Học tiếng Anh: Cách nói về nghĩa vụ và sự cho phép trong tiếng Anh (Phần 2)

III. Can và be allowed to:

Can và be allowed to cả hai đều được sử dụng để nói về sự cho phép. 1. Can và be allowed to cả hai đều được theo sau bởi một dạng nguyên mẫu của một động từ chính: In Britain you can drive when you are 17. Tại Anh bạn có thể lái xe khi ban 17 tuổi. He”s allowed to wear jeans at his school. Anh ta được phép mặc quần jean tại trường. 2. Can là một trợ động từ vì thế nó không thay đổi thể: I can stay out till 10.30, on Saturday nights but I have to be home by 8.30 during the week. Tôi có thể đi chơi đến 10.30 vào tối thứ Bảy nhưng tôi phải về nhà vào 8.30 vào các ngày trong tuần. You can”t smoke here, Khalid. Bạn không thể hút thuốc ở đây, Khalid. 3. Be allowed to không phải là một trợ động từ nên nó thay đổi thể: I”m allowed to smoke. My parent don”t mind. Tôi được phép hút thuốc. Cha mẹ tôi không phiền. She is allowed to wear make-up, even though she”s only 14.

Đang xem: Cách nói về nghĩa vụ và sự cho phép tiếng anh là gì, cho phép in english

Xem thêm: For Whom Là Gì Trong Tiếng Anh? Whom Nghĩa Là Gì Trong Tiếng Anh

Cô ta được phép trang điểm, mặc dù cô ta chỉ mới 14 tuổi. 4.Quá khứ của “can” là “could” và của “am/is/are allowed to” là “was/were allowed to”: We could eat as many sweets as we liked, when we were young. Chúng ta đã có thể ăn nhiều kẹo như chúng ta muốn, khi chúng ta còn nhỏ. She was allowed to drive her father”s car when she was only 15. Cô ta đã được phép lái xe của cha mình khi cô ta chỉ 15 tuổi. Tuy nhiên, chúng ta chỉ sử dụng “could” để nói về sự cho phép chung. Khi chúng ta muốn nói về một giai đoạn cụ thể của việc cho phép trong quá khứ, chúng ta sử dụng allowed to: Last night she was allowed to have a bowl of ice cream because she had eaten all her vegetables. Tối hôm qua cô ta được phép ăn một chén kem bởi vì cô ta đã ăn hết rau.

Bạn đã học tiếng anh nhiều năm nhưng vẫn chưa nắm vững kiến thức căn bản? Bạn khó khăn trong việc ghi nhớ từ vựng? Bạn gặp khó khăn với các bài thi trắc nghiệm tiếng anh? Bạn đang mất dần động lực học tiếng anh? Bạn không muốn dành từ 3 -6 tháng để học các lớp vỡ lòng tại các trung tâm tiếng anh?… Và bạn đang muốn tìm một phương pháp học tiếng anh nhanh & hiệu quả, với những hướng dẫn chi tiết, cụ thể và áp dụng được ngay thì Khoá học Tiếng anh dành cho người mất căn bản của Academy.vn chính là khoá học dành cho bạn.

Xem thêm: Transesterification Là Gì ? Sản Xuất Diesel Sinh Học & Chuyển Đổi Biodiesel

IV. Let:

Chúng ta sử dụng “let” để nói về việc được cho phép làm việc gì đó bởi ai đó. 1. “let” thường được theo sau bởi một túc từ + nguyên mẫu trống (nguyên mẫu không “to”): My parents always let us stay up late during the summer holidays. Cha mẹ tôi luôn để chúng tôi dậy trễ trong những ngày hè. Do you think they will let me smoke in their house? Bạn nghĩ rằng họ sẽ để tôi hút thuốc trong nhà? 2. “let” không thường được sử dụng trong dạng bị động The owner of the flat doesn”t allow people to smoke in it. (active) Chủ căn hộ không cho phép hút thuốc trong nhà People are not allowed to smoke in the flat. (passive) Không ai được phép hút thuốc trong căn hộ. They won”t let Khalid smoke in the flat. (active) Họ không cho phép Khalid hút thuốc trong căn hộ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *