Hầu hết các lập trình viên chuyên nghiệp ngày nay sử dụng một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình hiện đại phổ biến. Một vài ví dụ về điều này có thể kể đến như C (và C ++, C #, v.v.), Python, Java (và JavaScript), Perl, hoặc một số khác. Trong đó không thể không nhắc tới Solidity. Ngôn ngữ này được thiết kế để dễ học cho các lập trình viên đã quen thuộc với một hoặc nhiều ngôn ngữ lập trình hiện đại. Vậy Solidity là gì? Chức năng của chúng ra sao?,… Hãy cùng chúng tôi khám phá những nghi vấn này ngay trong phần chia sẻ sau đây.

Đang xem: Solidity là gì, tại sao ngôn ngữ lập trình solidity Được nhiều

Solidity là gì?

Solidity được biết đến như một ngôn ngữ lập trình cấp cao, dựa trên contract. Nền tảng này có cú pháp tương tự như ngôn ngữ lập trình của JavaScript. Ngôn ngữ lập trình Solidity được tạo ra để nâng cao Máy ảo Ethereum (Ethereum Virtual Machine). Solidity là ngôn ngữ kịch bản được nhập tĩnh. Nó thực hiện quá trình xác minh và thực thi các ràng buộc tại thời điểm biên dịch (compile-time) thay vì runtime.

*

Solidity là gì?Sử dụng Solidity, các nhà phát triển web có thể viết các ứng dụng yêu cầu logic nghiệp vụ tự thực thi được thêm vào trong các contract thông minh. Vì solidity được thiết kế dựa trên cú pháp JavaScript, nên các nhà phát triển web sẽ hiểu và triển khai nó dễ dàng hơn.

Chức năng của ngôn ngữ lập trình Solidity là gì?

Trái ngược với các ngôn ngữ dựa trên Máy ảo Ethereum khác, Solidity bao gồm các chức năng sau:Hỗ trợ nhiều kế thừa với tuyến tính hóa C3.Hỗ trợ các đối tượng hoặc biến trạng thái, kiểu dữ liệu và nhiều hàm lập trình khác.Các biến thành viên phức tạp cho các contract chứa cấu trúc và ánh xạ phân cấp tùy ý.Giao diện nhị phân ứng dụng tạo điều kiện cho một số chức năng an toàn kiểu trong một contract duy nhất.Nhiều nền tảng blockchain bao gồm Ethereum, Tendermint, Ethereum Classic, Counterparty và ErisDB hỗ trợ Solidity.

*

Solidity được sử dụng phổ biến

Solidity hỗ trợ những kiểu dữ liệu nào?

Integers (số nguyên): Solidity có thể hỗ trợ cả miền số nguyên không dấu và có dấu. Ví dụ: các từ khóa như “uint256” có thể được sử dụng để phân bổ kích thước 256 bit và nó cũng hỗ trợ các ngoại lệ thời gian chạy.Boolean: Kiểu dữ liệu boolean trả về giá trị “0” là false và “1” là true, tùy thuộc vào độ chính xác của một điều kiện. Đầu ra thường được tạo dưới dạng giá trị boolean khi các toán tử logic được sử dụng.Modifiers (công cụ sử đổi): Công cụ sửa đổi được sử dụng để xác định tính nhất quán của các điều kiện trước khi mã của hợp đồng thông minh được thực thi.String Literals (chuỗi chữ viết): Các chữ chuỗi có thể được biểu diễn bằng dấu ngoặc kép hoặc dấu nháy đơn.Bên cạnh đó, Solidity cung cấp các enum, toán tử, mảng,… để tạo thành một cấu trúc dữ liệu được gọi là “mappings”. Nó được sử dụng để trả về các giá trị được liên kết với các vị trí lưu trữ. Vì cú pháp của nó giống với bất kỳ ngôn ngữ lập trình chung nào. Cho nên nó có thể hỗ trợ cả mảng đơn và mảng đa chiều.

Xem thêm: ' Tmi Là Gì Trong Trò Chuyện Qua Internet? Tmi (Quá Nhiều Thông Tin) Là Gì

*

Solidity dựa trên contract

Các công cụ mà một lập trình viên Solidity có thể sử dụng

Các trường hợp sử dụng Solidity là gì?

Solidity được sử dụng phổ biến trong các trường hợp cụ thể sau đây.

Voting – Biểu quyết

Hiện tại, bỏ phiếu giải quyết nhiều vấn đề bao gồm thao túng dữ liệu, cử tri giả mạo, thay đổi máy bỏ phiếu và chụp gian hàng. Liên hệ thông minh Solidity có thể được tạo và triển khai để làm cho quá trình bỏ phiếu trở nên minh bạch và hợp lý.

Blind Auctions – Đấu giá mù

Trong một cuộc đấu giá mở, các cá nhân có thể xem giá thầu của nhau, dẫn đến tranh chấp và gian lận. Bằng cách sử dụng contracts thông minh Solidity, phiên đấu giá mù có thể được thiết kế trong đó người dùng không thể thấy ai đó đặt giá thầu cho đến khi nó kết thúc.

Xem thêm:

Crowdfunding – Huy động vốn từ cộng đồng

Huy động vốn cộng đồng được thực hiện thông qua smart contracts có thể giải quyết các vấn đề như hoa hồng của bên thứ ba và quản lý dữ liệu. Contracts thông minh vững chắc để huy động vốn từ cộng đồng không yêu cầu các hệ thống tập trung để xây dựng lòng tin, do đó giảm chi phí bổ sung.Trên đây là những thông tin khái lược nhất về Solidity là gì? cũng như chức năng của solidity. Hy vọng những thông tin tổng hợp được chia sẻ trên đây sẽ hữu ích phần nào đối với quý vị.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *