Web Tin Học Trường Tín có bài: Standalone server là gì? Standalone server là một phân đoạn (segment) của mạng client/server, mặc dù tên gọi của loại server này có nghĩa là “độc lập” (standalone). Standalone server có thể duy trì những service liên quan đến xác thực và tài khoản người dùng của riêng nó.

Đang xem: Standalone là gì, Định nghĩa, ví dụ, giải thích

Standalone server là một phân đoạn (segment) của mạng client/server, mặc dầu tên thường gọi của loại server này có tức là “độc lập” (standalone). Standalone server có thể duy trì những service liên quan đến xác thực và tài khoản người sử dụng của riêng nó.

Điều này có tức là server cũng đều có thể vừa xác thực các yêu cầu, vừa trả lời chúng, cùng theo đó nó cũng có thể có quyền kiểm soát các tài nguyên trên đó. Các loại server này thường không cung cấp bất kỳ service đăng nhập mạng nào.

Standalone server là gì?

Standalone server thuận lợi cho các mạng nhỏ hơn là những mạng lớn. Lấy dữ liệu có tức là một người dùng cũng đều có thể truy cập nhiều hơn một server. Việc này có thể gây không dễ chịu và mất nhiều thời gian hơn. Ngoài ra, mỗi server này đại diện cho 1 điểm vào duy nhất đối với các vi phạm tiềm ẩn của tin tặc và những người sử dụng trái phép khác.

Xem thêm: Thực Quản Là Gì – Triệu Chứng & Thuốc

Xem thêm: Hàm Sqrt Là Hàm Gì – Hàm Sqrt() Trong Thư Viện C Chuẩn

Sự khác biệt về bảo mật cũng có thể khiến các server riêng lẻ trở thành mục đích dễ tấn công.

Standalone server thuận lợi cho những mạng nhỏ hơn là những mạng lớn

Một giải pháp tốt hơn cho các mạng lớn là chuyển việc ủy quyền từ những server riêng lẻ sang cấp độ mạng – điều đó có tức là các máy riêng lẻ không cần là mục tiêu cụ thể và do đó chúng được an toàn hơn. Thông tin cũng đã được truyền nhanh hơn đáng kể – thay vì phải cấp quyền cho mỗi server, người dùng tự ủy quyền một lần và sau đó cũng có thể yêu cầu thông tin từ bất kỳ con số máy chủ nào thuộc hệ thống đó – một tùy chọn mau hơn so với standalone server.

Cụ thể trong ngữ cảnh của mạng Windows, standalone server không được xem là phần nào của mạng và khỏi bị Windows domain chi phối. Tuy nhiên, đây là cách sử dụng ít thông dụng hơn.

Những cách dùng phổ biến của Standalone server

Standalone server là một biện pháp lý tưởng cho các mạng rất nhỏ, nơi không cần nhiều server. Những mạng lớn hơn không cần các standalone server. Trong môi trường Windows, standalone server chẳng cần là phần nào của Windows domain.

Cách sử dụng sai phổ biến của Standalone server

Standalone server là một máy server chưa được kết nối với bất kỳ server nào khác trong mạng. Print server là gì?

Standalone server, Standalone server là gì, công dụng của Standalone server

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *