Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 7 SGK Tin học 7. Câu 1: Hãy tìm thêm một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng…

Đang xem: Lý thuyết tin học 7 bài 1: chương trình bảng tính là gì, khái niệm của chương trình bảng tính

Câu 1 trang 7 SGK Tin học lớp 7

Hãy tìm thêm một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng.

Một vài ví dụ về thông tin dưới dạng bảng: Bảng điểm học sinh

– Bảng lương cán bộ và công nhân viên

– Bảng doanh thu bán hàng

– Hoá đơn mua – bán hàng

– Bảng danh mục các mặt hàng

– Danh sách khách hàng

Câu 2 trang 7 SGK Tin học lớp 7

Hãy nêu tính năng chung của các chương trình bảng tính.

Trả lời:

Hiện nay có rất nhiều chương trình bảng tính khác nhau như: Lotus, Quattro, Excel,…Nhưng chúng đều có chung một số tính năng chung như sau:

– Màn hình làm việc đều có dạng bảng (bao gồm cột, hàng và ô);

– Có khả năng lưu trữ và xử lí nhiều loại dữ liệu như ờ dạng số, văn bàn, ngày tháng, tiền tệ,…

– Khả năng tính toán và sử dụng hàm có sẵn;

– Sắp xếp và lọc dữ liệu;

– Tạo biểu đồ dựa vào dữ liệu có sẵn trong bảng.

Câu 3 trang 7 SGK Tin học lớp 7

Màn hình của Excel có những công cụ gì đặc trưng cho chương trình bảng tính?

Trả lời:

 Màn hình Excel có những đặc trưng cùa một chương trình bảng tính:

– Trang tính: Là miền làm việc chính của bảng tính (gồm các cột, hàng, ô);

– Bảng chọn Data: Chứa các lệnh xử lí dữ liệu;

– Thanh công thức: Nhập, hiển thị dữ liệu hoặc công thức cho một ô tính;

Ngoài ra, Excel cung cấp đầy đủ công cụ và các hàm có sẵn được tính toán, sắp xếp và lọc dữ liệu, tạo biểu đồ như các chương trình bàng tính khác.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Virus Rubella Là Gì ? Triệu Chứng, Nguyên Nhân Và Điều Trị

Câu 4 trang 7 SGK Tin học lớp 7

Có thể nhập và lưu dữ liệu ở thành phần nào của trang tính?

Trả lời:

+ Nhập dữ liệu:

– Để nhập dữ liệu vào một ô tính ta click chuột vào ô đó và đưa dữ liệu vào từ bàn phím.

– Thao tác nháy chuột vào ô tính gọi là kích hoạt ô tính.

– Để sửa dữ liệu ta đúp chuột vào ô tính và sửa nội dung giống như khi soạn thảo văn bản.

– Các tệp do chương trình bảng tính tạo ra thường gọi là các bảng tính.

Xem thêm: Tsukuyomi Là Gì – Naruto: 5 Nhẫn Thuật Mạnh Hơn Cả Ảo Thuật

– Bảng chọn Data: Trên thanh bảng chọn có bảng chọn Data gồm các lệnh dùng để xử lí dữ liệu.

– Trang tính: Trang tính gồm các cột và các hàng là miền làm việc chính của bảng tính. Vùng giao nhau giữa cột và hàng là ô tính (còn gọi tắt là ô) dùng để chứa dữ liệu

+ Lưu dữ liệu:

Tập tin đã được lưu trước đó rồi thì Excel sẽ lưu tiếp các phần cập nhật, còn nếu là tập tin được ra lệnh lưu lần đầu thì hộp thoại “Save As” hiện ra. Trong hộp thoại “Save As”, bạn hãy chọn nơi lưu trữ tập tin (tại Look In) và đặt tên cho tập tin tại hộp “File name”, chọn kiểu tập tin tại “Save as type” và sau đó nhấn nút “Save” để lưu trữ.và sẽ được lưu ở các ổ đĩa ” thư mục , tệp…”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *