Đoàn viên của Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh chính là những thanh niên có chung mục đích tiến lên, phấn đấu vì lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu. Là người có tinh thần yêu nước, có lối sống lành mạnh, tích cực và gương mẫu trong công tác học tập, lao động và bảo vệ Tổ quốc. Vậy quyền hạn và nhiệm vụ của người đoàn viên là gì, bài viết dưới đây sẽ giúp bạn giải đáp được những thắc mắc này.

Đang xem: Đoàn viên là gì, vị trí, vai trò, nhiệm vụ của người Đoàn viên

1. Vai trò và vị trí của người đoàn viên

*
*

Phấn đấu theo mục tiêu lý tưởng của Đảng và Bác Hồ, do đó dù ở trong bất cứ một hoàn cảnh nào thì người đoàn viên luôn lấy mục tiêu, lý tưởng của Đảng và Bác Hồ làm mục tiêu phấn đấu của mình. Đồng thời tích cực học tập và rèn luyện, tham gia vào các hoạt động xã hội, các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Là một thành viên của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, mỗi đoàn viên phải có trách nhiệm phát huy hết chức năng Đoàn là trường học xã hội chủ nghĩa của thanh niên, vì thanh niên, định hướng cho thanh niên đến với lý tưởng của Đảng của dân tộc.

Xem thêm: Căn Hộ Studio Là Gì ? Ưu, Nhược Điểm & Pháp Lý Căn Hộ Studio

Ngoài ra, thực hiện công tác xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.Tiên phong, đi đầu trong việc thực hiện các phong trào hành động cách mạng. Tích cực tham gia thực hiện xuất sắc các nội dung của phong trào thanh niên xung kích trong phát triển nền kinh tế, xã hội vững mạnh. Bảo vệ Tổ quốc và tạo điều kiện cho thanh niên phát huy tài năng với tinh thần trách nhiệm cao , tích cực đóng góp cho tập thể và cộng đồng.Chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên.

Xem thêm: Tính Chất Trực Tâm Là Gì ? Lý Thuyết Trực Tâm Của Tam Giác Tính Chất Trực Tâm, Đường Cao Tam Giác

Nhiệm vụ của đoàn viên là phải có trách nhiệm phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, luôn đồng hành với thanh niên trong công tác lập thân, lập nghiệp, luôn tạo điều kiện giúp đỡ cho thanh niên để thực hiện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên. Từ đó khẳng định bản thân trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo điều kiện cho thanh niên phấn đấu rèn luyện và đi lên phát triển tiến bộ hơn.Tích cực tham gia công tác xây dựng Đoàn: Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục về nhận thức cho thanh niên có thêm hiểu biết cơ bản về Đoàn, giúp đỡ họ rèn luyện phấn đấu để có thể trở thành đoàn viên. 

Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và các đoàn thể nhân dân: Là một người đoàn viên có nhiệm vụ gương mẫu chấp hành đường lối chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Tham gia vào công tác xây dựng và bảo vệ Đảng, chính quyền, tuân thủ chấp hành các điều lệ, nghị quyết của Đoàn, sinh hoạt và đóng đoàn phí đúng quy định. Ngoài ra, mỗi đoàn viên thanh niên cần cố gắng nỗ lực học tập, rèn luyện phát triển bản thân.

Đây là tất cả chia sẻ về quyền và nhiệm vụ của người đoàn viên, hy vọng với những chia sẻ này đã phần nào giải đáp được những thắc mắc của nhiều bạn trẻ. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *