Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (110.09 KB, 9 trang )

Đang xem: Là gì? nghĩa của từ số hạng là gì, nghĩa của từ số hạng trong tiếng việt

SỐ HẠNG – TỔNG I . MỤC TIÊU : Giúp học sinh ( HS ) :  Biết và gọi tên đúng các thành phần và kết quả của phép cộng : Số hạng – Tổng .  Củng cố, khắc sâu về phép cộng ( không nhớ ) các số có 2 chữ số .  Củng cố kiến thức về giải bài toán có lời văn bằng một phép tính cộng . II. ĐỒ DÙNG DẠY – HỌC :  Viết sẳn nội dung bài tập 1 trong SGK .  Cac thanh thẻ ghi sẵn : Số hạng – Tổng .
mấy đơn vị ? – Hỏi HS 2 tương tự với số 84 . – Nhận xét cho điểm. – HS 2 viết các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé . – HS 1 : 39 gồm 3 chục và 9 đơn vị . – 84 gồm 8 chục và 4 đơn v
2. Dạy – học bài mới : 2.1 Giới thiệu bài : Trong giờ học toán hôm nay, chúng ta sẽ được biết tên gọi của các thành phần trong phép cộng và tên gọi kết quả của phép cộng . 2.2 Giới thiệu các thuật ngữ “ Số hạng – Tổng ” : – Viết lên bảng 35 + 24 = 59 và yêu cầu HS đọc phép tính trên . – Nêu : Trong phép cộng 35 + 24 = 59 thì 35 được gọi là số hạng , 24 cũng được gọi là số hạng, còn 59 gọi là Tổng. ( Vừa nêu vừa ghi lên bảng
– 35 cộng 24 bằng 59 . – Quan sát và nghe GV giới thiệu . như phần bài học của SGK. – 35 gọi là gì trong phép cộng 35+24=59 ? – 24 gọi là gì trong phép cộng 35+24=59 ?
– 59 gọi là gì trong phép cộng 35+24=59 ? – Số hạng là gì ? – Tổng là gì ? * Giới thiệu tương tự với phép tính cột dọc. Trình bày bảng như phần bài học trong sách giáo khoa. – 35 cộng 24 bằng bao nhiêu ? – 59 gọi là Tổng, 35 + 24 = 59 nên 35 + 24 cũng gọi là tổng.
– Yêu cầu HS nêu tổng của phép cộng – 35 gọi là số hạng ( 3 HS trả lời ) .- 24 gọi là số hạng ( 3 HS trả lời ) .- 59 gọi là Tổng ( 3 HS trả lời ) .- Số hạng là các thành phần của phép cộng ( 3 HS trả lời ) .
35 + 24. 2.3 Luyện tập – Thực hành : Bài 1 : – Yêu cầu HS quan sát bài mẫu và đọc phép cộng của bài mẫu. – Nêu các số hạng của phép cộng 12 + 5= 17 – Tổng của phép cộng là số nào ?. – Muốn tính tổng ta làm thế nào ? – Yêu cầu HS tự làm bài.
– Gọi HS nhận xét bài của bạn sau đó đưa ra kết luận . – Nhận xét, cho điểm HS . – 12 cộng 5 bằng 17 . – Đó là 12 và 5 . -Là số 17 . – Lấy các số hạng cộng với nhau ( 3 HS trả lời ) . – HS cộng nhẩm rồi điền vào

Xem thêm: Việt Kiều Là Gì ? Việt Kiều Là Gì Archives

bảng, 1 HS làm bài trên bảng lớp . – Nhận xét bài của bạn, tự kiểm tra bài của mình theo kết luận của GV . Bài 2 : – Yêu cầu HS đọc đề bài, đọc mẫu và – Đọc : 42 cộng 36 bằng 78 . nhận xét về cách trình bày của phép
tính mãu ( viết theo hàng ngang hay cột dọc ? ) . – Hãy nêu cách viết, cách thực hiện phép tính theo cột dọc . – Yêu cầu HS tự làm bài, gọi 2 HS lên làm bài, mỗi HS làm 2 con tính. – Gọi HS nêu cách viết, cách thực hiện phép tính 30 + 28 và 9 + 20 .
Phép tính được trình bày theo cột dọc. – Viết số hạng thứ nhất rồi viết tiếp số hạng kia xuống dưới sao cho đơn vị thẳng cột với đơn vị, chục thẳng cột với chục, viết dấu +, kẻ gạch ngang. Tính từ phải sang trái. – HS làm bài sau đó chữa bài miệng .
– Viết 30 rồi viết 28 dưới 30 sao cho 8 thẳng cột với 0 và 2 thẳng 3. Viết dấu + và kẻ vạch ngang. 0 cộng 8 bằng 8, viết 8 thẳng hàng đơn vị, 3 cộng 2 bằng 5, viết 5 thẳng hàng chục. Vậy 30
– Trả lời tương tự với 9 + 20 . Bài 3 : – Gọi HS đọc yêu cầu . – Đề bài cho biết gì ? – Bài toán yêu cầu tìm gì ? – Muốn biết cả hai buổi bán được bao nhiêu xe ta làm phép tính gì ? – Yêu cầu HS tự làm bài .
– Đọc đề bài – Cho biết buổi sáng bán 12 xe đạp, buổi chiều bán được 20 xe đạp . – Số xe đạp bán được của cả hai buổi . – Làm phép tính cộng . – HS tóm tắt va tr
ình bày bài gi. Tóm tắt Sáng bán : 12 xe đạp Chiều bán : 20 xe đạp Tất cả bán : xe đạp ?Bài giải Số xe đạp cả hai buổi bán được l: 12 + 20 = 32 ( xe đạp )

Xem thêm: Nghĩa Của Từ Úp Thìa Là Gì ? Nghĩa Của Từ Úp Thìa Trong Tiếng Việt

Đáp số : 32 xe đạp . – Có thể yêu cầu HS nêu các cách trả lời khác nhau. Chẳng hạn như : Cửa hàng bán được tất cả là; Cả hai buổi bán được số xe là 2.4 Củng cố , dặn dò : – Nếu còn thời gian, GV có thể tổ chức cho các em thi tìm nhanh kết quả của các phép cộng. Các phép cộng được đưa ra dưới các dạng câu hỏi như : + Tổng 32 và 41 là bao nhiêu ?
+ Nếu các số hạng là 12 và 26 thì tổng là bao nhiêu ? + Tính tổng của phép cộng có hai số hạng đều là 33 – Nhận xét tiết học . – Dặn dò HS về nhà ôn lại cách thực hiện phép cộng các số có 2 chữ số không nhớ. Ghi nhớ tên gọi các thành phần và kết quả trong phép cộng . RÚT KINH NGHIỆM TIẾT HỌC :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *