garfield bị Charles Guiteau khiến trọng thương thơm ngày 2 tháng 7 năm 1881 tuy vậy không qua đời cho tới ngày 19 mon 9 với vào thời đặc điểm này Arthur đã nhậm chức tổng thống và giữ lại chức này cho tới ngày 4 mon 3 năm 1885.
Danh sách truy vấn vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
*