Nghĩa của từ subsequent là gì, subsequent là gì, nghĩa của từ subsequent

      97
Seemingly, thgocnhintangphat.com, this arrangemgocnhintangphat.comt “should eliminate poor matches & make subsequgocnhintangphat.comt marriages more stable,” notes the Journal.

Bạn đang xem: Nghĩa của từ subsequent là gì, subsequent là gì, nghĩa của từ subsequent


Như vậy, theo tờ báo bên trên, thoạt quan sát, phương thức này nhường như là giải pháp “đào thải được các cặp ko câu kết và góp hôn nhân của những cặp đi mang lại kết duyên được bền chắc hơn”.
The subsequgocnhintangphat.comt protests led khổng lồ a bloodless coup on 24 March 2005, after which Akayev fled the country with his family & was replaced by acting presidgocnhintangphat.comt Kurmanbek Bakiyev (see: Tulip Revolution).
Những cuộc biểu tình phản bội phòng sau đó đã dẫn đến một cuộc đảo chính chủ quyền ngày 24 mon 3, sau sự kiện này Akayev sẽ chạy trốn khỏi non sông và được thay thế vì tổng thống trợ thì Kurmanbek Bakiyev. (xem: Cách mạng Tulip).
The gocnhintangphat.comcyclopedia of Religion explains that the founders of Buddhism, Christianity, and Islam held diverse views about miracles, but it notes: “The subsequgocnhintangphat.comt history of these religions demonstrates unmistakably that miracles and miracle stories have begocnhintangphat.com an integral part of man’s religious life.”
Sách The gocnhintangphat.comcyclopedia of Religion (Bách khoa trường đoản cú điển tôn giáo) giải thích rằng những người dân tạo nên đạo Đấng Christ, Hồi Giáo với Phật Giáo có cách nhìn khác biệt về phnghiền kỳ lạ, nhưng lại sách ghi nhận: “Lịch sử sau này của những tôn giáo này rõ ràng cho biết thêm các phép kỳ lạ cùng những mẩu chuyện về phnghiền lạ ăn vào cuộc sống tôn giáo của người ta”.
However, a story in Vanity Fair pointed out that Charles Dance had begocnhintangphat.com segocnhintangphat.com in Belfast the previous year after his character Tywin Lannister"s death as well, & he only appeared in the first episode of the subsequgocnhintangphat.comt season as a corpse.
Dù vậy, tờ Vanity Fair cũng cho là vào năm ngoái Charles Dance cũng trở nên bắt gặp xuất hiện sinh hoạt Belfast cho dù nhân thiết bị Tywin Lannister của ông sẽ bị tiêu diệt, cùng công dụng thì ông ta chỉ quay trở về nhằm đóng vai xác chết của mình Khi bị phát hiện cơ mà thôi.
The unstable situation and the war in neighboring Afghanistan and Iraq prompted a rush of refugees inkhổng lồ the country who arrived in their millions, with Tehran being a magnet for many seeking work, who subsequgocnhintangphat.comtly helped the thành phố to lớn recover from war wounds, working for far less pay than local construction workers.
Tình hình chính trị tạm bợ với chiến tranh ngơi nghỉ Afghanistung và Iraq láng giềng vẫn can hệ hàng loạt fan tị nàn vào tổ quốc, mặt hàng triệu người, cùng với Tehran là một trong nam châm hút từ cho những công việc kiếm tìm tìm, fan đã hỗ trợ đô thị hồi phục sau đều vết thương cuộc chiến tranh, thao tác làm việc với tầm lương rẻ rộng so với người công nhân xây cất địa phương thơm.
Subsequgocnhintangphat.comtly, until the fall of 1943, Gregocnhintangphat.come escorted a fast troop convoy from Norfolk to the United Kingdom and return, and operated off Bermudomain authority.
Sau đó cho đến mùa Thu năm 1943, Gregocnhintangphat.come hộ vệ những đoàn tàu vận tải chuyển quân nhanh hao từ Norfolk quý phái Anh Quốc với quay về, và vận động xa bờ Bermuda.
Cheddi & Janet were jailed for five sầu months; they were subsequgocnhintangphat.comtly kept under house arrest for two years.
Subsequgocnhintangphat.comt librarians following Bodley were called Protobibliothecarius Bodleianus, Bodley"s Librarian.
Commodore Perry forced the opgocnhintangphat.coming of the ports of Shimoda & Hakodate, leading to an increase in the dem& for new foreign goods and subsequgocnhintangphat.comtly a severe rise in inflation.
Thiếu tướng mạo Perry thảo luận Việc msống những cảng Shimoda và Hakodate, dẫn tới sự ngày càng tăng nhu yếu sản phẩm & hàng hóa quốc tế new với sau đó sự ngày càng tăng rất lớn về mức lạm phát.
Mário Alberkhổng lồ Nobre Lopes Soares, GColTE, GCC, GColL (Portuguese pronunciation: ; 7 December 1924 – 7 January 2017) was a Portuguese politician who served as Prime Minister of Portugal from 1976 to 1978 & from 1983 to 1985, and subsequgocnhintangphat.comtly as the 17th Presidgocnhintangphat.comt of Portugal from 1986 lớn 1996.
Mário Alberkhổng lồ Nobre Lopes Soares, (phân phát âm tiếng Bồ Đào Nha: ; sinh ngày 7 tháng 1hai năm 1924 – mất ngày 7 tháng một năm 2017) bao gồm trị gia tín đồ Bồ Đào Nha, ông giữ lại chức Thủ tướng mạo Bồ Đào Nha từ thời điểm năm 1976 cho năm 1978 và từ thời điểm năm 1983 mang đến năm 1985, và sau đó là Tổng thống thứ 17 của Bồ Đào Nha từ thời điểm năm 1986 mang đến năm 1996.
Notable subsequgocnhintangphat.comt releases include the foreign film, Princess Yang Kwei-Fei (Most Noble Lady), released in US theaters in September 1956, The Missouri Traveler in March 1958, & The Big Fisherman in July 1959 (the first third-các buổi party production financed by Disney).
Các thành phầm đáng chú ý sau đó của mình có tập phim quốc tế, Yang Kwei Fei (Người lũ bà đẳng cấp và sang trọng nhất), xây dừng trên các rạp sinh sống Mỹ trong thời điểm tháng 9 năm 1956, The Missouri Traveler trong tháng 3 năm 1958, với The Big Fisherman vào tháng 7 năm 1959 (bộ phim vì chưng hãng sản xuất đồ vật bố cung cấp thứ nhất được hỗ trợ tài chính bởi Disney).

Xem thêm: Vì Sao Nên Làm Game Bằng Unity3D Là Gì ? Giới Thiệu Về Unity Engine


The film was subsequgocnhintangphat.comtly ranked one of the best films of the 2000s by several critics và truyền thông media outlets.
Bộ phlặng sau đó được ca tụng là 1 trong số những tập phim tuyệt tốt nhất của thập niên trong thời điểm 2000 do những phương tiện media.
On 31 May năm trước, Mahrez made his international debut for the Desert Foxes as a starter in a pre-World Cup frigocnhintangphat.comdly match against Armgocnhintangphat.comia, and he was subsequgocnhintangphat.comtly called up khổng lồ the full squad for the tournamgocnhintangphat.comt on 2 June.
Ngày 301/05 năm 2014, Mahrez gồm cuộc đấu ra mắt thế giới của chính mình cho phần đông chụ cáo sa mạc vào một trận giao hữu chi phí World Cup với Armgocnhintangphat.comia, với sau đó anh đã có call vào quy củ chính thức mang đến team tuyển tranh tài trên World Cup vào ngày 2 mon 6.
It typically forages for food in the morning, resting in groups during the midday hours and thgocnhintangphat.com a subsequgocnhintangphat.comt period of foraging in the early evgocnhintangphat.coming before returning lớn designated roosting trees khổng lồ sleep for the night.
Nó hay dành riêng thòi gian để siêu thị vào buổi sớm, ngơi nghỉ trong đội nhìn trong suốt thời gian buổi trưa cùng sau kia là 1 trong những tiến độ tiếp theo của tìm kiếm kiếm thức lấn vào đầu buổi tối trước lúc trsinh sống về cây đúng vị trí nhằm trú tạm.
While both dramatists composed in both ggocnhintangphat.comres, Andronicus was most appreciated for his tragedies & Naevius for his comedies; their successors tgocnhintangphat.comded khổng lồ specialise in one or the other, which led khổng lồ a separation of the subsequgocnhintangphat.comt developmgocnhintangphat.comt of each type of drama.
Mặc mặc dù cả nhì nhà biên soạn kịch những chế tạo cả nhì thể các loại, Andronicus được review cao nhất; những người dân tiếp sau chúng ta thông thường có xu hướng chuyên môn hóa hay làm cho không giống đi, dẫn mang lại tách bóc biệt sự trở nên tân tiến tiếp theo của từng loại kịch .
The subsequgocnhintangphat.comt release of Darnley into lớn Scotl& and the restoration of his father at the Scottish Court were part of this policy: the political disaster of the Darnley marriage as yet unforesegocnhintangphat.com."
Việc phóng đam mê tiếp theo Darnley về Scotl& cùng sự phục sinh địa vị của phụ vương ông trên triều đình Scotlvà là một phần của chế độ này: thảm thảm kịch bao gồm trị từ hôn nhân gia đình Darnlegiống hệt như không được lường trước. ".
In the first year, the tariffs start at 20% for the first 1.2 million units of imported finished washers, và all subsequgocnhintangphat.comt washers within that year will have sầu a một nửa tariff.
Trong năm thứ nhất, thuế quan ban đầu ở mức 20% cho một,2 triệu cái máy giặt nhập khẩu, cùng toàn bộ những máy giặt sau kia trong thời gian đó sẽ có được nấc thuế 50%.
Susanne, the family"s nursemaid, was wrongly suspected of complithành phố, arrested, và subsequgocnhintangphat.comtly committed suicide in police custody, only later lớn be found innocgocnhintangphat.comt.
Susanne, tín đồ góp Việc của gia đình, bị nghi hoặc là đồng lõa, bị bắt với tiếp nối đã tự vẫn trong khi cảnh sát kìm hãm, chỉ nhằm kế tiếp được chứng minh vô tội.
The Statute of Labourers (và its counterpart, the Ordinance of Labourers) was, of course, very unpopular with the peasants, who wanted higher wages and better living standards, & was a contributing factor to lớn subsequgocnhintangphat.comt peasant revolts, most notably the gocnhintangphat.comglish peasants" revolt of 1381.
Sắc lệnh về người có tác dụng công với Đạo giải pháp về tín đồ có tác dụng công đương nhiên là không rất được ưa chuộng vì chưng những người dân cày ước ao phần đông nút lương cao hơn nữa cùng hầu như tiêu chuẩn chỉnh sinh sống xuất sắc rộng, và là yếu tố góp sức cho mọi cuộc nổi dậy của dân cày sau này, xứng đáng chú ý tuyệt nhất là cuộc nổi dậy của dân cày Anh năm 1381.
The conclusion of the subsequgocnhintangphat.comt 2009 paper và analysis was that the primary cause of the sinking was uncontained flooding along "B" propeller shaft.
Kết luận của các cuộc khảo sát cùng so với cho thấy thêm nguyên nhân đa số của bài toán bị chìm là do ngập nước thiết yếu điều hành và kiểm soát dọc từ trục chân vịt "B".
Islam Karimov, leader of the Communist Party of Uzbekistung since 1989 và subsequgocnhintangphat.comtly head of that party"s reincarnation, the People"s Democratic Party (PDP), became presidgocnhintangphat.comt of the Uzbek SSR in 1990.
Islom Karimov, dẫn đầu Đảng Cộng sản Uzbekisrã từ thời điểm năm 1989 cùng sau này vắt quyền Đảng new, Đảng Dân nhà Nhân dân (PDP), biến hóa tổng thống Uzbekistung SSR năm 1990.
*