Em có một thắc mắc là tại sao trong lập trình người ta lại dùng width(chiều rộng) và height(chiều cao) mà không dùng width(chiều rộng) và length(chiều dài) để mô tả hình chữ nhật…

*

theo mình là vì cái màn hình máy tính chủ yếu nằm thẳng đứng nên họ đặt đó là height

*

Theo như bạn nói thì từ width mang nặng nghĩa bề ngang hơn. Mà như vậy thì nó còn phụ thuộc vào vị trí của hình nữa. Khác với cách hiểu của nước mình quá.

Đang xem: Lwh Định nghĩa: chiều rộng tiếng anh là gì, chiều rộng, chiều ngang tiếng anh là gì

Khái niệm (concept) được quy ước trướcKhái niệm và tiên đề (axiom) là nền tảng cơ bản cho các định nghĩa và định lý.

Khái niệm: hình chữ nhật, chiều rộng, chiều dàiConcepts: rectangle, width, height

Hệ trục toạ độ (coordinate system) là cách biểu diễn từng điểm (point) theo gốc toạ độ (origin), vector đơn vị (unit vector). Khi hình chữ nhật đặt vào 1 hệ trục toạ độ cho phép tính toán chiều dài cạnh, diện tích, chu vi, góc theo đơn vị của của hệ toạ độ.

Màn chém gió của em đến đây là hết.

Xem thêm: Windows 32Bit Với 64Bit Là Gì ? X86 X64 Là Gì Và Nó Khác Nhau Như Thế Nào

Vì width (chiều ngang

*

) và height thể hiện rõ hình chữ nhật đang nằm ngang hay đứng. Nên không có ràng buộc width >= height

*

Còn length là 1D nên chỉ nói là side length, path length.

*

hungsteve:

Khái niệm (concept) được quy ước trướcKhái niệm và tiên đề (axiom) là nền tảng cơ bản cho các định nghĩa và định lý.

Khái niệm: hình chữ nhật, chiều rộng, chiều dàiConcepts: rectangle, width, height

Hệ trục toạ độ (coordinate system) là cách biểu diễn từng điểm (point) theo gốc toạ độ (origin), vector đơn vị (unit vector). Khi hình chữ nhật đặt vào 1 hệ trục toạ độ cho phép tính toán chiều dài cạnh, diện tích, chu vi, góc theo đơn vị của của hệ toạ độ.

Xem thêm: Tomorrow Là Thì Gì – Cấu Trúc Và Cách Dùng Các Thì Tiếng Anh

Màn chém gió của em đến đây là hết.

1 Like
Home Categories FAQ/Guidelines Terms of Service Privacy Policy

Powered by Discourse, best viewed with JavaScript enabled

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *