Stative verb là gì, Động từ chỉ trạng thái (state verbs)

      293

1. Động từ trạng thái là gì?

Động từ trạng thái là những động từ bao gồm ý nghĩa tương quan đến các giác quan tiền của bé người, bao gồm: suy nghĩ, nhận thức, ý thức, tình cảm, sự sở hữu, trạng thái.

Bạn đang xem: Stative verb là gì, Động từ chỉ trạng thái (state verbs)

Bảng phân team các động từ tri giác phổ biến:

1.Động từ chỉ suy nghĩ, quan lại điểm

know

biết

understand

hiểu

doubt

nghi ngờ

suppose

mang lại rằng

wish

ước

think

nghĩ

agree

đồng ý

mind

ngại, phiền

2.Động từ chỉ cảm giác, cảm nhận

seem

dường như

see

thấy

hear

nghe thấy

look

trông tất cả vẻ

sound

nghe bao gồm vẻ

smell

gồm mùi

taste

tất cả vị

recognise

nhận ra

3.Động từ chỉ tình cảm

want

muốn

need

cần

like

like

love

yêu

hate

ghét

prefer

say mê hơn

4.

Xem thêm: Vẽ Digital Là Gì - 3 Lời Giải Dành Cho Bạn

Động từ chỉ sự sở hữu

have

own

sở hữu

possess

sở hữu

include

bao gồm

belong

thuộc về

5.Động từ chỉ trạng thái

exist

tồn tại

be

thì, là, ở

fit

vừa

depend

phụ thuộc

Ví dụ:

Mr. Tactful seems lượt thích a nice guy.This salad tastes delicious.I like banamãng cầu cream pie.Wehavea beautiful garden.Heappearedexcited.

*

Ảnh: 7ESL

2. Phân biệtĐộng từ hànhđộng (Action Verbs) vàĐộng từ trạng thái (State Verbs)

Động từ hành động tất cả thể chia ởbất kỳdạng thức như thế nào (đơn, tiếp diễn, hoàn thành)Động từ tri giác gồm thể chia ởdạng đơn, trả thànhnhưng không có dạng tiếp diễn (không có dạng V-ing)

Ví dụ:

> Động từ hànhđộng:

Jyên ổn runs everyday.He is running on a trail that is 54 of a mile long. So farhe has run23 of the trail.

>Động từ trạng thái:

Today, I feel so unpleasant –> Không dùng “Today, I am feeling so unpleasant”.

3. Một sốđộng từ vừa là hànhđộng vừa là trạng thái

Động từ

Động từ hànhđộng

Động từ tri giác

think

= chăm chú, cân nhắc (tương tự như consider)

I’m thinking of going to lớn the các buổi party tonight. (Tôi đang cân nhắc việc đến dự bữa tiệc tối nay)

= tin là, nghĩ rằng ( tương tự như believe)

I think that he is right (Tôi nghĩ rằng anh ấy đúng.)

feel

= chạm vào, sờ (~ touch)

I am feeling the door.(Tôi đang chạm vào cánh cửa)

= nhận thấy/ cảm thấy

I feel siông chồng. (Tôi thấy mệt)I feel that Helen should go lớn the hospital right now. (Tôi thấy là Helen buộc phải đến bệnh viện tức thì lập tức)

taste

= nếm

Lan is tasting the dish in the kitchen.(Lan đang nếm thử món ăn trong bếp)

= bao gồm vị

The dish cooked by Lan tastes good. (Món ăn Lan nấu có vị ngon)

smell

= ngửi

The dog is smelling strangers.(Con chó đang ngửi những người lạ)

= tất cả mùi

This thing smells awful. (Thứ này có hương thơm khiếp khủng quá)

have

= ăn, uống, tắm

I am having lunch with Tom. (Tôi đang ăn trưa với Tom)Laura is having a bath. (Laura đang tắm)

= có

I have 2 vouchers lớn chia sẻ with you. (Tôi gồm 2 phiếu khuyến mãi tất cả thể phân tách sẻ với bạn)

see

= gặp (~meet)

Lan is seeing me this morning. (Sáng ni Lan sẽ gặp tôi)

= hiểu, xem xét

I see your point. (Tôi hiểu ý bạn)

look

= nhìn

Mai is looking strangely at me. (Mai đang nhìn tôi với vẻ kỳ lạ)

= trông bao gồm vẻ

You look amazing in this new dress! (Bạn trông bao gồm vẻ thật tuyệt Khi mặc chiếc váy đầm mới này)

enjoy

= tận hưởng, thưởng thức

I’m enjoying my youth (Tôi đang tận hưởng tuổi trẻ của mình)

= say mê (~like)

I enjoy going lớn the cinema in the weekover. (Tôi ưng ý đi đến rạp chiếu phyên vào cuối tuần)

weigh

= cân/ đo

Mai is weighing the bag. (Mai đang cân nặng chiếc túi)

= nặng, gồm trọng lượng

The bag weighs 500 grams. (Chiếc túi nặng 500 grams)

expect

= mong

I’m expecting to be offered the job. (Tôi đang mong muốn chờ được nhận vào công việc đó)

= nghĩ rằng, mang đến rằng

I expect that they don’t lượt thích us (Tôi nghĩ rằng họ không ưa thích bọn họ lắm)

turn

= rẽ

Lan is turning left at the end of Alley. (Lan đang rẽ trái ở cuối ngõ)

= chuyển quý phái, bước sang

The flower turns red due lớn the soil. (Bông hoa chuyển sang màu sắc đỏ bởi vì chất đất)

stay

= ở

Jim is staying at home. (Jlặng đang ở nhà)

= giữ, duy trì

She stays calm under any circumstances. (Cô ấy luôn giữ bình tĩnh trong mọi trường hợp)

appear

= xuất hiện

He is appearing on TV tonight. (Tôi ni, anh ấy sẽ xuất hiện bên trên TV)

= dường như