Từ vựng tiếng anh chủ Đề chính trị tiếng anh là gì, từ vựng tiếng anh chủ Đề chính trị

      229
English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietphái mạnh BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET vgocnhintangphat.com.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật Học Anh ViệtThiền hậu Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật Quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary) bao gồm trị
*
noun
*
Politics politics Văn uống học buộc phải Ship hàng chính trị Literature must serve sầu politics Chiến trạng rỡ là việc liên tục của chủ yếu trị War is the continuation of politics Vừa thuần thục về chủ yếu trị vừa giỏi về trình độ Versed in politics & skilled in professional ability political Chế độ chủ yếu trị Political regime Tình hình thiết yếu trị vào với quanh đó nước External and internal political situation Đường lối chủ yếu trị Political line Nâng cao nhấn thức bao gồm trị To raise the political consciousness giáo dục và đào tạo chính trị Political education Làm công tác chính trị trong lực lượng vũ khí To carry out political work in the armed forces Cán cỗ bao gồm trị Political cadre Đội quân chính trị Political army đình công bao gồm trị Political strike Lực lượng quân sự và lực lượng thiết yếu trị Military force và political force Đấu trạng rỡ chủ yếu trị và chiến đấu quân sự chiến lược Political struggle & military (armed) struggle Bị bắt giữ lại do lý do chinc trị To be arrested for political reasons politic Muốn nắn tmáu phục được anh ta thì nên chủ yếu trị một chút ít To convince hlặng, one should be a little politic politically Có ý thức thiết yếu trị To be politically aware

*

*