English 中文
Trang chủ
Giới thiệu Cổng TTĐT Chính phủ Báo điện tử Chính phủ Thư điện tử công vụ Chính phủ Chính phủ với Người ngoài nước

Đang xem: State budget là gì, nghĩa của từ state budget trong tiếng việt

Bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp|Chống dịch như chống giặc!|Thông tin cập nhật dịch nCoV|Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh-Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Nước CHXHCN Việt Nam Chính phủ Hệ thống văn bản Số liệu ngân sách Nhà nước Chính sách phát triển kinh tế – xã hội Các chương trình, dự án phát triển KT – XH trọng điểm của quốc gia Các chương trình Khoa học và Công nghệ Tình hình kinh tế – xã hội Nghị quyết của Chính phủ Thông cáo báo chí VBQPPL do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành

*

Xem thêm: ” Vase Là Gì ? Nghĩa Của Từ Vases Trong Tiếng Việt Vase Là Gì, Nghĩa Của Từ Vase

Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2008

BỘ TÀI CHÍNH

MINISTRY OF FINANCE

 Phụ lục 01/CKTC-NSNN

Table 01/CKTC-NSNN

 

CÂN ĐỐI DỰ TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2008

PLAN OF STATE BUDGET BALANCE FY 2008

 

 

Tỷ đồng – In billions of dong

Stt No

Chỉ tiêu – Items

Dự toán Plan 2008

A

Tổng thu cân đối ngân sách nhà nước Total state budget balancing revenues

 323,000

1

Thu nội địa (không kể thu từ dầu thô) Domestic revenue (excluding oil revenues)

189,300

2

Thu dầu thô – Oil revenues

 65,600

3

Thu cân đối từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu Revenues from import-export, net

64,500

4

Thu viện trợ không hoàn lại – Grants

 3,600

B

Thu kết chuyển từ năm trước sang Brought forward revenues

9,080

C

Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước Total state budget balancing expenditures

 398,980

1

Chi đầu tư phát triển Development investment expenditures

 99,730

2

Chi trả nợ và viện trợ Repayment of debt and provision of aids

51,200

3

Chi phát triển sự nghiệp kinh tế – xã hội, quốc phòng, an ninh, quản lý hành chính nhà nước, đảng, đoàn thể Expenditure on socio-economics, defense, public security, public administration, party and unions

 208,850

4

Chi cải cách tiền lương Salary reform expenditure

28,400

5

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính Transfer to financial reserve fund

 100

6

Dự phòng – Contingencies

10,700

D

Bội chi ngân sách nhà nước – State budget deficit

 66,900

 

Tỷ lệ bội chi so GDP – Budget deficit as share of GDP

5%

 

Nguồn bù đắp bội chi – Deficit financing

 

1

Vay trong nước – Domestic borrowings

51,900

2

Vay ngoài nước – External borrowings

15,000

 

Nguồn website Bộ Tài chính Các tin khác
*
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2008

Số liệu ngân sách nhà nước

Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2021
Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2020
Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2019
Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2018
Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2017
Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2016
Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2015
Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2014
Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2013
Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2012
Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2011
Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2010
Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2009
Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2008
Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2007
Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2006

Số liệu ngân sách Nhà nước năm 2008

Dự toán thu, chi ngân sách của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2008
Dự toán chi chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 135, dự án trồng mới 5 triệu ha rừng năm 2008
Dự toán chi ngân sách Trung ương của từng Bộ, cơ quan trung ương năm 2008
Dự toán chi ngân sách Trung ương theo lĩnh vực năm 2008
Dự toán các khoản thu quản lý qua ngân sách nhà nước năm 2008
Dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước năm 2008
Dự toán thu cân đối ngân sách nhà nước năm 2008
Cân đối nguồn thu, chi dự toán ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương năm 2008
Cân đối dự toán ngân sách nhà nước 2008
Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách nhà nước năm 2008

Xem thêm: Working Out Là Gì ? Ý Nghĩa Và Cách Sử Dụng Của Từ Work Out Ý Nghĩa Và Cách Sử Dụng Của Từ Work Out

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Về đầu trang

*

gocnhintangphat.com.Bản quyền thuộc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ.Ghi rõ nguồn 'Cổng Thông tin điện tử Chính phủ' hoặc 'www.gocnhintangphat.com' khi phát hành lại thông tin từ các nguồn này.