*

Câu trả lời của chúng tôi: “Ba Ngôi Đức Chúa Trời” là một từ thần học không tìm thấy trong Thánh Kinh nhưng được dùng để diễn tả một cách rõ ràng nhất về ĐỨC CHÚA TRỜI trong Kinh Thánh. Kinh Thánh nói rõ về Đức Chúa CHA, Đức Chúa CON (tức là: Chúa Cứu Thế Giê-xu) và Đức THÁNH LINH…và Kinh Thánh cũng bày tỏ một cách rõ ràng rằng chỉ có một ĐỨC CHÚA TRỜI duy nhất. (Trong tiếng Anh, từ “Trinitry” được chiếc tự như sau: “Tri” có nghĩa là ba, và “Unity” có nghĩa là một (tính đơn nhất hay duy nhất), Tri + Unity = Trinity) Đây là một cách thừa nhận điều Kinh Thánh tiết lộ cho chúng ta về Đức Chúa Trời, rằng Đức Chúa Trời có ba “Thân vị” y hệt nhau về bản tánh thiêng liêng.

Đang xem: Lịch sử thần học chúa ba ngôi là gì, nhận thức về chúa ba ngôi

Một vài người đã cố giắng để đem lại cho con người những sự minh họa về Đức Chúa Trời Ba Ngôi (hay Ba Ngôi Đức Chúa Trời), ví dụ: H2O ở ba dạng thể khác nhau: thể lỏng (nước lỏng), thể rắn (nước đá),và thể khí (hơi nước) (tuy tất cả khác nhau về dạng thể, nhưng tất cả cùng đều là H2O). Một minh họa khác nữa là về một quả trứng có vỏ bọc, có lòng đỏ và có lòng trắng, nhưng minh họa về quả trứng cũng chỉ bày tỏ một cách khập khiểng “các phần” về Đức Chúa Trời, thật ra không đúng như thế.

Đức Chúa CON (tức là: Chúa Cứu Thế Giê-xu) là đầy trọn, là Đức Chúa Trời trọn vẹn. Đức Chúa CHA là đầy trọn, là Đức Chúa Trời trọn vẹn. Đức THÁNH LINH là đầy trọn, là Đức Chúa Trời trọn vẹn. Cho đến bây giờ chỉ có duy nhất một Đức Chúa Trời. Trong thế giới của chúng ta, với những kinh nghiệm rất hạn chế của loài người, thật khó để hiểu về Đức Chúa Trời Ba Ngôi. Nhưng ngay từ lúc khởi đầu, Kinh Thánh có hé lộ cho chúng ta nhận biết về Đức Chúa Trời. Để ý đại từ số nhiều “chúng ta” trong sách Sáng Thế Ký 1:26 – Khi đó Đức Chúa Trời phán: “Chúng ta hãy tạo nên loài người như hình thể Ta và giống như Ta, để quản trị các loài cá biển, chim trời, súc vật trên cả trái đất và các loài vật bò trên đất.”

Mặc dù không phải là một sự trích dẫn đầy đủ, song, đây là một vài chỗ trong Kinh Thánh cho thấy rằng Đức Chúa Trời là một trong ba thân vị.

Xem thêm: Thép Spcc Là Gì – Thép Cán Nguội Spcc

“Toàn dân Y-sơ-ra-ên hãy nghe đây! CHÚA, Đức Chúa Trời của chúng ta là CHÚA có một không hai!” (Phục truyền 6:4)“Ta là CHÚA, không có Đấng nào khác. Ngoài Ta không có Đức Chúa Trời nào khác.” (Êsai: 45:5)“và không có thần nào khác ngoại trừ Đức Chúa Trời duy nhất” (1Côrinhtô 8:4)“Vừa khi chịu phép báp-tem xong, Đức Giê-su liền bước lên khỏi nước.

Xem thêm: Vacxin Bcg Là Gì ? Tiêm Vắc Xin Phòng Lao (Bcg) Cho Trẻ Sơ Sinh

Kìa, bầu trời mở ra, Ngài thấy Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời giáng xuống như chim bồ câu đậu trên Ngài. Có tiếng từ trời phán rằng: “Đây là Con yêu dấu của Ta, đẹp lòng Ta hoàn toàn.” (Mathiơ 3:16-17)“Vậy, hãy đi làm cho muôn dân thành môn đệ Ta, làm phép báp-tem cho họ nhân danh Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con và Đức Thánh Linh” (Mathiơ. 28:19)Chúa Giê-xu phán: “Ta với Cha là một.” (Giăng 10:30)”Người nào thấy Ta là đã thấy Cha.” (Giăng 14:9)”Còn người nào thấy Ta chính là thấy Đấng đã sai Ta.” (Giăng 12:45)“…nếu ai không có Thánh Linh của Chúa Cứu Thế thì người đó không thuộc về Ngài. (Rôma 8:9)“Này Giô-sép, con cháu Đa-vít, đừng ngại cưới Ma-ri làm vợ vì thai nàng đang mang là bởi Đức Thánh Linh” (Mathiơ 1:20)Thiên sứ đáp: “Thánh Linh sẽ giáng trên cô , quyền năng của Đấng Chí Cao sẽ bao phủ cô, cho nên Con Thánh sinh ra sẽ được xưng là Con Đức Chúa Trời.” (Luca 1:35) ” Ta sẽ xin Cha và Ngài sẽ ban cho các con một Đấng Phù Hộ ở cùng các con đời đời. Ngài là Thần Chân Lý mà thế gian không thể tiếp nhận được, vì không thấy Ngài và cũng chẳng biết Ngài. Nhưng chính các con biết Ngài, vì Ngài đang ở với các con và sẽ ở trong các con. Ta không để cho các con mồ côi đâu. Ta sẽ trở lại cùng các con. ” … ” Ai yêu kính Ta sẽ vâng giữ lời Ta. Cha Ta sẽ yêu quý người, chúng ta sẽ đến ở với người đó.” (John 14:16-17, 23)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *