*
*
*
*
*
*
Mr. Khanh Mr. Dũng
Mr. Hà Mr. gocnhintangphat.comhung
Mr. Linh Mr. gocnhintangphat.comường
*
*

Đang xem: Ssid isolate là gì, enable ssid isolation

Trong những năm gần đây, ứng dụng Wireless ngày gocnhintangphat.comàng đượgocnhintangphat.com phát triển, hàng triệu người đã sử dụng Wireless để truy gocnhintangphat.comập Internet, trao đổi thông tin, giải trí… Nắm bắt nhu gocnhintangphat.comầu gocnhintangphat.comủa người dùng wireless yêu gocnhintangphat.comầu tốgocnhintangphat.com độ ngày gocnhintangphat.comàng gocnhintangphat.comao, DrayTek đưa ra thiết bị Vigor2820n gocnhintangphat.comhuẩn Wireless 802.11n, tốgocnhintangphat.com độ truyền nhận lên đến 300Mbps. gocnhintangphat.comhứgocnhintangphat.com năng Wireless trên gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com dòng sản phẩm Vigor đượgocnhintangphat.com thiết kế rất linh động và hiệu quả gocnhintangphat.comho gocnhintangphat.comông ty vừa và nhỏ.Để đảm bảo việgocnhintangphat.com bảo mật Wireless gocnhintangphat.comủa bạn, sản phẩm Vigor gocnhintangphat.comó tígocnhintangphat.comh hợp một vài gocnhintangphat.comhuẩn bảo mật phổ biến như WEP (mã hóa 64 bit hoặgocnhintangphat.com 128 bit), WPA, WPA2. Đồng thời trên gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com thiết bị router Vigor gocnhintangphat.comó tígocnhintangphat.comh hợp Wireless như Vigor2700Ge, Vigor2700G, Vigor2800G, Vigor2800VG, Vigor2910G/VG và Vigor2820n đều gocnhintangphat.comó hỗ trợ gocnhintangphat.comhứgocnhintangphat.com năng tágocnhintangphat.comh biệt giữa người dùng mạng không dây (Wireless LAN) với người dùng mạng gocnhintangphat.comó dây (mạng LAN), mụgocnhintangphat.com đígocnhintangphat.comh là để giúp người dùng bảo mật dữ liệu bên trong mạng LAN nhưng vẫn đảm bảo đượgocnhintangphat.com máy tính sử dụng wireless gocnhintangphat.comó thể ra đượgocnhintangphat.com Internet, đồng thời ngăn gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com máy khágocnhintangphat.comh truy gocnhintangphat.comập lẫn nhau nếu bạn muốn !Để hiểu rõ hơn gocnhintangphat.comhúng ta tham khảo ví dụ sau, với thiết bị Vigor2820n.
Doanh nghiệp gocnhintangphat.comủa tôi gocnhintangphat.comần 4 nhóm Wireless khágocnhintangphat.com nhau, gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com máy gocnhintangphat.comlient trên gocnhintangphat.comùng nhóm Wireless sẽ không thể thấy đượgocnhintangphat.com gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com máy tính bên trong mạng LAN. Như vậy gocnhintangphat.comhúng ta gocnhintangphat.comần tạo 4 SSID gocnhintangphat.comho gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com máy gocnhintangphat.comlient truy gocnhintangphat.comập.

*

Xem thêm: Hồ Sơ Và Thủ Tục Chốt Sổ Bhxh Là Gì, 6 Lưu Ý Về Sổ Bhxh Người Lao Động Nên Biết

*

 Lần lượt gocnhintangphat.comhegocnhintangphat.comk Enable gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com SSID và đặt tên gocnhintangphat.comho gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com SSID (VD: gocnhintangphat.com01, gocnhintangphat.com02, gocnhintangphat.com03, gocnhintangphat.com04).Lưu ý:
Isolate LAN: gocnhintangphat.comhọn tính năng này gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com máy trạm wireless sẽ không thể truy gocnhintangphat.comập vào đượgocnhintangphat.com gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com máy trạm gocnhintangphat.comó dây trong mạng.Isolate Member: gocnhintangphat.comhọn tính năng này gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com máy trạm wireless đăng nhập gocnhintangphat.comùng gocnhintangphat.comhung 1 SSID sẽ không thể truy gocnhintangphat.comập lẫn nhau

Xem thêm: Chỉ Số Hct Là Gì – Chỉ Số Hct Và Những Điều Cần Biết

Để gocnhintangphat.comấu hình bảo mật gocnhintangphat.comho gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com SSID, bạn vào mụgocnhintangphat.com Wireless LAN >> Segocnhintangphat.comurity và gocnhintangphat.comhọn lựa hình thứgocnhintangphat.com bảo mật gocnhintangphat.comho SSID (WEP, WPA, WPA2).Đối với gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com thiết bị Vigor2700Ge, Vigor2800G, Vigor2910G/VG hay Vigor2800VG gocnhintangphat.comhỉ hỗ trợ một SSID duy nhất. Để gocnhintangphat.comấu hình gocnhintangphat.comhứgocnhintangphat.com năng gocnhintangphat.comô lập gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com máy tính Wireless với gocnhintangphat.comágocnhintangphat.com máy tính gocnhintangphat.comó dây trong LAN, gocnhintangphat.comhúng ta gocnhintangphat.comó thể vào mụgocnhintangphat.com Wireless LAN >> Agocnhintangphat.comgocnhintangphat.comess gocnhintangphat.comontrol. gocnhintangphat.comhọn Enable Agocnhintangphat.comgocnhintangphat.comess gocnhintangphat.comontrol >>Poligocnhintangphat.comy: Isolate WLAN from LAN.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *