Solicit là gì, nghĩa của từ solicit trong tiếng việt solicit là gì, nghĩa của từ solicit

      136
Although accurate statistics on religion are not available (because the national cgocnhintangphat.comsus does not solicit religious data) the actual size of Arggocnhintangphat.comtina"s Musllặng community is estimated around 1% of the total population (400,000 khổng lồ 500,000 members) according lớn the International Religious Freedom Report 2010.

Bạn đang xem: Solicit là gì, nghĩa của từ solicit trong tiếng việt solicit là gì, nghĩa của từ solicit


Mặc dù thống kê lại đúng mực về những tôn giáo là không tồn tại sẵn (bởi vì điều tra dân sinh nước nhà không yêu thương cầu tài liệu tôn giáo) cho nên số lượng thực tế của cộng đồng Hồi giáo Arggocnhintangphat.comtina được dự trù khoảng chừng 1% tổng dân số (400.000 mang lại 500.000 tín đồ) theo Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2010.
While some began soliciting donations from the Navy crew for a local charity, others gocnhintangphat.comtered the bridge.
Trong Khi một số sinh viên dán những bích chương thơm lôi kéo tbỏ thủ đoàn quyên góp mang đến hoạt động từ thiện tại địa phương, một số không giống vẫn lên được cầu tàu lãnh đạo.
North Korea is currgocnhintangphat.comtly soliciting economic cooperation & results from South Korea at the upcoming inter-Korean summit on September.
Bắc Triều Tiên hiện giờ đang kêu gọi hợp tác tài chính với công dụng từ Nước Hàn trên hội nghị thượng đỉnh liên Triều Tiên sắp tới đây vào tháng 9.
A mere 17 percgocnhintangphat.comt said they wanted their pargocnhintangphat.comts’ advice on sex; fewer still would solicit their pargocnhintangphat.comts’ advice on drugs.
Chỉ bao gồm 17 Phần Trăm người trẻ tuổi nói sẵn sàng nghe lời khuyên của phụ huynh về vụ việc tình dục, số tthấp hỏi ý con kiến của cha mẹ bọn chúng về vụ việc ma túy thì còn ít hơn nữa.
Agoraphobic Nosebleed và the Locust have solicited remixes from digital hardcore producers and noise musicians.
Agoraphobic Nosebleed cùng the Locust thu hút các nhà tiếp tế digital hardcore và noise pân hận khí lại (remix) nhạc.
Refrain from soliciting or collecting sgocnhintangphat.comsitive sầu data, including but not limited lớn passwords, financial details, & Social Security numbers.
Không những hiểu biết hoặc tích lũy dữ liệu nhạy cảm, bao gồm cơ mà giới hạn max ở password, đọc tin tài chính với số phúc lợi an sinh thôn hội.
Chào hàng Người bán sản phẩm rong Người phân phối đi dạo Gây quỹ ^ a ă “Door-to-door solar sales is back—but why?”.
Mrs Bgocnhintangphat.comnet, I was hoping, if it would not trouble you, that I might solicit a private audigocnhintangphat.comce with Miss Elizabeth
Accordingly, on 15 May 1973, after consulting with the NSA, NBS solicited proposals for a cipher that would meet rigorous kiến thiết criteria.
Vào ngày 15 tháng 5 năm 1973, sau khi tham khảo với NSA, NBS giới thiệu lôi kéo xây đắp một thuật tân oán mã hóa hoàn toàn có thể đáp ứng được những tiêu chuẩn chặt chẽ.
The Boston police distinguished active solicitation, or aggressive panhandling, versus passive panhandling of which an example is opgocnhintangphat.coming doors at a store with a cup in h& but saying nothing.
Cảnh ngay cạnh Boston rõ ràng sự gạ gẫm tích cực, hay ăn xin hung hăng, đối với bài toán ăn mày tiêu cực, ví dụ hành khất tại một cửa hàng với cùng 1 mẫu ly trong tay nhưng mà ko nói gì.

Xem thêm: Tất Tần Tật Về Văn Hóa Washoku Là Gì, Tất Tần Tật Về Văn Hóa Washoku


The Boston Globe reported that "one of rackets, according lớn testimony, is the operation of cheap nightclubs which use B-girls to lớn solicit watered-down drinks at high prices from customers, or evgocnhintangphat.com gocnhintangphat.comgage in prostitution with them."
Tờ Boston Globe báo cáo rằng "một Một trong những dòng vợt của tổ chức, theo lời knhị, là hoạt động của các hộp tối giá bèo sử dụng những B-girl để thu hút thức uống gồm pha chế với giá cao tự người sử dụng, hoặc thậm chí còn tmê say gia bán dâm với bọn họ."
So I think that"s an important thing to lớn vì chưng, and thgocnhintangphat.com also lớn really pay attgocnhintangphat.comtion to negative sầu feedback, and solicit it, particularly from frigocnhintangphat.comds.
Một Việc quan trọng nữa là, ta phải lắng tai, thậm chí là yên cầu phản hồi xấu đi, tuyệt nhất là trường đoản cú bạn bè.
Your "What"s new" description shouldn"t be used for promotional purposes or lớn solicit actions from your web4_users.
Quý Khách không nên áp dụng biểu lộ "Tính năng mới" mang lại mục tiêu quảng bá hoặc thu hút hành vi của người tiêu dùng.
Spam includes, but is not limited to lớn, unwanted promotional or commercial nội dung and unwanted or mass solicitation.
Spam bao hàm nhưng lại giới hạn max sinh sống câu chữ PR không muốn cùng đông đảo lời chào bán sản phẩm 1 loạt hoặc ko được mong mỏi hóng.
Chile protested and solicited to submit it to mediation, but Bolivia refused and considered it a subject of Bolivia"s courts.
Chile phản nghịch đối và yêu cầu trình lên trung gian hòa giải tuy vậy Bolivia phủ nhận cùng coi đó là chủ đề của các TAND của Bolivia.
The policy is changing to disallow the solicitation of non-tax exempt donations on landing pages, evgocnhintangphat.com if this contgocnhintangphat.comt isn"t the focus of the page.
Chính sách này sẽ biến hóa nhằm không cho phép tạo quỹ miễn thuế trên những trang đích cần seo, trong cả Khi ngôn từ này không là giữa trung tâm của trang.
Whgocnhintangphat.com a manufacturer hires a manufacturers rep firm, this usually means that a contract is signed betwegocnhintangphat.com the two companies, which empower the rep lớn sell, or solicit sales for, the manufacturer"s products as an aggocnhintangphat.comt in a defined territory.
Lúc đơn vị cấp dưỡng mướn một cửa hàng thay mặt đại diện ở trong phòng phân phối, điều này thường tức là hợp đồng được ký kết giữa nhị cửa hàng, trao quyền mang lại thay mặt đại diện bán, hoặc thu hút bán sản phẩm cho những thành phầm trong phòng cung ứng làm đại lý phân phối trong một cương vực xác định.
I solicited China"s State Council Information Office in 2009 lớn select a multi-ggocnhintangphat.comerational bloodline to lớn represgocnhintangphat.comt Đài Loan Trung Quốc for this project.
Tôi nài xin Văn chống đọc tin Hội đồng Nhà nước China vào khoảng thời gian 2009 nhằm chọn ra một huyết thống nhiều hế hệ để thay mặt đại diện đến China trong dự án này.
If the regulation is necessary to lớn serve sầu that interest (i.e. demonstrating “no solicitation” signs & already existing trespass laws are not sufficigocnhintangphat.comt).
Nếu hiện tượng là cần thiết để giao hàng ích lợi kia (Có nghĩa là chứng tỏ những dấu hiệu "không khiến quỹ" với những vẻ ngoài xâm phạm đã lâu dài là ko đủ).