Sole discretion là gì

      262

This Confidentiality và Related Matters Agreement (Agreement) is entered into lớn on by và between the following parties:

Bản thỏa thuận hợp tác bảo mật thông tin đọc tin này sau đây gọi tắt là (Thỏa thuận) được lập ngày ........ mon......... năm.........

Bạn đang xem: Sole discretion là gì

Company name

Tên công ty

.........................................................................................................................................................................................

Company registration number

Giấy ghi nhận đăng ký kinh doanh số:.........................................................................................................................................................................................

Registered address

Địa chỉ trụ ssống chính

.........................................................................................................................................................................................

Legal Representative

Người thay mặt theo pháp luật:

.........................................................................................................................................................................................

Permanent residence address

Địa chỉ thường trú:

.........................................................................................................................................................................................

Position

Chức vụ: ...........................................................................................................................................................................

Hereinafter referred to lớn as the“Company”

Sau phía trên call tắt là “Công ty

Mr./Ms.

Ông/Bà

.........................................................................................................................................................................................

ID Card No.

Chứng minch quần chúng. # số:

.........................................................................................................................................................................................

Permanent residence address

Địa chỉ thường xuyên trú:

.........................................................................................................................................................................................

Temporary residence address

Địa chỉ nhất thời trú:

.........................................................................................................................................................................................

Hereinafter referred lớn as the “Employee

Sau trên đây Call tắt là “Người lao động

WHEREAS:

XÉT RẰNG:

A. On , the Company and the Employee entered into a labour contract khổng lồ reflect the Employee’s full-time employment with the Company as (Labour Contract);

Vào ngày........ tháng........ năm........., Công ty và Người lao rượu cồn ký kết kết Hợp đồng lao rượu cồn phản ảnh vấn đề có tác dụng toàn thời hạn của nhân viên cấp dưới cùng với đơn vị (Hợp đồng lao động)

Vào ngày..... tháng...... năm, công ty chúng tôi và Người lao đụng ký kết phối kết hợp đồng ủy quyền quyền tác giả để đề đạt câu hỏi sử dụng cục bộ quyền cài đặt trí tuệ của cửa hàng so với bạn lao đụng trong suốt thời gian thao tác làm việc. (Chuyển nhượng bản quyền)

BOTH PARTIEShereby agree to the following provisions:

Cả phía hai bên đồng ý cùng với các dụng cụ sau đây:

1.Definition & interpretation

1. Định nghĩa cùng giải thích

1.1Definition

1.1 Định nghĩa

(a)Enterpriseincludes any corporation, firm, partnership, proprietorship, or other venture, and may also include the Employee’s own business (if any).

(a) Doanh nghiệp bao hàm bất cứ công ty cổ phần, đơn vị, cửa hàng thích hợp danh, daonh nghiệp tư nhân hoặc liên kết kinh doanh khác cùng củng hoàn toàn có thể bao gồm những hoạt động sale của nhân viên (nếu như có)

(b)Group Companiesmeans the Company & each of its parent, subsidiary & affiliated companies, và the successors & assigns of the Company and each such parent, subsidiary and affiliated company.

(b) Tập đoàn là Công ty cơ mà từng chủ thể chị em, chủ thể nhỏ, đơn vị liên kết kinh doanh, người kế thừa với chuyển nhượng ủy quyền của người sử dụng bà bầu, chủ thể con, chủ thể liên doanh.

(d)Group Company CustomerorSuppliermeans any actual or prospective customer, client, supplier, source of supply, licensee, licensor, author or other contributor, or distributor of any Group Company.

(d) cửa hàng quý khách xuất xắc đơn vị phân phối nghĩa là người tiêu dùng xuất xắc khách hàng tiềm năng, đơn vị sản xuất, mối cung cấp cung ứng, người được cấp phép, người cấp phép, người sáng tác hoặc fan góp phần khác hoặc đơn vị sản xuất uat tập đoàn

(e)Group Company Employeemeans an employee of any Group Company.

(e) Nhân viên của Tập đoàn nghĩa là nhân viên cấp dưới của ngẫu nhiên tập đoàn lớn làm sao.

(f)Group Company Propertymeans the property of, or relating to lớn, any Group Company including: Group Company Confidential Information (in any form), Group Company cars, sản phẩm điện thoại telephones, máy vi tính & desktop computers, credit cards, equipment, passes, keys, cards, samples, IT/telecommunications log-on details, passwords, data, disks và documents. “Disks và documents” include correspondence, files, e-mails, memos, reports, minutes, plans, records, surveys, software, diagrams, computer print-outs, manuals, documentation relating lớn any Group Company Customer, Supplier or Employee, any electronic storage device such as a PDA or USB drive, memory sticks or cards, CDs, hard drives, or any other medium for storing information, including all copies và summaries.

(f) Tài sản của Công ty tức thị gia sản hoặc liên quan mang lại ngẫu nhiên gia sản nào của chúng ta bao gồm: thông tin kín của người sử dụng (bên dưới bất kỳ hình thức nào), xe pháo chủ thể, điện thoại cảm ứng thông minh di động cầm tay, máy tính xách tay, máy tính xách tay nhằm bàn, thẻ tín dụng thanh toán, sản phẩm công nghệ, giấy phép, chìa khóa, danh thiếp đáp, thông báo singin IT, mật khẩu, dẽ liệu, đĩa và tư liệu. “Đĩa và tài liệu” bao gồm tlỗi tín,tập tin, gmail, bản ghi lưu giữ, báo cáo, biên bạn dạng, planer, làm hồ sơ, điều tra khảo sát, ứng dụng, biểu thứ, bạn dạng in máy tính, tư liệu tương quan đến bất kỳ khách hàng như thế nào của người sử dụng, bên cung ứng hoặc nhân viên cấp dưới, sản phẩm công nghệ tàng trữ điện tử như PDA tốt USB, thẻ lưu giữ hoặc thẻ, đĩa CD, ổ đĩa cứng hoặc ngẫu nhiên phương tiện làm sao khác để lưu trữ báo cáo, bao gồm cả cả phiên bản sao và cầm tắt.

1.2Interpretation

1.2 Giải thích

(a) Nothing in this Agreement affects the Employee’s implied and express obligations during the Employee’s employment by the Company khổng lồ act in the best interests of the Company and to lớn faithfully serve the Company, including by not carrying out any secondary employment that would prejudice the Company or any other Group Company.

(a) Không tất cả quy định như thế nào vào thỏa thuận hợp tác này ảnh hưởng cho nghĩa vụ hàm ý và nghĩa vụ rõ xóm của bạn lao cồn trong quá trình thao tác trên Công ty nhằm mục tiêu hành động bởi vì tác dụng cao nhất cùng trung thành đối với chúng tôi, bao gồm ko được làm bất cứ các bước thiết bị cung cấp làm sao khiến thành con kiến đến Cchủ thể hoặc Tập đoàn không giống.

(b) Headings vày not form part of this Agreement.

(b) Tiêu đề chưa phải là một trong những phần của thỏa thuận hợp tác này.

(c) In this Agreement there are references to lớn periods of specific duration occurring immediately prior to lớn the end of the Employee’s employment with the Company. Where the Employee’s employment with the Company ceases và the Employee’s actual period of employment is less than such periods, the duration of those periods shall be deemed lớn be the duration of the Employee’s employment with the Company. This paragraph does not concern any period of garden leave. The Employee’s period of actual employment with the Company does not include any deemed period of employment referable lớn any prior service with a Group Company.

(c) Trong văn bản thoả thuận này còn có các tsi mê chiếu liên quan mang đến khoảng thời hạn ví dụ tức thì trước lúc xong buổi giao lưu của nhân viên cấp dưới so với cửa hàng. Trường vừa lòng ngừng hoạt động vui chơi của nhân viên so với Shop chúng tôi mà lại thời gian thao tác làm việc của nhân viên cấp dưới tốt rộng khoảng thời gian đó thì khoảng tầm thời gian đó được xem như là thời gian làm việc của nhân viên đối với cửa hàng. Quy định này không vận dụng đối với thời gian nghỉ phnghiền. Thời gian làm việc thực tiễn của nhân viên với Cửa Hàng chúng tôi ko bao hàm thời hạn thao tác làm việc biết tới bao gồm tương quan cho ngẫu nhiên dịch vụ nào của Tập đoàn.

(d) Where a word or phrase is given a defined meaning, any other part of speech or grammatical size of that word or phrase has a corresponding meaning. For example, references lớn “Group Company Customers, Suppliers or Employees” in this Agreement và like references shall be interpreted by reference to the definitions of “Group Company Customer or Supplier” và “Group Company Employee”.

(d) Trường vừa lòng một từ bỏ hay là 1 cụm từ bỏ đã làm được chỉ dẫn có mang thì bất kỳ bí quyết nói xuất xắc biện pháp viết như thế nào khác của tự xuất xắc nhiều từ bỏ này vẫn có ý nghĩa sâu sắc tương tự. lấy ví dụ, tmê man chiếu cho “Khách hàng của tập đoàn, nhà hỗ trợ, hoặc nhân viên” trong Thỏa thuận này sẽ tiến hành diễn giải bằng cách tmê man chiếu mang đến các khái niệm “Khách sản phẩm của công ty chúng tôi tốt công ty hỗ trợ của Công ty” với “nhân viên của Công ty”.

(e) The word “include” is not a word of limitation.

(e) Từ “bao gồm” không phải là một trong tự hạn chế

(f) The word “approach” includes lớn solicit, to lớn canvass, khổng lồ deal with, & to lớn accept any approach from.

(f) Từ “bí quyết tiếp cận” bao hàm nhằm lôi cuốn, kiểm tra, giải quyết và chấp nhận bất kỳ phương pháp tiếp cận như thế nào.

(g) The word “be involved with” includes to, directly or indirectly, set up, assist, join, be engaged in, or provide any advice or services khổng lồ, as a thành viên, shareholder, unit holder, director, consultant, adviser, contractor, principal, agent, manager, employee, beneficiary, partner, associate, trustee, financier, or in any other capađô thị.

(g) Từ “tmê man gia” bao hàm, thẳng hoặc gián tiếp, tùy chỉnh, hỗ trợ, giúp đỡ, tđắm đuối gia, hoặc cung ứng vnạp năng lượng bản thông báo tốt các dịch vụ nào với tứ biện pháp là thành viên, người đóng cổ phần, nhà thiết lập, người đứng đầu, support, cố kỉnh vấn, đơn vị thầu, cửa hàng đại lý, làm chủ, nhân viên, fan thụ hưởng trọn, đối tác doanh nghiệp, fan liên kết, người được ủy thác, nhà tài trợ hoặc bất kỳ tư bí quyết như thế nào không giống.

(h) The word “business carried on by any Group Company” includes any business that, at the time the Employee’s employment with the Company ceases, was being considered, being researched or under development by a Group Company at any time during the last <12 months><1>of the Employee’s employment (but only if the Employee obtained or knew material Group Company Confidential Information about any such business at any time during that period).

(h) Từ “Hoạt đụng marketing của Tập đoàn” bao hàm toàn bộ những việc marketing, thời gian thao tác của nhân viên cấp dưới cùng với Shop chúng tôi, bao hàm hầu như nghiên cứu, trở nên tân tiến của Tập đoàn kéo dãn dài xuyên suốt thời gian <12 tháng> nhân viên làm việc với Cửa Hàng chúng tôi ( mà lại chỉ lúc nhân viên cấp dưới tích lũy được hoặc hiểu rằng thông tin kín của Cửa Hàng chúng tôi về bất kể chuyển động như thế nào vào thời hạn đó).

2.Protection of Group Company Confidential Information

2. Bảo vệ ban bố bí mật của Tập đoàn

2.1 The Employee hereby acknowledges & agrees that in performing the Employee’s duties as an employee of the Company under the Labour Contract, the Employee has from time lớn time required, & had access to, Group Company Confidential Information.

Xem thêm: Zero Mean Là Gì - Forum Machine Learning Cơ Bản

2.1 Nhân viên đồng ý thực hiện trách rưới nhiệm, nhiệm vụ của chính mình cùng với tư bí quyết là member của cửa hàng theo hòa hợp đồng lao đụng, nhân viên cấp dưới có quyền những hiểu biết thời gian, quyền truy cập vào báo cáo kín của shop.

2.2 Upon termination of employment, the Employee hereby acknowledges and agrees the following:

2.2 Lúc dứt thời gian làm việc, nhân viên bằng lòng và đồng ý các bước sau đây:

a) The Employee will hold all Group Company Confidential Information in the strickiểm tra confidence;

a) Nhân viên đang nắm giữ tất cả hầu hết báo cáo bí mật của công ty một biện pháp ngặt nghèo.

b) During the Employee’s employment with the Company, except when acting within the scope of the Employee’s duties as an employee of the Company, the Employee did not;

b) Trong thời gian thao tác tại cửa hàng, trừ hầu hết chuyển động vào phạm vi trách rưới nhiệm của nhân viên so với Shop chúng tôi, Nhân viên không được:

(i) discthảm bại or reveal lớn any person any Group Company Confidential Information;

(i) Để lộ hoặc bật mý cho bất kỳ người nào về đầy đủ ban bố bí mật của Tập đoàn;

(ii) remove sầu from any Group Company’s premises, or copy or transmit or use, any records containing Group Company Confidential Information (whether in hard or soft format); and

(ii) Loại bỏ bất kỳ các chi tiết về gia tài, tên tín đồ... của Tập đoàn, hoặc sao chép tuyệt chuyển giao, sử dụng ngẫu nhiên hồ sơ nào đựng biết tin bí mật của Tập đoàn ( dù phiên bản cứng xuất xắc bản mềm); và

c) After the date of the termination of the employment, the Employee will not discđại bại or reveal lớn any person any Group Company Confidential Information without prior written authorisation from the Company; nor will the Employee use, directly or indirectly, Group Company Confidential Information for the Employee’s own advantage or for the advantage of others without such prior authorisation.

Sau Khi hoàn thành thời hạn làm việc, nhân viên ko được nhằm lộ hoặc bật mý bất kỳ thông báo kín đáo nào của chúng tôi cho tất cả những người khác mà không có sự đồng ý trước bằng vnạp năng lượng phiên bản của Công ty; Nhân viên củng ko được thực hiện thẳng hoặc loại gián tiếp ngẫu nhiên biết tin kín đáo làm sao tương quan đến tiện ích của công ty chúng tôi xuất xắc của ngườ khác nếu như không được sự cho phéo trước kia.

2.3 If the Employee is required by law to lớn discchiến bại Group Company Confidential Information, the Employee will where practicable provide the Company with advance notice of that requirement.

2.3 ví như nhân viên cấp dưới đươc quy định thử khám phá bật mí biết tin kín đáo của Shop chúng tôi, nhân viên cấp dưới cần thông tin trước mang đến shop về yêu cầu đó

3.Reasonable restriction on competition with Group Companies

3. Hạn chế buổi tối đa việc tuyên chiến đối đầu với đông đảo Shop chúng tôi thuộc Tập đoàn

3.1 During the Employee’s employment with the Company and for <2>immediately following the date of the termination of the employment, the Employee shall not be employed by, or be involved with, a Competitor.

3.1 Trong thời gian nhân viên cấp dưới làm việc cùng với Shop chúng tôi và 3 năm ngay trong khi kết thúc thời hạn thao tác làm việc, sẽ không còn được gia công việc hoặc liên quan mang đến kẻ địch tuyên chiến đối đầu.

3.2 A “Competitor” for the purposes of this Agreement, is an enterprise which competes with, or is preparing khổng lồ compete with, a business carried on by any Group Company:

3.2 “Đối thủ cạnh tranh” trong Thỏa thuận này mang chân thành và ý nghĩa là 1 công ty lớn tuyên chiến đối đầu hoặc sẽ chuẩn bị để tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh với cùng 1 công ty bất kỳ cùng với cửa hàng như thế nào của Tập đoàn:

a) in which business the Employee actively worked in the last <3>of the Employee’s employment with the Company;

a) Trong đó hoạt động marketing được tiến hành liên tiếp trong tầm <6 tháng><3> sau cùng của nhân viên cấp dưới trên Công ty; hoặc là

b) about which business the Employee holds material Group Company Confidential Information.

b) Về chuyển động sale cơ mà nhân viên cấp dưới nắm giữ ban bố kín của Tập đoàn

4.Reasonable restrictions on solicitation of customers, suppliers & employees of Group Companies (và related activities)

4. Hạn chế buổi tối đa vấn đề đối đầu trong vấn đề si mê quý khách, bên cung ứng, nhân viên cấp dưới của Tập đoàn (với những chuyển động tất cả liên quan)

4.1 During the Employee’s employment with the Company và for <4>immediately following the cessation of the Employee’s employment, the Employee shall not, indirectly or directly:

4.1 Trong thời hạn làm việc của nhân viên cấp dưới so với chúng tôi cùng <3 năm> ngay trong khi dứt thời hạn làm việc, sẽ không còn được thẳng hoặc gián tiếp:

a) approach any Group Company Customer or Supplier with a view to lớn obtaining its, his or her services, custom or business for a Competitor;

a) Tiếp cận với bất kỳ người tiêu dùng, nhà hỗ trợ nào của Tập đoàn để sở hữu được các hình thức dịch vụ, người tiêu dùng hoặc thao tác mang đến địch thủ cạnh tranh

b) induce or assist any Group Company Employee to lớn leave his or her employment with any Group Company to work for, or be involved with, a Competitor; or

b) Dụ dỗ hoặc thu hút member bong khỏi bất kỳ Công ty làm sao trong Tập đoàn để gia công việ cùng với kẻ thù cạnh tranh; hoặc

c) interfere with the relationship between any Group Company & any Group Company Customer, Supplier or Employee.

c) Can thiệp vào mối quan hệ với người tiêu dùng, bên hỗ trợ hoặc nhân viên cấp dưới của Tập đoàn.

5.Protection of Group Company intellectual property

5. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của Tập đoàn

5.1 All writings, artwork, developments, inventions, techniques, methods, improvements, products, devices, programs, or systems (Work) that the Employee conceives, develops or makes during the Employee’s employment with the Company that are within the scope of the Employee’s employment or connected in any way with such employment are and shall be the sole property of the Company.

5.1 Tác cả những tác phđộ ẩm, tác phđộ ẩm nghệ thuật và thẩm mỹ, trở nên tân tiến, sáng chế, chuyên môn, phương pháp đổi mới, thành phầm, sản phẩm, công tác hoặc hệ thống (Tác phẩm) mà lại nhân viên tưởng tượng, cải tiến và phát triển, tạo ra vào phạm vi của nhân viên cấp dưới Khi thao tác trên shop bên dưới ngẫu nhiên hiệ tượng nào và này sẽ là tài sản tuyệt nhất của Shop chúng tôi.

5.2 Nhân viên ko được bỏ ngang hoặc vô điều kiện diệt quăng quật quyền lợi và nghĩa vụ của Cửa Hàng chúng tôi, toàn bộ quyền liên quan mang lại quyền tác giả cuả nhân viên cấp dưới so với ngẫu nhiên tác phẩm bạn dạng quyền nào nhìn trong suốt quy trình làm việc trên ngẫu nhiên shop làm sao, bao gồm quyền người sáng tác và quyền đòi bồi thường một khoản tkhô nóng toán bổ sung đối với bài toán thực hiện hoặc khai quật các tác phẩm dó theo điều khoản toàn quốc.

5.3The Employee agrees that:

5.3 Nhân viên gật đầu đồng ý rằng:

a) the salary, bonuses or any other incomes paid by the Company to lớn the Employee during the term of the employment is full compensation for:

a) Tiền lương, tiền thưởng, hoặc hầu hết khoản các khoản thu nhập không giống mà Cửa Hàng chúng tôi trả mang lại nhân viên nhìn trong suốt thời gian làm việc là 1 trong khoản bồi thường vừa đủ cho:

(i) the Employee’s assignment in favour of the Company of all present and future Work conceived, developed or made during the Employee’s employment with any Group Company that are within the scope of the Employee’s employment or connected in any way with such employment; and

(i) Sự phân công trạng cồn của nhân viên cấp dưới về sáng tạo, tưởng tượng, phát triển cùng tạo nên vào thời gian thao tác làm việc của nhân viên cấp dưới ngơi nghỉ bất kỳ Cửa Hàng chúng tôi như thế nào của Tập đoàn vào phạm vi công việc của chính mình hiện giờ và sau này; và

(ii) Việc sử dụng các bạn dạng quyền tác phẩm của nhân viên cấp dưới trong veo thời hạn thao tác làm việc cùng với cửa hàng được tiến hành theo pháp luật VN.

b) Nhân viên sẽ không triển khai ngẫu nhiên khiếu nài như thế nào so với Tập đoàn tương quan mang lại những tác phẩm bản quyền đó

5.4 Trong phạm vi nhưng mà bất kỳ tác phđộ ẩm làm sao bởi nhân viên sẽ tưởng tượng, phát triển và tạo ra thành phầm vào thời gian làm việc trên công ty chúng tôi trực thuộc vào phạm vi công việc của Người lao động hoặc tất cả bất kỳ hoạt động nào liên quan giống như sẽ không còn tự động trở nên gia tài của công ty chúng tôi mà đề nghị được Người lao hễ giao cho công ty tất cả quyền với công dụng trong tác phđộ ẩm, kể cả phiên bản quyền bên trên toàn trái đất bên dưới phần đa vẻ ngoài, tức thì cả các phương tiện đi lại truyền thông media trường đoản cú hiện nay tốt sau này được nghe biết theo luật pháp toàn quốc, Người lao động buộc phải cấp đến công ty chúng tôi một giấy ủy quyền nhằm thay mặt đại diện Người lao cồn tiến hành toàn bộ các tư liệu quan trọng liên quan mang lại thực hiệc bàn giao quyền so với Tác phẩm kia, bất kỳ sự bằng lòng nào về những quyền cùng quyền đổi mới so với Tác phđộ ẩm. Nhân viên gật đầu rằng mình tất cả nghĩa vụ bắt buộc hợp tác không thiếu vào vấn đề thiết lập cấu hình với gia hạn toàn bộ những quyền so với shop bằng phương pháp hợp thức hóa mục tiêu những tư liệu, ứng dụng của Tác phđộ ẩm đối với Cửa Hàng chúng tôi, sau đó:

a) The Employee unconditionally & irrevocably waives the enforcement of the Employee’s rights in the Work against the Company, và waives all claims và causes of action of any kind against the Company with respect to lớn the Work & the Company’s use of the Work;

a) Người lao động gật đầu đồng ý một cách vô ĐK cùng ko biến hóa đối với chúng tôi, không được thực hiện quyền của nhân viên trong công việc hạn chế lại cửa hàng với không được khiếu năn nỉ cùng viện cớ dưới ngẫu nhiên hình thức như thế nào để ngăn chặn lại công ty tương quan đến việc áp dụng tác phẩm.

b) the Employee agrees, at the Company’s request & expense, lớn consent lớn và join in any action with the Company to enforce the Employee’s rights in the Work against third parties; and

b) Nhân viên đồng ý với các thưởng thức cùng ngân sách của công ty chúng tôi, đồng ý tsay mê gia vào số đông hoạt động của Cửa Hàng chúng tôi nhằm triển khai quyền của nhân viên vào quá trình, hạn chế lại mặt thứ 3; và

c) the Employee unconditionally and irrevocably grants to lớn the Company during the term of the Employee’s rights in the Work an exclusive, irrevocable, perpetual, worldwide, fully paid và royalty-không tính tiền license without any further consideration, và with rights to lớn sublicense through multiple levels of sub-licensees, to reproduce, lớn create derivative works of, to distribute, khổng lồ publicly perform & to lớn publicly display (by all means now known or later developed) the Work.

c) Nhân viên chấp nhận một cách tuyệt đối với không đổi khác đối với chúng tôi, vào thời hạn làm việc tại chủ thể, quyền của Người lao đụng đã làm được Việc thanh khô tân oán một biện pháp không thiếu thốn lẻ tẻ thì cửa hàng không hẳn bỏ ra trả phí phiên bản quyền mà lại không cần thiết phải xem xét thêm cùng tất cả quyền trao giấy phép lại, xào luộc, tạo nên các thành phầm tái sinc, phân phối, thực hiện công khai với hiển thị công khai (bằng toàn bộ các phương tiện đi lại hiện nay hoặc cách tân và phát triển sau này) bên dưới nhiều cấp độ.

6.Return of Group Company Property

6. Trả lại tài sản của Tập đoàn

By the date of the termination of the employment, or at such other time that the Company directs, the Employee will deliver to the Company all Group Company Property in the Employee’s possession, custody or control.

khi chấm dứt thời gian thao tác làm việc hoặc vào thời điểm không giống mà lại cửa hàng lãnh đạo, Nhân viên sẽ bắt buộc giao lại mang lại Cửa Hàng chúng tôi tất cả gia sản chiếm hữu hoặc quyền kiểm soát của nhân viên cấp dưới đối với gia tài của Shop chúng tôi.

7.Proof of compliance with this Agreement

7. Bằng triệu chứng về câu hỏi tuân hành Thỏa thuận này

Upon the date of the termination of the employment, the Company may require the Employee khổng lồ provide sufficient evidence confirming that the Employee is not in breach of this Agreement, or about lớn breach this Agreement. Where the Employee joins a Competitor, or the Employee is about to lớn join a Competitor, such proof may include separate written assurances from the Competitor & the Employee that the Employee will not be in breach of this Agreement. Any proof must be satisfactory in the opinion of the Company in its sole discretion.

Lúc xong xuôi thời gian thao tác, công ty chúng tôi rất có thể đòi hỏi Người lao cồn cung ứng tương đối đầy đủ vật chứng xác nhận rằng Người lao cồn bao gồm hoặc ko phạm luật Thỏa thuận này. Trường hơp Người lao hễ đổi thay một tín đồ tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh cùng với shop hoặc tham mê gia vào chúng tôi kẻ thù, bằng chứng này bao gồm những vnạp năng lượng bản hoàn toàn có thể đảm bảo rằng Nguời lao hễ sẽ không vi phạm luật Thỏa thuận này. Bất kỳ bằng chứng nào củng nên thỏa đáng theo ra quyết định của cửa hàng.

8.Remedies

8. Biện pháp

8.1 The Employee và the Company hereby acknowledge and agree that any failure of the Employee khổng lồ comply with any term of this Agreement shall result in the Employee incurring the obligations khổng lồ pay khổng lồ the Company an amount of VND <200,000,000.00><5>(Liquidated Damages).

8.1 Người lao rượu cồn cùng công ty chúng tôi xác định và chấp nhận rằng ngẫu nhiên sự thiếu hụt sót làm sao cuả Người lao hễ trong việc tuân thủ những pháp luật của thỏa thuận này thì yêu cầu tất cả nghĩa vụ thanh toán thù đến Shop chúng tôi một khoản tiền <200,000,000.00>(Thiệt hại ước tính).

8.2 The Liquidated Damages shall be acknowledged and agreed by the Employee & the Company as comprising the estimated compensation for damage or loss caused by the mặc định of the Employee lớn the Company under this Agreement. Any obligation of the Company lớn evidence the actual loss or damage caused by the mặc định of the Employee to lớn the Company is hereby waived by the Employee.

8.2 Các thiệt sợ dự trù sẽ tiến hành nhân viên với cửa hàng bằng lòng cùng đồng ý bao gồm khoản bồi hoàn ước tính thiệt sợ hãi hoặc tổn định thất vì chưng sự vi phạm luật của Người lao hễ đối với công ty chúng tôi theo Thỏa thuận này. Nghĩa vụ của chúng tôi là yêu cầu chứng tỏ được thiệt hại vì Người lao rượu cồn tạo ra đến Cchủ thể.

8.3 In addition lớn the Liquidated Damages, the Company is entitled to:

8.3 Ngoaid các khoản thiệt sợ, Công ty gồm quyền:

a)obtain an injunction prohibiting the Employee from violating this Agreement or other equitable relief; and

a) Đưa sai bảo cấm, cnóng nhân viên cấp dưới phạm luật Thỏa thuận này cùng những giải pháp khác; và

b) take action under this Agreement lớn protect any third tiệc ngọt beneficiaries including any Group Company which may be injured by a breach or threatened breach of this Agreement. To the extent permitted by law, those third parties may also independently take action against the Employee under this Agreement.

b) Thỏa thuận này bảo vệ công dụng của bất kỳ bên đồ vật 3 nào bao hàm Shop chúng tôi như thế nào trực thuộc tập đoàn bị tổn định thất về quyền lợi và nghĩa vụ vị phạm luật thỏa thuận này. Trong phạm vi lao lý chất nhận được, những mặt sản phẩm 3 củng hoàn toàn có thể hành động chống lại Nhân viên theo Thỏa thuận này.

8.4 If the Employee receives from any person, company, business entity or other organisation an offer of employment during the operation of the restrictions under clause 3 or 4 of this Agreement, the Employee will forthwith provide lớn such person, company, business entity or other organisation a full and accurate copy of this Agreement. The Employee confirms that the Company or any other Group Company may vày so at their discretion. The Employee is otherwise strictly prohibited from disclosing this Agreement to any third buổi tiệc nhỏ other than for the purpose of obtaining professional advice or if required by law.

8.4 Nếu nhân viên cấp dưới nhận ra trường đoản cú bất kỳ bạn như thế nào, công ty, tổ chức triển khai marketing hoặc tổ chức triển khai nào khác hỗ trợ Việc làm cho vào quy trình hoạt động của các giảm bớt theo khoản 3 hoặc 4 của Hợp đồng này, Người lao cồn vẫn hỗ trợ ngay cho tất cả những người, công ty, pháp nhân kinh doanh hoặc Tổ chức một bạn dạng sao đầy đủ cùng chính xác của Hiệp định này. Nhân viên chứng thực rằng Công ty hoặc ngẫu nhiên Công ty Tập đoàn làm sao khác có thể thực hiện theo ý của chính bản thân mình. Người lao đụng bị nghiêm cấm tiết lộ Thỏa thuận này cho ngẫu nhiên bên thiết bị cha như thế nào ngoại trừ mục đích đã đạt được lời khuim chuyên môn hoặc theo đề xuất của nguyên tắc pháp

9.Governing law

9. Luật điều chỉnh

This Agreement và any disputes relating lớn it, including those pertaining to lớn or arising out of its interpretation, performance, amendment or enforcement, shall be governed by và construed in accordance with the laws of Vietnam giới.

Thỏa thuận này với ngẫu nhiên ttrẻ ranh chấp như thế nào tương quan mang đến thỏa thuận này, đề cập cả các vấn đề tương quan hoặc tạo ra từ việc lý giải, sửa thay đổi, thực hành sẽ tiến hành thực hiện với được đọc theo quy định Việt Nam

10.Severability

10. Hiệu lực từng phần

If any provision of this Agreement is held to lớn be unenforceable, such provision will be distinct and severable from the other provisions of this Agreement, and such unenforceability will not affect the validity and enforceability of the remaining provisions.

Nếu ngẫu nhiên lao lý nào của phiên bản thỏa thuận này bị tuim ba vô hiệu hóa thì những lao lý sót lại không biến thành tác động và vẫn giữa nguyên ổn hiệu lực thực thi kết quả đầy đủ.

11.Entire agreement & amendment

11. Hợp đồng tổng thể với ngã sung

11.1 This Agreement constitutes the sole & entire agreement between the Company & the Employee relating khổng lồ its subject matter, và it supersedes & cancels all previous agreements or understandings between the parties khổng lồ the extent that any such agreement or understanding is inconsistent, in whole or in part, with the provisions of this Agreement.

11.1 Thỏa thuận này giới thiệu với thiết lập yêu cầu một thỏa thuận hợp tác tổng thể và toàn diện của chúng tôi và Người lao động tương quan cho nội dung đa phần, sửa đổi, hủy bỏ các thỏa thuận hoặc sự hiểu biết trước kia thân những mặt mà vào phạm vi ngẫu nhiên của thỏa thuận hợp tác này, hoặc sự hiểu biết không đồng hóa về một phân hoặc toàn bộ thỏa thuận với những pháp luật của thỏa thuận này.

11.2 The Employee agrees và acknowledges that:

11.2 Nhân viên chấp nhận với chính thức rằng:

a)This Agreement may not be modified, altered, or changed except upon the express written consent of the Company;

a) Thỏa thuận này không được đổi khác, sửa đổi hoặc biến đổi trừ Khi tất cả sự đồng ý bởi vnạp năng lượng bản của Công ty;

b)The waiver by the Company of a breach of any of the provisions of this Agreement will not operate or be construed as a waiver of any other provision of this Agreement or a waiver of any subsequent breach of the same provision; and

b) Việc shop diệt bỏ ngẫu nhiên luật pháp làm sao trong thỏa thuận hợp tác này thì thỏa thuận này đã không tồn tại hiệu lực thực thi hoặc được đọc là các lao lý khác trong thỏa thuận hợp tác này củng không tồn tại hiệu lực thực thi, hoặc từ bỏ ngẫu nhiên vi phạm nào tiếp sau vào cùng một điều khoản; và

c) In executing this Agreement the Employee has not relied on any statements, promises, or representations made by any Group Company except as specifically stated in this Agreement.

c) Trong câu hỏi tiến hành Thỏa thuận này Người lao hễ ko dựa vào bất kỳ sự trình bày, tuim ba, lời hứa hẹn nào của bất kỳ Tập đoàn làm sao trừ Lúc được nêu ví dụ trong Thỏa thuận này.

12.Survival

12. Hiệu lực

The Employee and the Company acknowledge & agree that this Agreement will survive sầu the termination of the Employee’s employment, including the unilateral termination of the Employment by the Company.

Nhân viên chủ thể chấp nhận rằng Thỏa thuận này vẫn trường tồn Khi nhân viên cấp dưới thôi vấn đề tại công ty, bao gồm cả câu hỏi cửa hàng kết thúc hòa hợp đồng lao cồn cùng với nhân viên