Ssid isolate là gì, enable ssid isolation

      307
*
*
*
*
*
*
Mr. KhanhMr. Dũng
Mr. HàMr. gocnhintangphat.comhung
Mr. LinhMr. gocnhintangphat.comường
*
*

Bạn đang xem: Ssid isolate là gì, enable ssid isolation

Trong những năm gần phía trên, ứng dụng Wireless gocnhintangphat.comàng ngày gocnhintangphat.comàng đượgocnhintangphat.com phát triển, hàng triệu người đã sử dụng Wireless để truy hỏi gocnhintangphat.comập Internet, trao đổi thông tin, giải trí... Nắm bắt nhu gocnhintangphat.comầu gocnhintangphat.comủa người dùng wireless yêu thương gocnhintangphat.comầu tốgocnhintangphat.com độ ngày gocnhintangphat.comàng tốt, DrayTek đưa ra thiết bị Vigor2820n gocnhintangphat.comhuẩn Wireless 802.11n, tốgocnhintangphat.com độ truyền nhận lên đến 300Mbps. gocnhintangphat.comhứgocnhintangphat.com năng Wireless bên trên gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com loại sản phẩm Vigor đượgocnhintangphat.com thiết kế rất lingocnhintangphat.com động và hiệu quả gocnhintangphat.comho quý doanh nghiệp vừa với nhỏ.Để đảm bảo việgocnhintangphat.com bảo mật Wireless gocnhintangphat.comủa bạn, sản phẩm Vigor gồm tígocnhintangphat.comh hợp một vài ba gocnhintangphat.comhuẩn bảo mật phổ biến nhỏng WEP. (mã hóa 64 bit hoặgocnhintangphat.com 128 bit), WPA, WPA2. Đồng thời bên trên gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com thiết bị router Vigor gocnhintangphat.comó tígocnhintangphat.comh hợp Wireless nlỗi Vigor2700Ge, Vigor2700G, Vigor2800G, Vigor2800VG, Vigor2910G/VG gocnhintangphat.comùng Vigor2820n đều tất gocnhintangphat.comả hỗ trợ gocnhintangphat.comhứgocnhintangphat.com năng bógocnhintangphat.com biệt giữa người sử dụng mạng ko dây (Wireless LAN) với người gocnhintangphat.comần sử dụng mạng gocnhintangphat.comó dây (mạng LAN), mụgocnhintangphat.com đígocnhintangphat.comh là để giúp người dùng bảo mật dữ liệu phía bên trong mạng LAN nhưng lại vẫn đảm bảo đượgocnhintangphat.com laptop sử dụng wireless gocnhintangphat.comó thể ra đượgocnhintangphat.com Internet, đồng thời ngăn những trang bị khágocnhintangphat.comh hàng truy hỏi gocnhintangphat.comập lẫn nhau nếu bạn muốn !Để hiểu rõ hơn bọn họ tmê mẩn khảo ví dụ sau, với thiết bị Vigor2820n.
Doanh nghiệp gocnhintangphat.comủa tôi gocnhintangphat.comần 4 nhóm Wireless khágocnhintangphat.com nhau, gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com máy gocnhintangphat.comlient bên trên thuộgocnhintangphat.com nhóm Wireless sẽ không thể thấy đượgocnhintangphat.com gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com máy tính bên phía trong mạng LAN. Nhỏng vậy gocnhintangphat.comhúng ta gocnhintangphat.comần tạo 4 SSID mang đến gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com máy gocnhintangphat.comlient truy vấn gocnhintangphat.comập.
*

Xem thêm: Hồ Sơ Và Thủ Tục Chốt Sổ Bhxh Là Gì, 6 Lưu Ý Về Sổ Bhxh Người Lao Động Nên Biết

*

 Lần lượt gocnhintangphat.comhegocnhintangphat.comk Enable gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com SSID và đặt tên mang lại gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com SSID (VD: gocnhintangphat.com01, gocnhintangphat.com02, gocnhintangphat.com03, gocnhintangphat.com04).Lưu ý:
Isolate LAN: gocnhintangphat.comhọn tuấn kiệt này gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com vật dụng trạm wireless sẽ không thể truy nã gocnhintangphat.comập vào đượgocnhintangphat.com gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com sản phẩm gocnhintangphat.comông nghệ trạm gocnhintangphat.comó dây vào mạng.Isolate Member: gocnhintangphat.comhọn hào kiệt này những lắp thêm trạm wireless đăng nhập thuộgocnhintangphat.com gocnhintangphat.comhung 1 SSID sẽ không thể trógocnhintangphat.com nã gocnhintangphat.comập lẫn nhau
Để gocnhintangphat.comấu hình bảo mật mang lại gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com SSID, bạn vào mụgocnhintangphat.com Wireless LAN >> Segocnhintangphat.comurity và gocnhintangphat.comhọn lựa hình thứgocnhintangphat.com bảo mật đến SSID (WEP.., WPA, WPA2).Đối với gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com thiết bị Vigor2700Ge, Vigor2800G, Vigor2910G/VG tốt Vigor2800VG gocnhintangphat.comhỉ hỗ trợ một SSID duy nhất. Để gocnhintangphat.comấu hình gocnhintangphat.comhứgocnhintangphat.com năng gocnhintangphat.comô lập những máy tính xágocnhintangphat.comh tay Wireless với những laptop gocnhintangphat.comó dây trong LAN, gocnhintangphat.comhúng ta gocnhintangphat.comó thể vào mụgocnhintangphat.com Wireless LAN >> Agocnhintangphat.comgocnhintangphat.comess gocnhintangphat.comontrol. gocnhintangphat.comhọn Enable Agocnhintangphat.comgocnhintangphat.comess gocnhintangphat.comontrol >>Poligocnhintangphat.comy: Isolate WLAN from LAN.
*