Spread Out Là Gì, Nghĩa Của Từ Spread Out, Spread Out Nghĩa Là Gì

      82

smooth out sth – smooth sth out: vuốt thẳng cái gì

He smoothed out the bản đồ, and began khổng lồ plan their route.Anh ta vuốt trực tiếp tấm phiên bản đồ dùng rồi bắt đầu vén ra trong suốt lộ trình của chúng ta.

Bạn đang xem: Spread Out Là Gì, Nghĩa Của Từ Spread Out, Spread Out Nghĩa Là Gì


smooth out sth – smooth sth out: chất trơn tru mẫu gì; chế tạo ra thuận lợi cho cái gì

The government wanted lớn smooth out the business cycle, and stop the swings from boom to bust.Chính phủ mong chất trơn tru chu kỳ sale và ngăn ngừa phần đông thay đổi từ bỏ phú vinh chuyển sang vỡ nợ.

smooth out sth – smooth sth out: dàn xếp; giải quyết

The talks are intended to lớn smooth out any practical problems which may get in the way of a peace settlement.Vòng điều đình nhằm xử lý những vụ việc thực tế có thể khiến trsống xấu hổ cho một thỏa thuận hợp tác hòa bình.

snap out of sth: (kéo ai) thoát khỏi (mộng mơ…)

He was snapped out of his daydream by Rachel Gray, who suddenly appeared by his side.Nó bị mang ra ngoài giấc mộng Khi Rachel Gray bất thình lình lộ diện không tính nó.The doctor snapped out of his reverie và looked over at the cloông xã on the wall.Vị bác sĩ thôi mơ mộng với nhìn lên mẫu đồng hồ đeo tay bên trên tường.

snap up sth – snap sth up: chộp ngay; sở hữu ngay

All the tickets for the game were snapped up in less than two hours.Trong vòng gần đầy nhị giờ đồng hồ đeo tay tín đồ ta đang nhanh khô tay cài đặt không còn vé coi trận đấu.Shoppers flooded into the store, hoping lớn snap up bargains on clothes, handbags etc.Người đi bán buôn nườm nượp kéo vào siêu thị hy vọng giành được đông đảo món áo quần, túi xách, v.v. giá bán hời.

spread out sth – spread sth out: trải ra

Sandison spread out the bản đồ on the table và studied it closely.Sandison trải tấm phiên bản đồ vật lên bàn và nghiên cứu một biện pháp tinh vi.He spread a towel out on the svà và sat down.Anh ấy trải loại khăn uống rửa mặt ra trên cát và ngồi xuống.

spread out sth – spread sth out: bày ra

They put a rug down on the ground and spread all the food out on it.Họ trải tnóng thảm xuống khu đất cùng bày không còn thức nạp năng lượng ra trên đó.

be spread out: rải rác; nằm rải rác; phân bổ rải rác

Books & records were spread out all over the floor.Sách cùng đĩa hát nằm rải rác rưởi khắp mặt sàn nhà.In many African countries the population is spread out over a huge area.Ở nhiều quốc gia châu Phi người dân phân bổ rải rác trên một vùng rộng lớn.

Xem thêm: Kỹ Thuật Tunnel Là Gì ? Các Giao Thức Thường Dùng, Ưu Và Nhược Điểm Của Vpn


spread out your arms/legs/fingers etc: dang tay/choạc chân/xòe ngón tay ra, v.v.

Diane leant baông xã & spread out her arms along the back of the sofa.Diane ngả người ra sau với dang nhì tay ra dọc từ lưng ghế xô-trộn.The officer made hyên spread his legs out, then searched through his pockets to see if he was carrying a weapon.Viên sĩ quan bắt anh ta đứng doãi chân ra, rồi lục rà soát túi của anh ta giúp xem anh ta bao gồm mang theo vũ khí hay không.

spread out its wings: dang cánh

The eagle spread out its wings & soared down inkhổng lồ the valley below.Con đại bàng dang cánh rồi bay liệng lách xuống thung lũng dưới.

spread out: tản ra

He ordered his men khổng lồ spread out & search the surrounding fields.Ông ấy ra lệnh cho những người của bản thân tản ra và lùng sục các cánh đồng xung quanh.

spread out: choãi tín đồ ra; bày vẽ rộng lớn ra; được rộng lớn chỗ

The good thing about having a big house is that it gives you more room to lớn spread out.Có căn nhà mập tốt tại vị trí là nó cho mình thêm không khí để bày biện rộng lớn ra.

spread out: trải ra (trước mắt)

A bright future spread out before hyên.Một sau này xán lạn trải ra trước mắt anh ấy.

spread sth over sth: kéo dài đồ vật gi ra trong tầm bao lâu

The tax increases will be spread over the next three years.Việc tăng thuế sẽ tiến hành kéo dài ra trong tầm tía năm cho tới.The Wimbledon championships are spread over two weeks.Giải vô địch Wimbledon được kéo dãn dài ra trong vòng nhị tuần.

spring back: bật lại; nảy lại

The branch sprang bachồng và hit him in the face.Nhánh cây bật lại với tiến công trúng vô mặt anh ấy.Bake the cake for 45 minutes, or until the top springs baông chồng when touched lightly in the centre.Nướng bánh vào 45 phút, hoặc cho đến Lúc phương diện bánh nảy trở lại lúc va dịu vào giữa.