đói ngấu·chết vì đói·bắt nhịn đói·bỏ đói·chết rét·khát khao·làm chết rét·làm chết đói·thiếu ăn·thèm khát·thấy đói·cơ
The regents also adopted aggressive policies toward the Qing”s Chinese subjects: they executed dozens of people and punished thousands of others in the wealthy Jiangnan region for literary dissent and tax arrears, and forced the coastal population of southeast China to move inland in order to starve the Taiwan-based Kingdom of Tungning run by descendants of Koxinga.

Đang xem: Starve là gì trong tiếng việt? starve somebody/something of something

Các nhiếp chính cũng áp dụng những biện pháp ứng rắn đối với các thần dân Trung Quốc: họ xử tử hàng chục người và trừng phạt hàng ngàn người khác ở Giang Nam vì vụ án viết Minh sử và tội trốn thuế, và buộc người dân miền đông nam di dời vào sâu trông nội địa nhằm cô lập Đảo Đài Loan – tức Vương quốc Đông Ninh do con trai của Quốc tính gia là Diên Bình quận vương đang nắm quyền.
“As the foreigners reveled on drink forbidden by Islam, Iranians were not only excluded from the festivities, some were starving.”
“Trong khi những người ngoại quốc đang chè chén với thứ thức thuốc bị cấm trong Đạo Hồi thì người Iran không chỉ không được tham sự lễ hội, mà một số còn bị chết đói“.
And today the grim fact is that one out of every three people on earth is slowly starving or suffering from malnutrition.
Và ngày nay trên thực tế cứ mỗi ba người dân trên đất có một người đang chết đói dần dần hay đang khổ sở vì thiếu dinh dưỡng.
Rather, they are like living things that grow slowly with constant feeding but that wither and die if starved.
Thay vì thế, những đức tính này giống như các sinh vật lớn lên dần dần nếu được nuôi dưỡng đều đặn, nhưng lại tàn héo và chết đi nếu thiếu ăn.
Starving, hollow-eyed children and uprooted refugees on the run vie for our attention on the television screen.

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Xì Ke Là Gì ? Tác Hại Của Nó Như Thế Nào? Xì Ke Là Gì

Chúng ta thấy trên truyền hình trẻ con đói khát, mắt trũng sâu và dân tị nạn phải hối hả rời bỏ nhà cửa.
Those who escaped massacres were many times unable to survive without access to their food-gathering areas, and they starved to death.
Những người thoát khỏi cuộc tàn sát nhiều lần không thể sống sót vì không có khu vực hái lượm thức ăn và họ chết vì đói.
Or consider the unfortunate soul suffering from anorexia who thinks that she is well-nourished and healthy but actually is slowly starving herself to death.
Hoặc một người bị chứng biếng ăn nghĩ rằng mình đã no đầy và khỏe khoắn, nhưng thực chất người ấy đang chết dần chết mòn vì đói.
The reality is, however, that many pick at their spiritual food, some even starving themselves totally.

Xem thêm: S T Statistic Là Gì ? Thống Kê Kiểm Định Là Gì

Tuy nhiên, thực tế là nhiều người chỉ ăn đồ ăn thiêng liêng từng tí một còn một số người nhịn đói hoàn toàn.
The most popular queries list:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *